/ We know how

Kluczowe statystyki dotyczące automatyzacji procesów biznesowych, które musisz znać

O tym, że automatyzacja upowszechnia się w wielu firmach wiedzą już nawet dzieci, ale dopiero kontakt z twardymi danymi uświadamia, jak szeroki jest zakres procesów automatyzacyjnych w gospodarce. Kluczowe statystyki dotyczące automatyzacji procesów jasno pokazują, że z każdym rokiem rośnie znaczenie tego typu rozwiązań.

 

 

Wzrost efektywności dzięki automatyzacji – liczby i fakty

 

Automatyzacja procesów biznesowych jest obecnie jednym z najważniejszych obszarów rozwoju w świecie biznesu. Raport przygotowany przez McKinsey pokazuje, że w 2022 roku 25% wydatków kapitałowych firmy przeznaczały na różnego rodzaju procesy automatyzacji. W tym samym badaniu można znaleźć informację, że w ciągu kolejnych pięciu lat (począwszy od 2022 roku) firmy tylko z sektora retail planują wydać ponad 500 milionów dolarów na dalszą automatyzację procesów.

Nacisk na automatyzację biznesu widać też po sektorze RPA (robotic process automation, zrobotyzowana automatyzacja procesów) – choć według danych Statista w 2020 roku branża była warta tylko 1,23 miliarda dolarów, przewiduje się, że do 2030 roku osiągnie wartość 13,39 miliarda. Podobne dane podaje Grand View Research – według nich rynek ten będzie cechował się CAGR na poziomie 39,9%!

Przywoływane dane nie powinny nikogo dziwić, zwłaszcza w świecie, w którym intensywnie rozwija się sztuczna inteligencja, a firmy kładą coraz większy nacisk na hiperautomatyzację oraz działanie na podstawie danych. Samo RPA ma wiele zastosowań – może zmniejszyć liczbę błędów w procesach biznesowych, poprawić obsługę klienta czy przyspieszyć czas reakcji. Pozwala też zautomatyzować najbardziej rutynowe procesy, dzięki czemu można oddelegować pracowników do bardziej kreatywnych i strategicznych zadań, co z kolei wpływa na poprawę ich wydajności i zaangażowania.

 

 

Wpływ automatyzacji na redukcję kosztów i błędów

 

Omawiając wpływ automatyzacji na redukcję kosztów i błędów, warto przywołać inny raport firmy McKinsey – według niego automatyzacja procesów biznesowych może doprowadzić nawet do 30% redukcji kosztów operacyjnych! Powodów takiego stanu rzeczy jest wiele, ale jednym z najważniejszych jest proste zmniejszenie wydatków – dzięki zautomatyzowaniu powtarzalnych zadań, można m.in. lepiej zarządzać dostępnymi materiałami, czasem i energią, co jest prostym krokiem do oszczędności.

Warto także zauważyć, że automatyzacja procesów biznesowych oznacza mniej ludzkich błędów – to one są częstymi przyczynami trudności. Powierzenie zadań wyspecjalizowanym w nich robotom eliminuje ten problem, ponieważ maszyny i oprogramowanie działają zgodnie z ustalonymi regułami i wytycznymi. Zapewnia to także większą spójność – maszyny nie męczą się ani nie mają chwil nieuwagi, więc niezależnie, jak długo trwa proces, dzięki automatom jest ciągle realizowany w taki sam sposób.

Innym aspektem wpływającym na redukcję kosztów jest możliwość ciągłej kontroli nad procesami. Dzięki narzędziom do monitorowania i raportowania można szybko identyfikować i eliminować ewentualne błędy. Co ważne, nie ogranicza się to tylko do sektorów produkcyjnych – sprawdza się też w obsłudze klienta, finansach, logistyce, a nawet tak „miękkich” dziedzinach jak edukacja czy opieka zdrowotna.

 

 

Statystyki dotyczące adaptacji automatyzacji w różnych sektorach

 

Adaptacja automatyzacji różni się w zależności od sektora i branży, ale pewnym wyznacznikiem jest liczba robotów wdrażanych do środowisk pracy – według Międzynarodowej Federacji Robotyki (IFR) rośnie ona na całym świecie, co widać po danych z 2021 roku, kiedy to wdrożono 517 tysięcy nowych botów, a ich łączna liczba w biznesie osiągnęła 3,5 miliona jednostek na całym świecie.

Optymizmem napawają także dane spływające z sektora motoryzacyjnego – według raportu przygotowanego przez Rockwell Automation 97% producentów samochodów używa różnego rodzaju automatyzacji do inteligentnej produkcji. Ten sam raport precyzuje, że w 2023 roku 49% firm wdrażało tego typu rozwiązania, a kolejne 51% planowało to zrobić w ciągu nadchodzących dwunastu miesięcy.

