/ We know how

Total Cost of Automation (TCA) – na jakie całkowite koszty automatyzacji i robotyzacji należy się przygotować?

Ile kosztuje automatyzacja? To pytanie, na które nie uzyskasz jednoznacznej odpowiedzi bez pomocy eksperta, który po wnikliwej analizie oceni, z jakimi wydatkami prawdopodobnie będzie się musiała liczyć Twoja firma, jeśli zechce pójść tą drogą. Możesz jednak wraz z nami przyjrzeć się kilku czynnikom, które trzeba będzie wówczas wziąć pod uwagę i uzyskać jaśniejszy obraz sytuacji. Zapraszamy do lektury.

 

Total Cost of Automation (całkowity koszt automatyzacji) – co to jest? 

 

Total Cost of Robotic Process Automation czy Total Cost of Automation (TCA) to inaczej całkowity koszt automatyzacji, który pozwala na obliczenie, ile faktycznie wyniesie wdrożenie tzw. intelligent automation (czyli inteligentnej automatyzacji) w organizacji. Dzięki tego typu kalkulacji oraz skrupulatnej selekcji procesów, przedsięwzięcie to ma szansę zostać przeprowadzone w sposób w pełni świadomy.

 

 

Jaki jest podział kosztów w TCA?

 

Wpisując w okno wyszukiwarki „Total Cost Automation” czy „TCA RPA” najprawdopodobniej trafisz na informacje o dwóch rodzajach kosztów: organizacyjnych oraz związanych z pozyskaniem nowej technologii.

 

Koszty organizacyjne odnoszą się do wydatków, które poniesie firma celem świadomego wdrożenia, rozwoju i utrzymania rozwiązań RPA mających za zadanie usprawnienie procesów biznesowych. Obejmują one:

 

 • koszty developmentu,
 • koszty implementacji,
 • koszty analizy,
 • koszty dostosowania do zmian w biznesie,
 • koszty rozwoju nowych umiejętności i szkoleń,
 • koszty wsparcia IT,
 • koszty związane z dokumentacją i zarządzaniem wiedzą.

 

Koszty technologiczne to z kolei wszystkie te wydatki, które organizacja musi uwzględnić decydując się na zakup rozwiązania RPA mającego za zadanie automatyzację procesów (np. finansowych) w celu zwiększenia ich wydajności. W ich skład wchodzą:

 

 • koszty licencji oprogramowania (np. UiPath),
 • koszty związane ze sprzętem,
 • koszty utrzymania infrastruktury,
 • koszty integracji z firmą zewnętrzną,
 • koszty SLA (Service Level Agreement), czyli umowy o gwarantowanym poziomie świadczenia usług,
 • koszty związane z transferem zasobów.

 

Andrzej Sobczak dokonuje nieco innego podziału, wspominając o kosztach bezpośrednich i pośrednich oraz kosztach utraconych korzyści.

 

 

Co wpływa na TCA przy wdrożeniu RPA? 

 

Całkowity koszt automatyzacji obejmuje wszystkie kluczowe fazy i elementy implementacji RPA. Wpływają na niego zatem:

 

 • koszt oprogramowania RPA (w tym koszt orkiestratora, botów, serwerów i innych elementów),
 • koszt zbudowania rozwiązania i jego przetestowania,
 • koszt tzw. Support & Maintenance,

 

a w niektórych przypadkach również koszt stworzenia Center of Excellence.

 

Łatwo więc zauważyć, że sprawa ma się inaczej niż w przypadku tzw. Total Cost of Ownership (TCO), czyli całkowitego kosztu posiadania. Jest to termin używany przez analityków biznesowych do obliczania wydatków, jakie firma poniosłaby w trakcie realizacji danego projektu. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku wdrożenia robotyzacji finalny kosztorys powinien obejmować nie tylko koszt samego narzędzia, ale i wynagrodzenie osób zaangażowanych w jego zbudowanie oraz implementację.

 

 

ROI w TCA dla RPA 

 

Kolejna sprawa to ROI (ang. Return on Investment, zwrot z inwestycji), czyli wskaźnik rentowności. Z uwagi na elastyczność i dynamiczność robotów software’owych może być on trudny do ustalenia, ale nie niemożliwy.

 

Przede wszystkim należy nastawić się na to, że rezultaty nie będą widoczne od razu – w przypadku RPA nie ma mowy o krótkoterminowych korzyściach, zatem przed jakąkolwiek oceną należy w pierwszej kolejności spojrzeć na okres użytkowania. Jeśli chodzi o automatyzację, ROI zawiera się bowiem głównie w zdolności do generowania dodatnich przepływów pieniężnych w dłuższej perspektywie. Kolejnym ważnym czynnikiem będzie czas trwania wdrożenia, lecz nie sposób przeoczyć też oszczędności pośrednich.

 

 

Czy wdrożenie RPA jest opłacalne patrząc na TCA? Jak zredukować koszty automatyzacji i robotyzacji 

 

Jeden z kosztów, który można nieco obniżyć z wyprzedzeniem, już na etapie projektowania rozwiązania, jest związany z usługami Support & Maintenance. Wielu problemów związanych z utrzymaniem i ryzykiem przestojów można bowiem uniknąć dzięki proaktywnej strategii zarządzania RPA, kompleksowemu podejściu i jasnej komunikacji, zawierającej precyzyjne wytyczne dla programistów.

 

Na opłacalność robotyzacji należy jednak spojrzeć przede wszystkim z perspektywy „etapu zero”, czyli trafnej oceny potencjału do robotyzacji. Powinna ona przebiegać etapami i w pierwszej kolejności obejmować tzw. „szybkie wygrane”, czyli procesy, których automatyzacja nie będzie bardzo złożona, ale może przynieść duże korzyści.

 

W Mindbox automatyzujemy pasjami. Jesteśmy doświadczeni, elastyczni i skuteczni. Obalamy mity, podpowiadamy najlepsze rozwiązania i rozbieramy koszty na czynniki pierwsze, tak aby nasi klienci byli w pełni świadomi przeznaczenia zainwestowanych środków. Skontaktuj się z nami już dziś, aby porozmawiać o swoim projekcie i dowiedzieć się, co mamy do zaoferowania Tobie!

Porozmawiajmy!

  Wypełnij formularz,
  a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!