/ We know how

Intelligent Automation – czym jest i jak może wspomóc biznes?

Od wielu lat przedsiębiorcy poszukują możliwości na szybsze i sprawniejsze prowadzenie biznesu, jednak prawdziwy boom na automatyzację procesów i digitalizację przeżywamy w odpowiedzi na wybuch pandemii COVID-19. Znaczna większość przedsiębiorstw została postawiona przed koniecznością przejścia na tryb zdalny z dnia na dzień. Transformacja cyfrowa okazała się nie tylko użyteczna, ale i bezwzględnie potrzebna. Po dwóch latach nadal dostrzegamy w niej wielki potencjał i coraz większe potrzeby na rynku – nic więc dziwnego, że na pierwszy front wysuwają się rozwiązania takie jak inteligentna automatyzacja.

 

 

Czym tak właściwie jest inteligentna automatyzacja?

 

Jeśli poszukujemy nowoczesnych i elastycznych możliwości, aby usprawnić swój biznes, inteligentna automatyzacja (ang. intelligent automation) jest wyrażeniem, które powinno zapaść nam w pamięć. To połączenie RPA (Robotic Process Automation) oraz AI – sztucznej inteligencji (ang. artificial intelligence) pozwalające na jeszcze większe odciążenie człowieka i uproszczenie procesów w przedsiębiorstwie. Intelligent automation jest kolejnym krokiem naprzód w rozwoju cyfrowym firmy, ponieważ nie tylko automatyzuje proste i powtarzalne kroki do wykonania, ale także adaptuje się do zmian zachodzących w organizacji oraz uczy się.

 

 

Jakie są główne zalety inteligentnej automatyzacji?

 

Dzięki inteligentnej robotyzacji oraz automatyzacji wspomaganej inteligencją przedsiębiorstwo jest w stanie łatwiej zintegrować i zmodyfikować istniejące procesy, a także podejść do zadań z większą elastycznością. Długofalowe działanie pozwala na wykorzystanie nowopowstałej przestrzeni do zdefiniowania swoich celów i możliwości na nowo – bez skupiania się na wszystkich krokach po kolei, a tylko na większej perspektywie. Przekłada się to na:

 

  • Redukcję kosztów i oszczędność czasu – zadania możliwe do zautomatyzowania nie muszą już być wykonywane przez ludzi, których praca kosztuje;
  • Uwolnienie zasobów – pracownicy mogą skupić się na kreatywnym wykorzystaniu swoich unikalnych, ludzkich cech, zamiast na powtarzaniu tych samych, możliwych do inteligentnej automatyzacji czynności (zobacz: Robot for Every Person);
  • Większą dokładność – eliminacja błędu ludzkiego przy powtarzalnych czynnościach;
  • Zwiększenie zadowolenia klientów oraz polepszenie User Experience – szybsza reakcja i większa spójność w odpowiedziach możliwe dzięki inteligentnej robotyzacji nadają nową jakość obsłudze klienta;
  • Większe bezpieczeństwo – automatyzacja wspomagana inteligencją uczy się i jest w stanie wykryć potencjalne cyberzagrożenia o wiele szybciej i dokładniej, niż zrobi to człowiek.

 

 

Jakie mogą być wady inteligentnej automatyzacji?

 

Jeśli chodzi o wady intelligent process automation, możemy mówić głównie o wyzwaniach, z którymi trzeba się mierzyć w przypadku posiadania oprogramowania legacy – starszych rozwiązań software’owych, które mogą nie być kompatybilne z najnowszymi standardami na rynku. Integracja inteligentnej robotyzacji z takim oprogramowaniem może być o wiele bardziej kosztowna i skomplikowana do przeprowadzenia.

 

Same wprowadzenie inteligentnej automatyzacji wiąże się z większą inwestycją pieniędzy – koszty zwracają się po jakimś czasie, jednak pierwsze decyzje o implementacji rozwiązań tego typu bywają trudne ze względu na początkowe wydatki.

 

Trzeba pamiętać, że implementacja intelligent process automation powinna być przemyślana, z dokładnym planem działania, rozbitym na mniejsze etapy – bez tego i bez dogłębnej eksperckiej analizy przedsiębiorstwa chcącego wdrożyć nowe rozwiązania próba zautomatyzowania procesów może być bardzo utrudniona i ostatecznie się nie powieść.

