/ We know how

Zarządzanie projektami budowlanymi w systemach ERP – harmonogramowanie, kosztorysowanie i zarządzanie zasobami


W tym artykule dowiesz się:

  • W jakich aspektach branży budowlanej system ERP może okazać się niezastąpiony
  • Na czym polega harmonogramowanie w systemach ERP
  • W jaki sposób system ERP może wspierać zarządzanie zasobami ludzkimi w branży budowlanej
  • Jak kształtuje się przyszłość systemów ERP w kontekście branży budowlanej 

Można powiedzieć, że branża budowlana jest fundamentem wielu gospodarek. Jej skomplikowanie często przerasta inne sektory, więc wiele firm decyduje się na implementację oprogramowania do zarządzania procesami. Częstym wyborem są systemy ERP.

 

 

Jak systemy ERP wspierają zarządzanie projektami budowlanymi?

 

Branża budowlana jest jedną z najważniejszych na świecie, o czym świadczy fakt, że odpowiada ona za 6% światowego PKB. Według danych zgromadzonych przez GlobeNewswire w 2029 sektor budowlany może być warty 17 bilionów dolarów!

Warto jednak pamiętać, że budownictwo budownictwu nierówne – choć prawidła budowy pozostają takie same bez względu na projekt, z innymi wyzwaniami będą mierzyć się firmy budujące jednorodzinne domy, a z innymi przedsiębiorstwa, które potencjalnie będą realizować futurystyczne projekty jak np. The Line w Arabii Saudyjskiej. Jednakże, bez względu na realizowany projekt, każda firma budowlana potrzebuje oprogramowania, żeby nim zarządzać.

W tym miejscu pojawiają się systemy ERP – nie tylko pozwalają efektywnie zarządzać personelem budowlanym (między innymi dzięki śledzeniu dostępności pracowników, ich kwalifikacji czy harmonogramów pracy oraz wynagrodzeń), ale również można ich używać do monitorowania poziomów zapasów, zamówień, dostaw i zużycia materiałów budowlanych. Są też nieocenione w tworzeniu harmonogramów projektów budowlanych, zarządzaniu zadaniami i terminami, a także śledzeniu postępów prac. Często instaluje się w nich moduły pozwalające w czasie rzeczywistym tworzyć kosztorysy projektów budowlanych oraz śledzić wydatki.

 

 

Harmonogramowanie i kosztorysowanie w zarządzaniu projektami budowlanymi za pomocą ERP

 

Harmonogramowanie i kosztorysowanie to często instalowane funkcjonalności w systemach ERP takich jak Epicor. Niejednokrotnie integruje się je z zaawansowanymi technologiami, takimi jak sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, dzięki czemu proces odbywa się to niemalże bez kontroli użytkowników. Często jest to jeden z głównych czynników wpływających na wybór systemu ERP przez konkretną firmę.

Jak działa harmonogramowanie w systemach ERP? Wiele zależy od wybranego rozwiązania, ale najczęściej moduł do harmonogramowania pozwala tworzyć szczegółowe plany projektów budowlanych, uwzględniających zadania, terminy, zależności między nimi i odpowiedzialne osoby. Postępy prac można śledzić w czasie rzeczywistym, co pozwala szybko identyfikować opóźnienia. Oprócz tego systemy ERP pozwalają przypisywać zadania konkretnym pracownikom, a także generować powiadomienia w przypadku opóźnień lub problemów w ich realizacji.

Z kolei kosztorysowanie polega na tworzeniu kosztorysów projektów budowlanych, w których uwzględnia się koszty materiałów, robocizny, sprzętu czy podwykonawców. Podobnie jak postępy w realizacji projektu, koszty można śledzić na bieżąco i porównywać je z założeniami, co umożliwia utrzymać projekt w ramach założonego budżetu. Systemy ERP integrują też zarządzanie kosztorysowaniem z procesem zakupowym, co pozwala optymalizować wydatki.

 

 

Zarządzanie zasobami w projektach budowlanych za pomocą systemów ERP

 

Systemy ERP wspierają zarządzanie zasobami w projektach budowlanych na różne sposoby. Pierwszym jest zarządzanie zasobami ludzkimi. W tym kontekście systemy ERP służą do gromadzenia informacji o pracownikach, ich kwalifikacjach, doświadczeniu i dostępności. Na tej podstawie można planować zespoły i tworzyć harmonogramy pracy. Co ważne, nie trzeba inwestować w osobne oprogramowanie do śledzenia czasu pracy i obliczania wynagrodzeń – może być to rozwiązane w ramach systemu ERP.

