/ We know how

Z jakimi rozwiązaniami technologicznymi ERP współpracuje najefektywniej?


W tym artykule dowiesz się:

  • Dlaczego system ERP ma wpływ na efektywność przedsiębiorstwa
  • W jaki sposób ERP pomaga zarządzać danymi
  • Dlaczego połączenie ERP i cloud compatingu to przepis na elastyczność firmy
  • Jak IoT może rozszerzyć działanie systemu ERP

Systemy ERP od wielu lat stanowią niezbędny element środowiska pracy wielu firm i stają się powszechne w biznesowym krajobrazie. Nie zmienia to faktu, że regularnie pojawiają się nowe możliwości integracji systemów ERP z innymi rozwiązaniami technologicznymi, co dodatkowo poprawia ich użyteczność.

 

 

Integracja technologiczna – rola systemów ERP w ekosystemie IT firmy

 

Jednym z naczelnych przykazań każdej działalności gospodarczej jest ciągłe zwiększanie efektywności – w biznesie nie ma miejsca na błędy, ponieważ nawet jeden może prowadzić do wyprzedzenia przez konkurencję, a w najgorszym wypadku upadku firmy. Z tego powodu przedsiębiorstwa w trakcie budowy swojego zaplecza technologicznego starają się, żeby budujące je człony były ze sobą ściśle zintegrowane.

Przykładem tego typu integracji jest zastosowanie systemów ERP (Enterprise Resource Planning, planowanie zasobów przedsiębiorstwa). Chociaż wymagania stawiane tego typu platformom nieznacznie zmieniły się w wyniku pandemii COVID-19, ich główna rola pozostaje niezmienna – integrują dane z różnych obszarów firmy, takich jak finanse, produkcja czy sprzedaż, co umożliwia jednolite zarządzanie danymi.

Dzięki wdrożeniu ERP można wyeliminować wiele ręcznych działań, co z kolei pozwala pracownikom skoncentrować się na bardziej wartościowych zadaniach. ERP ułatwia także zarządzanie zasobami firmy, a dzięki możliwości integracji z innymi systemami IT w firmie (np. systemami CRM, zarządzania produkcją czy e-commerce) informacje są przekazywane między różnymi aplikacjami, co eliminuje izolację danych. Dzięki ERP można nawet wyeliminować (a na pewno w dużym stopniu zautomatyzować) najważniejsze narzędzie współczesnych firm, czyli Excela.

 

 

Współpraca z bazami danych – jak ERP korzysta z informacji przechowywanych w bazach

 

Rozwiązania technologiczne dla ERP często obejmują integrację z bazami danych. Nie powinno dziwić, że jest to jeden z głównych czynników wyboru konkretnego systemu – informacje od zawsze były źródłem rynkowej przewagi, a współcześnie, w dobie niezwykle rozbudowanych możliwości zbieranie danych, często są języczkiem u wagi w dążeniu do sukcesu.

Najważniejszą korzyścią wynikającą z integracji systemów ERP i baz danych jest możliwość przechowywania danych z różnych obszarów działalności firmy w jednej centralnej bazie danych, co nie tylko eliminuje potrzebę korzystania z wielu niezależnych od siebie platform, ale także pozwala integrować odpowiadające różnym aspektom działalności moduły. Pozwala to płynnie przekazywać informacje w firmie, a także zarządzać nimi w czasie rzeczywistym.

Jednakże samo zbieranie danych, nie oznacza, że będą one efektywnie wykorzystywane. Z tego powodu systemy ERP rozbudowuje się o narzędzia do analizy danych, co pozwala generować raporty, monitorować wskaźniki wydajności oraz przewidywać trendy. Nie tylko poprawia to stan zarządzania zasobami, ale również pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo – ponieważ firma nieustannie zbiera dane, może szybko zidentyfikować ewentualne problemy.

 

 

Chmura obliczeniowa a ERP – skalowalność i elastyczność w zarządzaniu

 

Inną, często integrowaną z systemami ERP technologią są chmury obliczeniowe. Ponieważ współcześnie wiele firm pracuje w zwinnych metodykach i przywiązuje dużą wagę do skalowania swojej działalności, nie powinno dziwić, że będący niemalże synonimem elastyczności cloud computing cieszy się dużym zainteresowaniem. Chmury obliczeniowe pozwalają na bieżąco dostosowywać zasoby do potrzeb, a systemy ERP pozwalają łatwiej zarządzać całością.

Elastyczność chmur obliczeniowych i ERP można dostrzec też w kontekście elastycznego zarządzania pracą zespołu. Ponieważ oba rozwiązania mogą być dostępne zdalnie, pracownicy mogą korzystać z systemu bez względu na lokalizację, co poprawia ich samopoczucie bez negatywnego wpływu na produktywność firmy.

Integracja chmur obliczeniowych z ERP jest też ceniona za elastyczne modele płatności – najczęściej stosowanym sposobem rozliczenia jest płatność za rzeczywiste zużycie danych, ale wielu dostawców oferuje np. rabaty dla firm korzystających z większych przestrzeni dyskowych. Co ważne w kontekście finansów organizacji, chmury obliczeniowe można wdrażać w różnych modelach, dzięki czemu można dostosować ich specyfikę do wymagań przedsiębiorstwa.

 

 

IoT i analiza danych – jak te technologie wzmacniają potencjał ERP

 

Kolejną technologią, którą współcześnie łączy się z systemami ERP, jest internet rzeczy (Internet of Things, IoT). Analiza danych w ERP odbywa się nie tylko w aplikacjach – równie istotne są zewnętrzne urządzenia, które w czasie rzeczywistym zbierają dane z różnych obszarów i przekazują je do systemu ERP. Dzięki temu można optymalizować pracę całego przedsiębiorstwa. Przykładowo, w środowisku produkcyjnym urządzenia IoT mogą zbierać dane dotyczące wydajności maszyn czy zużycia surowców oraz identyfikować obszary wymagające poprawy.

IoT w ERP jest także ważny w kontekście łańcucha dostaw. Od sprawnie działającej logistyki zależy sukces firmy, więc wdrożenie czujników IOT, dzięki którym można monitorować warunki transportu (np. temperaturę czy wilgotność) oraz lokalizację produktów pozwala skuteczniej zarządzać całym procesem. Warto też pamiętać, że czujniki w maszynach i urządzeniach monitorują ich stan techniczny, dzięki czemu można wcześnie wykrywać awarie.

IoT w ERP sprawdza się też w analizie danych – czujniki często jako pierwsze wskazują nieprawidłowości, co pozwala lepiej planować konserwację urządzeń czy optymalizować plany utrzymania ruchu. Mogą też być kolejną zaporą w systemie ochrony zarówno firmy, jak i jej danych – czujniki i kamery mogą dostarczać informacji na temat bezpieczeństwa w miejscu pracy, a identyfikacja potencjalnych zagrożeń pozwala podjąć działania prewencyjne.

Jak widać, systemy ERP można – i powinno się – integrować z różnego rodzaju technologiami. Współpraca różnych rozwiązań jest jednym z najistotniejszych narzędzi w budowie rynkowego sukcesu, a poniesione inwestycje mogą zwrócić się szybciej niż w przypadku polegania na tylko jednej technologii.

Porozmawiajmy!

    Wypełnij formularz,
    a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!
    1'17''