/ We know how

Przeszkolenie z zakresu ERP – co wchodzi w jego skład?


W tym artykule dowiesz się:

  • Co musi się znaleźć w dobrym szkoleniu o systemie ERP
  • Dlaczego część szkolenia o i modułach i funkcjach jest taka ważna
  • Jakie elementy praktyczne powinny znaleźć się na szkoleniu i dlaczego
  • Dlaczego warto zdobyć certyfikat znajomości systemów ERP

Różne sektory coraz chętniej korzystają z systemów ERP, więc nie powinno dziwić, że rośnie zapotrzebowanie na szkolenia z obsługi tego typu platform. Jak wygląda szkolenie z zakresu ERP i co powinno wchodzić w jego skład?

 

 

Definicja i zakres szkolenia z systemów ERP

 

Systemy ERP to oprogramowanie służące do zarządzania najważniejszymi procesami biznesowymi w organizacji. Łączą i automatyzują działania, takie jak zarządzanie finansami, zaopatrzeniem, produkcją czy sprzedażą, a także inne operacje wewnętrzne i zewnętrzne. Pozwalają też gromadzić, przechowywać i analizować dane w jednym systemie, ale żeby w pełni wykorzystać ich możliwości, trzeba wiedzieć, jak odpowiednio przeprowadzić szkolenie związane z ERP.

Podstawowe szkolenie z zakresu systemów ERP powinno obejmować wprowadzenie do tego typu platform – choć użytkownicy nie muszą znać pełnej historii tego rodzaju oprogramowania, znajomość podstawowych koncepcji i terminów oraz przegląd stosowanych na rynku systemów nie zaszkodzi. Przede wszystkim jednak warto skupić się na udzieleniu informacji o działaniach modułów ERP – dokładny zakres omawianych elementów zależy od specyfiki systemu.

Użytkownicy powinni mieć przynajmniej podstawowe pojęcie o procesie wdrażania systemu ERP, ale zdecydowanie więcej powinni wiedzieć o jego funkcjach. ERP wdraża się, żeby poprawić wydajność pracy, więc największa część przeszkolenia z systemu ERPpowinna być poświęcona codziennym zadaniom, wprowadzaniu danych czy innym zaawansowanym funkcjom, takim jak samodzielna automatyzacja niektórych procesów czy wykorzystanie AI w pracy.

Szkolenie musi być dostosowane do różnych grup odbiorców – innego treningu będzie potrzebować kadra zarządzająca, a inaczej z systemu będą korzystać użytkownicy końcowi, więc należy za każdym razem dostosowywać program do wymogów uczniów.

 

 

Moduły i funkcje włączone w szkolenie

 

Najważniejszą częścią szkolenia i wdrażania pracowników w system ERP jest bez wątpienia część poświęcona modułom i funkcjom systemu. Tych zaś jest całe mrowie, a do tego można je modyfikować do potrzeb konkretnej firmy czy branży. Z tego powodu dokładny zakres szkolenia będzie się zależał od specyfikacji systemu, ale mimo to można wymienić kilka obszarów, z których pracownicy powinni zostać bezwzględnie przeszkoleni.

Pierwszym z nich jest moduł zarządzania finansami – jest on niezbędny nie tylko w księgowości, ale również w planowaniu produkcji czy logistyce. Pracownicy powinni wiedzieć, jak zarządzać kontami księgowymi, jak przetwarzać faktury i płatności oraz jak tworzyć raporty finansowe. Równie ważny jest moduł odpowiedzialny za produkcję – w jego wypadku szkoli się z tworzenia planów produkcyjnych, harmonogramowania czy zarządzania materiałami.

Pracownicy powinni też wiedzieć, jak wykorzystywać moduł zarządzania łańcuchem dostaw – bez szkolenia z jego zakresu nie będą w stanie składać zamówień, negocjować z dostawcami, zarządzać zapasami czy prognozować popyt. Ważne są też funkcje zarządzania projektami, które pozwalają śledzić postępy w pracy i planować ją.