Inny przykład zastosowania ERP w budownictwie to zarządzanie zasobami. Zapasy materiałów budowlanych można na bieżąco monitorować, a także automatyczne je zamawiać w przypadku niskich stanów magazynowych. Złożone zamówienia można śledzić w czasie rzeczywistym razem z dostawami, terminami i kosztami. W tym kontekście ważny jest również fakt, że ERP często posiadają moduły do zarządzania magazynem, co optymalizuje przechowywanie materiałów.

Zarządzanie projektami budowlanymi w ERP wiąże się też z kontrolą sprzętu i narzędzi. Stosowane maszyny można zarejestrować w systemie, co pozwala śledzić ich dostępność, a także ułatwia monitorowanie ich stanu technicznego. Można to powiązać z harmonogramowaniem użycia – w ramach systemu ERP można stworzyć plany rezerwacji sprzętu, co zmniejsza opóźnienia i przestoje, a także jest przydatne w wypadku konserwacji i serwisu.

 

 

Przykłady zastosowań systemów ERP w zarządzaniu projektami budowlanymi

 

Poza wymienionymi wcześniej przykładami zastosowań systemów ERP w branży budowlanej stosuje się je także do zarządzania dokumentacją. Można także zainstalować moduł do generowania raportów dotyczących postępów prac, kosztów czy jakości. Co ważne, dokumenty i raporty są łatwo dostępne w ramach jednego systemu, co minimalizuje czas potrzebny na ich znalezienie i usprawnia przepływ informacji w organizacji.

Systemy ERP w branży budowlanej stosuje się także do zarządzania jakością i bezpieczeństwem. Dzięki nim można łatwo monitorować standardy jakościowe oraz rejestrować wszelkie incydenty i wypadki. Można je też integrować z innymi narzędziami i systemami, takimi jak oprogramowanie CAD do projektowania, systemy monitorowania projektów czy aplikacje do zarządzania komunikacją w projekcie.

ERP mogą także służyć do zarządzania relacjami z dostawcami i podwykonawcami. W ich ramach można nie tylko rejestrować dostawców i podwykonawców, ale też monitorować umowy i płatności w stosunku do nich. Rozwiązania tego typu dają się również integrować z partnerami biznesowymi w ramach łańcucha dostaw.

 

 

Przyszłość zarządzania projektami budowlanymi w systemach ERP

 

Przyszłość zarządzania projektami budowlanymi w systemach ERP wiąże się przede wszystkim z wszechstronnością mobilną. Rozwój aplikacji i urządzeń przenośnych sprawia, że zarządzanie projektami budowlanymi w ERP stanie się bardziej mobilne, a projektanci, kierownicy i pracownicy budowlani będą mogli pracować w czasie rzeczywistym z dowolnego miejsca.

Systemy ERP będą też coraz bardziej wykorzystywać analizę danych, sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe do prognozowania i optymalizacji projektów budowlanych. Dzięki temu będą w stanie szybciej i lepiej identyfikować potencjalne ryzyka oraz optymalizować koszty i terminy. Będzie się to działo w połączeniu z technologią chmurową, ponieważ coraz więcej firm stosuje tego typu rozwiązania, gdyż zapewniają one dostęp do danych i narzędzi zarządzania projektami z dowolnego miejsca i urządzenia.

Kluczową rolę w zarządzaniu projektami budowlanymi w ERP odgrywać będzie automatyzacja procesów. Przetwarzanie zamówień, rozliczanie czasu pracy i zarządzanie dokumentacją będą coraz bardziej zautomatyzowane, co przełoży się oszczędność czasu i mniej błędów. Warto też podkreślić, że wzrośnie rola integracji internetu rzeczy i modelowanie informacji o budynku (BIM), więc można przypuszczać, że będą one coraz bardziej zintegrowane z systemami ERP. Pozwoli to lepiej monitorować i zarządzać infrastrukturą oraz danymi związanymi z projektem budowlanym.

Porozmawiajmy!

    Wypełnij formularz,
    a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!
    1'17''