Technologie takie jak RPA są stosowane również w sektorze finansowym, między innymi z powodu swojej skalowalności. Raport przygotowany w 2019 roku przez KPMG dowodzi, że 90% przebadanych instytucji finansowych dostrzega wartość w automatyzacji procesów, co pokazuje, jak istotny oddźwięk automatyzacja ma w tym sektorze. Warto zauważyć, że adaptacja automatyzacji może różnić się w zależności od organizacji. Często zależy to od stosowanych w firmach infrastruktur, zasobów finansowych i celów strategicznych.

 

 

Jakie są prognozy dotyczące rozwoju automatyzacji w najbliższych latach?

 

Prognozy wskazują na dalszy wzrost znaczenia automatyzacji w biznesie i społeczeństwie. Mowa tutaj nie tylko o przywoływanym na początku intensywnym rozwoju branży RPA, ale również o innych technologiach. Pośród nich najbardziej wyróżniają się sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe – według danych Statista w nadchodzących latach można spodziewać się dalszego rozwoju tych rozwiązań, a analitycy przewidują, że w 2030 roku branża AI będzie warta 738 miliardów dolarów (dla porównania w 2023 jej wartość wyceniano na 87 miliardów).

Wzrost znaczenia automatyzacji widać także po rozwoju innych technologii. Regularnie publikowany przez Światowe Forum Ekonomiczne raport „Future of Jobs” w edycji 2023 donosił, że 75% firm planuje wdrożyć nie tylko AI w swoich środowiskach pracy, ale również cloud computing czy big data. W przywoływanym raporcie można też znaleźć informację, że nie doprowadzi to do tąpnięcia na rynku pracy – owszem, część zawodów ulegnie automatyzacji, ale jednocześnie autorzy wskazują, że rozwój technologiczny doprowadzi do powstania nowych, a kompetencje takie jak analityczne myślenie i kreatywność będą cenione przez przedsiębiorstwa.

Można zatem spodziewać się, że automatyzacja wpłynie nie tylko na sektor produkcyjny czy logistyczny – już współcześnie jej obecność jest zauważalna np. w obsłudze klienta pod postacią chatbotów i wirtualnych asystentów, więc można się spodziewać, że jej znaczenie będzie tylko rosnąć. Sprawi to, że procesy automatyzacyjne obejmą też m.in. opiekę zdrowotną (np. telemedycyna) czy instytucje edukacyjne, które będą inwestować w programy szkoleniowe i kursy z zakresu automatyzacji i technologii z nią związanych.

 

 

Kluczowe wyzwania stojące przed biznesami w procesie wdrażania automatyzacji

 

Wdrożenie automatyzacji procesów biznesowych to nie tylko korzyści dla firm, ale również wyzwania. Na pierwszy rzut oka można zauważyć, że inwestycje w automatyzację, a więc w oprogramowanie, sprzęt i szkolenia pracowników, mogą generować znaczne koszty początkowe, co może opóźnić uzyskanie przewidywanego zwrotu z inwestycji. Wymaga to też dostosowania procesów biznesowych, co może generować dodatkowe koszty.

Warto jednak podkreślić, że największe wyzwania procesów automatyzacyjnych związane są z ludźmi. Implementacja tego typu rozwiązań może budzić opór wśród pracowników, którzy mogą obawiać się utraty miejsc pracy lub zmiany obowiązków. Należy też pamiętać, że same technologie mogą być skomplikowane, zwłaszcza dla osób bez przygotowania technicznego. Aby tego uniknąć, warto od początku jasno podkreślać cele automatyzacji i nieustannie szkolić pracowników. Skuteczne zarządzanie zmianami pozwala pracownikom zrozumieć nowe procesy i technologie.

Wdrażanie automatyzacji procesów biznesowych może także rodzić obawy związane z bezpieczeństwem danych i zgodnością z przepisami prawnymi. Z kolei nieprawidłowe wdrożenie automatyzacji może wpłynąć negatywnie na jakość usług i satysfakcję klienta. Warto też pamiętać, że automatyzacja to proces ciągły i wymaga stałego monitorowania rozwiązań, żeby utrzymać ich efektywność i konkurencyjność.

Pomimo wyzwań automatyzacja procesów biznesowych przynosi liczne korzyści – oszczędności kosztów, poprawę efektywności i konkurencyjności. Nie zmienia to faktu, że do ich zaistnienia niezbędna są staranne planowanie i przygotowanie, a przede wszystkim przygotowanie pracowników i klientów na zmiany, więc instalując roboty lub automatyzując procesy, zawsze należy pamiętać, że w ich centrum stoi żywy człowiek.

Porozmawiajmy!

    Wypełnij formularz,
    a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!