Niektórzy pracownicy mogą też otrzymać dodatkowe szkolenia z innych modułów. Personelowi HR przyda się trening z modułu do zarządzania zespołem; marketerzy i handlowcy skorzystają z lekcji o module CRM. Jednak bez względu na rodzaj, każde szkolenie powinno obejmować ćwiczenia praktyczne, które pozwalają uczestnikom zdobyć konkretne umiejętności oraz analizy studiów przypadku do zobrazowania sposobów rozwiązywania problemów przy użyciu systemu ERP.

 

 

Praktyczne aspekty szkolenia ERP

 

Jak usprawnić działanie systemu ERP? Warto zadbać, żeby pracownicy znali nie tylko teorię, ale również posiadali praktyczne umiejętności niezbędne do codziennej pracy. Dzięki temu z biegiem czasu będą w stanie dostrzegać miejsca, w których można poprawić działanie ERP.

Pozostaje jednak pytanie – jakie praktyczne umiejętności powinni posiadać członkowie zespołu po szkoleniu z obsługi systemów ERP? Pierwszą z nich jest zdolność wykonywania podstawowych operacji w systemie, takich jak wprowadzanie danych czy wyszukiwanie informacji, oraz brak problemów z poruszaniem się w jego obrębie. Pracownicy powinni też wiedzieć, jak tworzyć i edytować rekordy oraz zarządzać zapasami.

Użytkownicy systemu powinni też wiedzieć, jak zarządzać procesami biznesowymi, takimi jak przepływ pracy. Powinni też bez problemów umieć automatyzować najbardziej podstawowe zadania, a także potrafić wskazać kandydatów do bardziej złożonych robotyzacji.

Poza podstawowymi szkoleniami z obsługi systemów ERP warto też postawić na regularne szkolenia uzupełniające, szczególnie w przypadku wprowadzenia nowych funkcjonalności. Nieocenione w szlifowaniu praktycznych umiejętności są też symulacje procesów biznesowych czy role-playing, a więc scenariusze, w których uczestnicy grają role różnych użytkowników systemu (np. dział zakupów, sprzedaży, finansów) i współpracują w ramach ERP.

 

 

Korzyści z certyfikacji w systemach ERP

 

Czym kończy się udane wdrożenie ERP? Nie tylko większą wydajnością firmy oraz automatyzacją procesów, ale również certyfikatami – te przynoszą korzyści zarówno pracownikom, jak i firmom, ponieważ potwierdzają zaawansowaną znajomość systemów oraz umiejętność praktycznego ich stosowania. Pracownicy posiadający certyfikaty obsługi ERP mogą być bardziej atrakcyjni w oczach potencjalnych pracodawców, co może prowadzić do lepszych ofert pracy, wyższych zarobków i szybszego awansu zawodowego.

Certyfikacja otwiera też drzwi do specjalizacji, takich jak konsultant ERP czy specjalista ds. wdrożeń oraz ułatwia przejście na stanowiska kierownicze. Daje również pewność co do kompetencji i umiejętności w zakresie ERP, co może budować zaufanie wśród kolegów z pracy i przełożonych.

Certyfikaty szkoleń ERP mają też znaczenie dla firm, ponieważ posiadający je pracownicy są lepiej przygotowani do efektywnego wykorzystania systemu, co zmniejsza to ryzyko błędów i zwiększa wydajność operacyjną. Oprócz tego mogą oni identyfikować i wdrażać najlepsze praktyki w zakresie zarządzania procesami. Pomaga to w pełnym wykorzystaniu funkcjonalności ERP.

Firmy zatrudniające certyfikowanych specjalistów mogą lepiej konkurować na rynku dzięki bardziej efektywnemu wykorzystaniu technologii ERP. Ma to też wpływ na mniejsze koszty operacyjne – certyfikowani pracownicy często wymagają mniej dodatkowych szkoleń oraz mogą przekazywać wiedzę innym pracownikom.

Porozmawiajmy!

    Wypełnij formularz,
    a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!