/ We know how

Robotyzacja a automatyzacja: jakie są główne różnice i w co warto inwestować?

Automatyzacja procesów nie jest w żaden sposób nowością w branży komputerowej. Brodząc w morzu technologii można jednak natknąć się na jej nowe oblicze w postaci robotyzacji. Te dwa terminy budzą przy tym wiele wątpliwości co do swojego zakresu, które postaraliśmy się rozwiać poniżej.

 

 

Robotyzacja – garść kluczowych informacji

 

RPA, czyli Robotic Process Automation, to nie robotyzacja przemysłu, a zastosowanie oprogramowania do przechwytywania i interpretowania aplikacji celem przetwarzania transakcji, manipulowania danymi, wyzwalania odpowiedzi i komunikowania się z innymi systemami cyfrowymi. W grę wchodzą zarówno proste czynności, jak generowanie automatycznych odpowiedzi na wiadomości e-mail, jak i wdrażanie tysięcy „botów”, z których każdy jest zaprogramowany do automatyzacji zadań w systemie ERP. Tak w telegraficznym skrócie wygląda robotyzacja procesów biurowych.

Robotyzacja w Polsce jest wciąż zjawiskiem nowym, ale staje się coraz bardziej popularna dzięki płynącym z niej korzyściom. Należą do nich m.in.:

 • optymalizacja kosztów personelu i stworzenie przestrzeni do rozwiązywania bardziej wyrafinowanych zadań,
 • poprawa customer experience dzięki szybszej i skuteczniejszej komunikacji oraz przetwarzaniu zgłoszeń,
 • zwiększenie wydajności dzięki usprawnieniu procesów biznesowych,
 • zwinność i skalowalność,
 • brak kosztownych integracji lub przeprojektowywania istniejącej infrastruktury i procesów IT,
 • niższe wskaźniki błędów,
 • jednolite przetwarzanie identycznych zadań dzięki ujednoliconym procedurom,
 • możliwość obsługiwania zapytań 24 h/7.

 

Dobry specjalista w zakresie robotyzacji jest w stanie opracować lub doradzić spersonalizowane rozwiązanie, które dostarczy optymalnych korzyści w stosunku do poczynionej inwestycji.

 

Sprawdź również:

RPA – robotyzacja krok po kroku

Jak przyspieszyć pracę w działach operacyjnych

 

 

Automatyzacja – garść podstawowych informacji

 

Automatyzacja to szerokie pojęcie, które może obejmować wiele dziedzin technologii, w których udział człowieka jest zminimalizowany. Automatyzacja pracy dzieli się więc na kilka rodzajów, takich jak automatyzacja produkcji czy automatyzacja procesów biznesowych. Na potrzeby tego artykułu omówiony zostanie drugi z wymienionych typów.

 

Automatyzacja procesów (Business Process Automation) może zostać wdrożona w wielu obszarach biznesowych, w tym w marketingu, sprzedaży i w ramach workflow. Dostawcy BPA będą próbować zapewnić najkrótszą drogę do automatyzacji, wykorzystując warstwę interfejsu użytkownika, zamiast zagłębiać się w kod aplikacji lub powiązane z nim bazy danych. Upraszczają również swój własny interfejs do tego stopnia, że ​​z narzędzi tych może korzystać personel bez kwalifikacji technicznych.

 

A o to kilka powodów, dla których warto automatyzować procesy biznesowe:

 • Automatyzacja procesów może stać się ścieżką do cyfrowej transformacji. Możesz zacząć od kilku procesów, które wymagają usprawnień i stopniowo zwiększać zasięg działań.
 • Automatyzacja wymusza niejako mapowanie procesów, co prowadzi do ich lepszego zrozumienia. Wgląd, jaki uzyskasz dzięki analizie kandydata do automatyzacji może wyraźnie pokazać lukę między procesem w obecnej formie, a jego pożądaną wersją. Wnioski te mogą służyć również jako niezastąpiony zasób szkoleniowy dla pozostałych członków organizacji.
 • Jedną z największych korzyści systemu automatyzacji jest usprawnienie procesów. Jasność co do zakresu odpowiedzialności, powiadomienia modyfikowane wedle potrzeb, dostęp do informacji i krótsze czasy realizacji ułatwiają eliminację marnotrawnych działań oraz skupienie się na ulepszaniu zadań, które dodają wartości biznesowej.
 • Dzięki automatyzacji każdy szczegół konkretnego procesu biznesowego jest rejestrowany. Informacje te można wykorzystać np. podczas audytów, celem wykazania zgodności.
 • Automatyzując proces biznesowy możesz oczekiwać spójnego standardu wyników. Standaryzacja pomaga pozycjonować organizację jako wiarygodną, ​​co z kolei może pomóc w zwiększeniu bazy klientów.
 • Zadowolenie klienta jest kluczowym wyróżnikiem w każdej branży. Skoncentrowanie się na doskonałości procesowej i operacyjnej pomaga z łatwością zaspokajać, a nawet przekraczać oczekiwania klientów.

Pamiętaj jednak, że automatyzacja powinna przebiegać etapami i być procesem przemyślanym oraz świadomym.

 

 

Robotyzacja a automatyzacja – główne różnice

 

W maksymalnym uproszczeniu, RPA przekazuje poszczególne zadania robotom programowym w celu usprawnienia, a BPA przejmuje cały proces biznesowy i automatyzuje go od początku do końca. Jeśli użyć by porównania, robotyzacja byłaby załogą na ruchliwym statku, zaś automatyzacja kapitanem wyznaczającym kurs, który zapewnia, że ​​statek nie tylko dotrze do celu, ale zrobi to z optymalną wydajnością, bezpieczeństwem i opłacalnością.

 

Zasadniczo BPA to termin ogólny używany do opisu inżynierii procesów, a także automatyzacji kompleksowych procesów biznesowych na dużą skalę w organizacji, podczas gdy RPA jest technologią taktyczną używaną do automatyzacji określonego, ręcznego i powtarzalnego procesu w ramach workflow. Idąc tym tropem, obie technologie będą się więc różnić na poziomie integracji, workflow i zakresu cenowego.

 

 

Czy automatyzację trzeba łączyć z robotyzacją?

 

Jako technologie, automatyzacja i robotyzacja są synergiczne i mogą stanowić część całościowego podejścia modernizacyjnego opartego na potrzebach i wykonalności. Innymi słowy, korzyści wynikające z automatyzacji workflow są najłatwiejsze do osiągnięcia wdrażając RPA jako część większej strategii opartej na BPA. Oba rozwiązania mają też ten sam cel, jakim jest zwiększenie efektywności funkcji biznesowych.

 

 

Co jest droższe: robotyzacja czy automatyzacja?

 

Różnica w cenie to kolejna rzecz, która dzieli dwa omawiane rozwiązania.

W przypadku robotyzacji należy wziąć pod uwagę koszty licencji, np. UiPath, która ma kilka wariantów. Możemy zakupić roboty pracujące w trybie nadzorowanym (tańsza wersja) i nienadzorowanym (droższa wersja). W grę wchodzi również roczna opłata utrzymaniowa oraz narzędzie do projektowania botów i zarządzania zmianami. W sieci można znaleźć informacje, ile kosztuje zakup robotów od wyspecjalizowanych dostawców.

Ceny BPA zależą natomiast od wielkości przedsiębiorstwa i zaczynają się od kilkuset złotych miesięcznie.  Na wycenę kosztów danego przedsięwzięcia wpływa wiele czynników. Zapraszamy do kontaktu, chętnie porozmawiamy i zapoznamy się ze szczegółami Twojego pomysłu, aby móc udzielić bardziej szczegółowych informacji.

 

Porozmawiajmy!

  Wypełnij formularz,
  a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!