 

Należy również wspomnieć o czynniku ludzkim – w związku z nowoczesną technologią przejmującą zadania w organizacji niektórzy pracownicy mogą czuć się zagrożeni utratą pracy – trzeba pomóc im dostrzec możliwości kryjące się za tym, że nie będą musieli już wykonywać powtarzalnych i prostych czynności; będą za to mogli skupić się na bardziej kreatywnych zadaniach i dzięki temu bardziej się rozwinąć.

 

 

Ile inteligentna automatyzacja może kosztować?

 

Total Cost of Automation (TCA) lub Total Cost of Robotic Process Automation to nic innego jak całkowity koszt, który trzeba ponieść, żeby wdrożyć rozwiązania intelligent automation w firmie. Składają się na niego koszty oprogramowania RPA, zbudowania i testowania danego rozwiązania oraz Support and Maintenance (czyli dalsze utrzymanie). Chociaż rentowność projektu może nie być widoczna od razu, to po dłuższym czasie użytkowania zobaczymy, że inwestycja się zwraca, usprawniając procesy biznesowe i tworząc hiperwydajne miejsce pracy. W czasie analizy potencjału do inteligentnej automatyzacji w firmie należy podejść do procesu kompleksowo od samego początku, wyznaczyć kolejne etapy prac i jasne wytyczne co do każdego z nich. Takie podejście pomaga w uporządkowaniu wdrożenia oraz, w rezultacie, w uniknięciu niepotrzebnych kosztów.

 

Jeśli szukasz konkretnych liczb, TCA jest bardzo trudne do obliczenia bez pomocy dokładnej analizy przeprowadzonej przez eksperta. W linkowanym artykule możesz znaleźć opis czynników, które wpływają na całkowity obraz tego, ile proces wdrożenia intelligent automation w Twojej firmie może kosztować.

 

 

Czy warto inwestować w inteligentną automatyzację?

 

Jak już wspomnieliśmy, początkowe koszty zaprojektowania i wdrożenia automatyzacji wspomaganej inteligencją są wyższe, jednak warte poniesienia, jeśli planujemy długofalowe działania i chcemy, żeby inwestycja się zwróciła.

 

Biorąc pod uwagę fakt, że coraz więcej przedsiębiorstw stawia na robotyzację i inteligentną automatyzację (wg przewidywań analityków z Gartner Group, do 2025 roku 50% organizacji będzie korzystało z rozwiązań intelligent process automation – w 2020 było to mniej niż 10%), jeśli chcemy pozostać „w obiegu”, musimy iść z duchem czasu. Procesy intelligent automation sprawiają, że możemy skupić się na tym, co naprawdę ważne – na celach, ambicjach i długofalowych zmianach na korzyść przedsiębiorstwa – zamiast na drobnych i uporczywych czynnościach, które można przeprowadzić szybciej, wydajniej i dokładniej, gdy wykonuje je za nas technologia inteligentnej automatyzacji.

 

 

RPA a inteligentna automatyzacja

 

Nie ma inteligentnej automatyzacji bez RPA (Robotic Process Automation). Razem ze sztuczną inteligencją RPA tworzy inteligentną automatyzację i przez to możliwości, jakich wcześniej nie miało – jest zdolne do rozumienia i uczenia się, a także planowania i rozwiązywania trudniejszych zagadnień na własną „rękę”, nabierając doświadczenia i ulepszając się w tym, co robi.

 

Samo RPA usprawnia i automatyzuje proste, powtarzalne, manualne zadania, które bazują na schematach. Dzięki połączeniu tych możliwości ze sztuczną inteligencją RPA jest w stanie działać również w trybie poznawczym i dostosowywać się do zmian samodzielnie, działając szybko i bezbłędnie, co otwiera wiele dodatkowych drzwi – zadania zlecone robotom mogą być o wiele bardziej skomplikowane i kompleksowe, a technologia jest w stanie interpretować dane, wyciągać wnioski i podejmować decyzje.

Porozmawiajmy!

    Wypełnij formularz,
    a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!