/ We know how

Rozwiązania AI i ML w systemach ERP — jak mogą usprawnić zarządzanie przedsiębiorstwem i podejmowanie decyzji?

Zastosowanie sztucznej inteligencji i różnych modeli uczenia maszynowego w systemach klasy ERP nie jest współcześnie niczym dziwnym. Tego typu rozwiązania wydatnie poprawiają rynkową pozycję firmy oraz poprawiają jakość jej codziennego funkcjonowania.

 

 

Rola sztucznej inteligencji w systemach klasy ERP

 

Nie da się ukryć, że sztuczna inteligencja, sieci neuronowe i uczenie maszynowe rewolucjonizują nasze codzienne życie. Wydatnie pomagają w szybszym i lepszym realizowaniu zadań,  co odbija się także na systemach ERP. SI jest użytecznym narzędziem w optymalizacji działania tego typu systemów. AI w tego typu platformach przyspiesza procesy biznesowe i produkcyjne. Najlepiej widać to na przykładzie żmudnych zadań takich jak wprowadzanie danych. Automatyzacja oraz powierzenie sieciom neuronowym wykonywania męczących obowiązków zwiększa efektywność procesu (maszyny pracują szybciej i nie męczą się) oraz poprawia dobrostan pracowników.

Sztuczna inteligencja może również uczyć się na bazie danych lub wcześniej wykonanych zadań, więc z czasem może zwiększać swoją efektywność. Daje także dostęp do mierzalnych i weryfikowalnych informacji o działaniu całej firmy. Wpływa to na proces decyzyjny – dzięki danym przedsiębiorstwo dokładnie wie, ile czasu zajmie zmiana, ile będzie kosztować i jakie może przynieść  zyski. Eliminuje to decyzje oparte na intuicji i zwiększa skuteczność działań.

 

 

Standardowy systemem ERP a systemem wykorzystujący SI

 

Podstawową różnicą między „zwykłym” systemem ERP a wykorzystującym AI jest sposób działania. Standardowa platforma opiera się na zestawie wcześniej zaprogramowanych komend, więc jest w stanie wykonywać tylko zadania określonego rodzaju. Taki system nie będzie w stanie wyjść poza komendy przypisane w trakcie tworzenia. Wiele spośród obecnie najpopularniejszych systemów ERP działa w ten sposób.

Z kolei platforma ERP wykorzystująca AI lub uczenie maszynowe (ML) może działać poza zaprogramowanymi poleceniami. Owszem, zaczyna ona działanie z pewnym zestawem poleceń i narzędzi, ale z biegiem czasu i przypływem danych system ERP z SI może nauczyć się nowych rzeczy. Warto tutaj pamiętać o różnicy między AI i IA (intelligent assistance, inteligentna pomoc). ERP z AI mogą uczyć się i działać podobnie jak ich użytkownicy, ale bez konieczności kontroli przez człowieka. Z kolei te z IA wykorzystują zaawansowane algorytmy, aby pomagać pracownikom, ale potrzebują ich nadzoru.

 

 

Przykłady zastosowania AI w systemach ERP

 

Sztuczną inteligencję już teraz stosuje się w wielu obszarach gospodarki. W przypadku systemów ERP jej najbardziej oczywistym użyciem jest planowanie produkcji. SI po wprowadzeniu odpowiedniej ilości danych może samodzielnie tworzyć plany produkcyjne dostosowane do możliwości materiałowych i finansowych przedsiębiorstwa. Pozwala to planistom skupić się np. na ulepszaniu procesu planowania. Sztuczną inteligencję można wykorzystać też do skrócenia czasu dostawy i jej lepszej organizacji.

Sztucznej inteligencji używa się także w gromadzeniu i analizie danych. Praca z ich dużą ilością może być obciążająca umysłowo, więc AI może wspierać analityków w codziennej pracy. Połączenie analitycznych zdolności SI z planowaniem produkcji pozwala np. oceniać ryzyko wystąpienia błędów w trakcie procesu produkcyjnego.

