/ We know how

Migracja do Chmury – najważniejsze kroki

Liderzy biznesu na całym świecie zastępują starsze technologie on-premise elastyczną, skalowalną i ekonomiczną mocą obliczeniową w Chmurze. Od obniżenia kosztów IT po przyspieszenie innowacji — istnieje wiele ważnych powodów, dla których warto rozpocząć proces migracji. Tego typu przejście nie będzie jednak łatwe bez dobrze opracowanego planu i dostępu do eksperckiej wiedzy. Dziś uchylamy rąbka tajemnicy, jak migrować do Chmury we właściwy sposób.

 

 

Kiedy warto przenieść przedsiębiorstwo do Chmury?

 

Cloud migration, czyli migracja do Chmury, to nie lada przedsięwzięcie, zwłaszcza dla małych i średnich firm. Oto kilka sygnałów świadczących o tym, że nadszedł na to właściwy moment.

 

Przestarzała technologia

Migracja do Chmury jest znacznie bardziej opłacalną opcją dla firm niż inwestowanie w drogi sprzęt IT. Rozwiązania cloudowe umożliwiają również dostęp do najnowocześniejszych technologii.

 

Technologia, która nie nadąża za rozwojem firmy

Nadążanie za wymaganiami rozwijającej się firmy nie jest łatwe. Częstym problemem jest m.in. radzenie sobie z brakiem przestrzeni dyskowej w urządzeniach lokalnych. Migracja danych do Chmury, która zapewnia możliwość wydajnego skalowania, to sposób na uniknięcie tego wyzwania.

 

Brak planu odzyskiwania po awarii (tzw. Disaster Recovery Plan)

Przetwarzanie w Chmurze umożliwia przesyłanie wszystkich najważniejszych danych na serwery zewnętrzne. W razie ich utraty spowodowanej nieumyślnym usunięciem jakichś elementów lub incydentem związanym z cyberbezpieczeństwem będą więc one łatwo dostępne.

 

Wysokie koszty IT

Zarządzanie lokalną infrastrukturą IT małych i średnich firm jest bardzo drogie. Wraz z biegiem czasu kończy się również okres gwarancji na serwery. Z uwagi na kwestie związane z cyberbezpieczeństwem, konieczne jest jej przedłużenie, co także wiąże się z dodatkowymi wydatkami. Współpraca z dostawcą Chmury pozwoli na obniżenie kosztów związanych z utrzymywaniem infrastruktury IT.

 

Personel pracujący zdalnie

Migracja do Chmury umożliwia pracownikom swobodne korzystanie z opcji home office, co korzystnie wpływa na morale zespołu i pozwala zachować work-life balance.

 

 

Dlaczego warto przenieść firmę do Chmury?

 

Migracja danych do Chmury dostarcza licznych korzyści związanych m.in. z RPA/RPAaaS czy ochroną środowiska. Ich zrozumienie jest kluczowe do tego, by podjąć świadomą decyzję odnośnie Cloud migration. Poniżej wylistowaliśmy najważniejsze z nich.

 

Efektywność kosztowa i skalowalność

Chmura pomaga poprawić wyniki finansowe firmy m.in. poprzez możliwość skalowania bez konieczności inwestowania w drogą infrastrukturę lokalną. Co więcej, wraz z biegiem użytkowania korzyści biznesowe będą ciągle rosnąć.

 

Wydajność i niezawodność

Przestoje w pracy mogą powodować poważne problemy i generować znaczące koszty. Współpraca z dowolnym z głównych dostawców usług w Chmurze jest więc o wiele rozsądniejsza niż poleganie wyłącznie na własnych serwerach i infrastrukturze IT.

 

Bezpieczeństwo

Podjęcie dodatkowych kroków w celu ochrony przed cyberprzestępcami ma kluczowe znaczenie dla firm. Aby zapewnić bezpieczeństwo informacji, dane w Chmurze są całodobowo monitorowane, szyfrowane i wielokrotnie archiwizowane w różnych centrach danych, zaś aplikacje – na bieżąco aktualizowane.

 

 

Jakie są najczęstsze problemy z przeniesieniem firmy do Chmury?

 

Oprócz korzyści, migracja do Chmury może się jednak wiązać z szeregiem wyzwań. Są one najczęściej wypadkową braku strategii i planu działania. Stąpanie po omacku może znacznie wydłużyć cały proces i negatywnie wpłynąć na optymalizację kosztów. Dlatego też kluczowe jest znalezienie odpowiedniego partnera/dostawcy usług IT.

 

 

Jak wybrać partnera w przeniesieniu firmy do Chmury?