Użycie sztucznej inteligencji poprawia też np. jakość obsługi klienta przez skrócenie czasu oczekiwania. Używa się jej także w marketingu, gdzie może analizować dane demograficzne, co pomaga marketingowcom lepiej dopasować rodzaj treści do konkretnych grup odbiorców.

 

 

System ERP wspomagany SI – korzyści dla firmy

 

Najlepiej widoczną korzyścią z zastosowania systemów ERP wspomaganych SI jest automatyzacja procesów biznesowych i produkcyjnych. Nie tylko przyspiesza to działanie całej firmy, ale przede wszystkim wiąże się ze znaczną redukcją kosztów. Zaoszczędzone pieniądze można przeznaczyć np. na inwestycje.

Systemy ERP integrują różne rodzaje danych w jednej platformie, co pozwala na szybszą i dokładniejszą analizę tychże oraz efektywniejsze wyszukiwanie korelacji między konkretnymi rodzajami informacji. SI może także wykrywać trendy w danych oraz lepiej przewidywać przyszłe zachowania i potrzeby klientów.

AI w systemach ERP sprawdza się również  w controllingu. SI może np. w krótkim czasie przeanalizować dane finansowe firmy, żeby dostrzec m.in. nieprawidłowości w fakturowaniu. Jej zastosowanie pozwala lepiej kontrolować bezpieczeństwo danych oraz poprawia ogólny poziom ochrony firmowych procesów i stanowi mur obronny przed cyberzagrożeniami.

Użycie sztucznej inteligencji wywiera także pozytywny wpływ na ludzi, zarówno pracowników, jak i klientów. AI często przejmuje wykonywanie nudnych procesów. Ludzi, którzy do tej pory wykonywali najżmudniejsze prace, można skierować do bardziej wymagających i kreatywnych procesów, co wpłynie na poprawię ich morali i zadowolenia z pracy. Z kolei dla klientów zaletą może być np. implementacja chatbotów, które przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, są w stanie odpowiadać na zapytania.

 

 

Kiedy sztuczna inteligencja w systemach ERP stanie się rynkowym standardem?

 

Doświadczenie pandemii pokazało, że przed systemami ERP rysuje się jasna przyszłość, ale jednocześnie zmieniło ono podejście do tego typu platform. Wpływ na to miały też zmiany gospodarcze oraz przemodelowanie dotychczasowych sposobów myślenia o ekonomii i pracy. Zmieniły się też nawyki klientów, co nie pozostało bez wpływu na projektowanie, budowę i wdrażanie systemów ERP.

Z systemów klasy ERP korzysta współcześnie dużo firm i powoli stają się one rynkowym standardem. Wynika to głównie z obecnej specyfiki rynku oraz gwałtownego rozwoju technologicznego. Upowszechnienie się sztucznej inteligencji zmieniło podejście np. do planowania produkcji czy analizy danych, a można spodziewać się, że z dalszym rozwojem tej technologii będzie ona wpływać na coraz więcej dziedzin życia.

Można spokojnie przypuszczać, że wykorzystujące sztuczną inteligencję systemy do zarządzania firmą będą się upowszechniać. Nie tylko pozwalają działać szybciej i wydajniej, ale również otwierają nowe możliwości dla firm, które mogą wykorzystać zaoszczędzony czas i pieniądze na inwestycje. AI w systemach ERP to bardzo zaawansowane, ale wciąż tylko narzędzia, które przejmują najżmudniejsze obowiązki pracowników i pozwalają skierować ich do bardziej kreatywnych zadań, co poprawia  ich morale oraz potencjał biznesowy firmy.

Wyżej wymienione powody każą jasno zakładać, że sztuczna inteligencja w systemach ERP będzie standardem już niedługo. Tak samo jak systemy ERP są już w niemal każdej firmie, tak w niedalekiej przyszłości będą one wykorzystywać sztuczną inteligencję, a ich sukces będzie zależeć od zaawansowania i możliwości stosowanych SI.

Porozmawiajmy!

    Wypełnij formularz,
    a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!