 

Przed wyborem firmy zewnętrznej i podjęciem z nią współpracy, warto zwrócić uwagę na aspekty takie jak:

 

 • bogate doświadczenie w zakresie migracji do Chmur prywatnych, publicznych i środowisk hybrydowych,
 • stosowanie tzw. best practices,
 • know-how w zakresie zmian kulturowych i ich wpływu na użytkowników końcowych,
 • dostępność przejrzystych raportów w czasie rzeczywistym dotyczących postępów migracji,
 • współpraca z wiodącymi w branży dostawcami narzędzi do migracji,
 • elastyczność w zakresie nearshore i offshore delivery,
 • dostarczenie proof-of-concept, który uzasadni w jaki sposób nowe technologie dopasują się do obecnych i przyszłych celów biznesowych oraz pozwoli sprawdzić, czy można wykorzystać istniejące zasoby, aby zmaksymalizować zwrot z inwestycji.

 

 

Strategie migracji do Chmury

 

Gartner opisał pięć modeli migracji do Chmury, znanych pod nazwą „5R” (Rehost, Refactor, Revise, Rebuild, Replace). Poniżej ich krótka prezentacja.

 

Rehosting, czyli przenieś i korzystaj

Rehosting to inaczej model Infrastructure-as-a-Service (IaaS). Polega na przeniesieniu istniejących baz danych i aplikacji na serwery w Chmurze. Jest to łatwe do wykonania i dlatego też odpowiednie dla organizacji mniej zaznajomionych ze środowiskami chmurowymi. Będzie to również dobra opcja w przypadkach, w których trudno jest zmodyfikować kod, a konieczne jest zachowanie aplikacji w nienaruszonym stanie.

 

Refactoring, czyli przeprojektuj i korzystaj

Refactoring polega na dostrajaniu i optymalizowaniu aplikacji pod kątem Chmury. W tym przypadku stosowany jest model Platform-as-a-Service (PaaS). Podstawowa architektura aplikacji pozostaje wówczas niezmieniona, ale wprowadzane są poprawki, aby umożliwić lepsze wykorzystanie narzędzi opartych na Chmurze.

 

Revise, czyli ulepsz

Strategia „Revise” przekłada się z kolei na znaczące zmiany w architekturze oraz kodzie. Mają one na celu umożliwienie aplikacjom pełnego dostępu do usług cloudowych. Podejście to wymaga rozbudowanego planowania i zaawansowanej wiedzy.

 

Rebuild, czyli przebuduj i zyskaj

Metodologia “Rebuild” całkowicie odrzuca zaś istniejącą bazę kodu i zastępuje ją nową. Proces ten zajmuje dużo czasu i jest brany pod uwagę tylko wtedy, gdy firmy uznają, że ich istniejące rozwiązania nie spełniają bieżących potrzeb biznesowych.

 

Replace, czyli zastąp, zamiast przenosić

Wreszcie, w strategii „Replace”, jak sama nazwa wskazuje, wszystkie elementy starych systemów zastępowane są nowymi. Jedyną rzeczą, która jest przenoszona w nienaruszonej formie są dane. Firma nie tworzy jednak w tym przypadku samodzielnie aplikacji natywnej, lecz korzysta z gotowego rozwiązania zewnętrznego dostawcy.

 

 

Migracja do Chmury… Google? Jak migrować do Chmury – krok po kroku

 

Sam proces migracji powinien zaś składać się z czterech etapów: planowania, uzasadniania biznesowego, realizacji i bieżącego utrzymania. Innymi słowy, należy m.in.:

 

 • określić, jakim celom służyć będzie środowisko chmurowe,
 • przeprowadzić analizę czynników, które będą kluczowe dla migracji (jak np. krytyczne dane aplikacji),
 • ustalić, jakie narzędzia będą potrzebne,
 • zapoznać się z odpowiednimi usługami oferowanymi przez dostawców Chmury oraz ich kosztami,
 • przygotować listę oczekiwanych korzyści,
 • obliczyć TCO dla każdej aplikacji, która ma zostać przeniesiona do Chmury,
 • oszacować przyszłe wydatki,
 • współpracować z dostawcami Chmury, aby poznać opcje oszczędności kosztów dla proponowanej opcji wdrożenia,
 • przeprowadzić migrację z minimalnymi zakłóceniami codziennej pracy, przy najniższych kosztach i w jak najkrótszym czasie,
 • zsynchronizować zmiany wprowadzane w danych źródłowych podczas trwania migracji,
 • ocenić bezpieczeństwo danych w spoczynku,
 • monitorować dane w czasie rzeczywistym oraz na bieżąco przeprowadzać testy wydajności i dostępności.

Porozmawiajmy!

  Wypełnij formularz,
  a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!