/ We know how

Multi Cloud – czym tak właściwie jest i jakie są zalety i wady dla przedsiębiorstwa?

Wcale jeszcze nie tak dawno debatowano czy biznes w ogóle może i powinien korzystać z zasobów chmury publicznej. Jednak obecnie tego rodzaju dyskusje wydają się należeć już do przeszłości. Dzisiaj, zwłaszcza po doświadczeniach związanych z pierwszymi miesiącami pandemii Covid-19, coraz więcej organizacji przyjmuje raczej podejście cloud first, w ramach którego chmura publiczna jest domyślnym środowiskiem dla nowych projektów IT, a żeby uruchomić coś w lokalnym centrum danych potrzeba naprawdę mocnych argumentów. Do chmury przenoszone są systemy ERP, CRM oraz rozwiązania RPA. Za chmurą przemawiają także kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem. Kultura chmury zdominowała biznes. To jednak nie wszystko. Coraz częściej uznaje się, że jedna chmura to za mało. Dlatego ze wszystkich stron słychać o multi cloud.

 

 

Czym jest multi cloud?

 

Multi cloud to strategia polegająca na wykorzystywaniu dwóch lub większej liczby platform chmury obliczeniowej do dostarczania usług IT klientom wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Oferty cloud poszczególnych dostawców różnią się pod wieloma względami na tyle, że dzięki multi cloud można tworzyć zróżnicowane rozwiązania cloud doskonale dopasowane do unikalnych potrzeb. Podejście multi cloud przekłada się na większą elastyczność, daje lepszą kontrolę kosztów i otwiera nowe możliwości technologiczne. Co niezwykle ważne, nie prowadzi jednocześnie do uzależnienia od jednego dostawcy, ponieważ obciążenia można swobodnie, zgodnie ze zmieniającymi potrzebami przenosić od jednego dostawcy na infrastrukturę drugiego.

Ten model może dotyczyć nie tylko samej mocy obliczeniowej, ale także pamięci masowej, usług SaaS (Software as a Service), PaaS (Platform as a Service) oraz IaaS (Infrastructure as a Service). Dzisiaj właściwie wszystko może być usługą, nawet rozwiązania RPA. Przy tym powstające w wyniku realizacji strategii multi cloud hybrydowe środowiska IT składają się nie tylko z wielu chmur publicznych, ale także chmur prywatnych, tradycyjnej infrastruktury lokalnej oraz systemów działających na brzegu sieci. Rozwiązania multi cloud zwykle budowane są w oparciu o natywne technologie chmurowe open-source. Niemalże standardem w tym obszarze stała się platforma orkiestracji kontenerów Kubernetes.

 

 

Jakie są główne różnie między multi cloud a hybrid cloud?

 

Praktycznie, żadna organizacja nie polega w 100% na chmurze publicznej. Główny powodem są kwestie związane z regulacjami prawnymi, kontrolą nad danymi, ochroną danych wrażliwych albo własności intelektualnej, czasem wewnętrzne kwestie finansowe czy podatkowe. Dlatego większość współczesnych środowisk IT to mieszkanka chmur publicznych i prywatnych, infrastruktury w lokalnym centrum danych i działającej na brzegu sieci, czasem zasobów kolokowanych – wszystko to tworzy właśnie jedną hybrydową chmurę firmowych zasobów.

Nie każda chmura hybrydowa musi uwzględniać podejście multi cloud. Organizacja może w ramach swojej hybrydy wykorzystywać usługi tylko jednego dostawcy chmury publicznej. Może jednak równie dobrze wykorzystywać usługi wielu dostawców – w takim wypadku powiedzielibyśmy o hybrydowej chmurze multi cloud.

Z drugiej strony czy podejście multi cloud zakłada hybrydyzację? Teoretycznie nie, ale w praktyce – jak zostało to napisane wcześniej naprawdę niewiele organizacji opiera się w 100% na chmurze publicznej – jeśli realizowana jest strategii multi cloud, z dużym prawdopodobieństwem możemy mówić o hybrydzie.

 

 

Czy warto implementować w przedsiębiorstwie

 

Jeśli firma obawia się uzależnienia od jednego dostawcy usług cloud i potrzebuje dużej elastyczności a zarazem musi szybko reagować na zmieniającą się sytuację, wówczas strategia multi cloud może być wartością. Podobnie jeśli firma nie może pozwolić sobie nawet na minimalne przestoje, wówczas strategia multi cloud może okazać się najlepszym wyborem. Choć dostawcy cloud oferują wysoki poziom dostępności i bezpieczeństwa, nie można zupełnie wykluczyć „czarnego łabędzia”, który doprowadzi do katastrofalnej awarii u jednego z nich. Chcąc ograniczyć to ryzyko warto zaimplementować strategie multi cloud.

Multi cloud można także potraktować jako proaktywne podejście do kwestii shadow IT, czyli korzystania przez pracowników i działy biznesowe z usług cloud w niekontrolowany sposób, bez wiedzy IT i czasem z pogwałceniem firmowych polityk bezpieczeństwa. Wybierając multi cloud można się przed tym zabezpieczyć, udostępniając użytkownikom z góry więcej dostępnych opcji w chmurze.

 

 

Największe zalety podejścia multi cloud

 

O korzyściach płynących ze strategii multi cloud wspomnieliśmy już wcześniej: uniezależnienie od jednego dostawcy, większą elastyczność i responsywność oraz kontrolę kosztów, a także dostęp do szerszego wachlarza opcji technologicznych – oferty nawet największych dostawców nie pokrywają się w pełni. Wszystko to przekłada się na lepszy zwrot z inwestycji w usługi chmurowe. Muli cloud daje przedsiębiorstwom dodatkowe możliwości w zakresie maksymalizacji wartości oferowanej przez chmurę.

To jednak z pewnością nie wszystkie zalety, o których warto wspomnieć. W zależności od specyficznej sytuacji organizacji pośród korzyści należałoby wymienić także zaawansowane możliwości równoczesnego skalowania u kilku dostawców, mniejsze opóźnienia, dzięki możliwości wyboru konkretnych ośrodków różnych dostawców, które zapewniają najlepsze parametry pod tym względem, a także większy wybór w kontekście regulacji prawnych czy branżowych. Multi cloud oferuje także wyższy poziom bezpieczeństwa. Zmniejsza bowiem ryzyko skutecznych ataków DDoS (Distributed Denial of Service).

 

 

Największe wady podejścia multi cloud

 

Jednak tak jak nie ma darmowych lunchów, korzyści oferowane przez mutli cloud mają swoją cenę. Składają się na nią wzrost skomplikowania całego hybrydowego środowiska firmowego i wyższy poziom złożoności zarządzania nim. Nie ma standaryzacji w tym obszarze. Każdy dostawca cloud oferuje swoje własne narzędzia a uniwersalne platformy unifikują oferowane możliwości tylko w pewnym zakresie. Z tym wiąże się kwestia kadr. Wejście w nową chmurę wymaga poznania jej specyfiki – wymaga to wysiłku i czasu. Na rynku brakuje specjalistów, którzy są ekspertami multi cloud. Podobnie jest zresztą z bezpieczeństwem. Do tego trzeba dodać wysiłek związany z kontrolą kosztów. Chociaż można je kontrolować, to porównywania poszczególnych cenników i sposobów rozliczania usług przez różnych dostawców nie jest łatwe.

 

 

Jak powinna wyglądać architektura multi cloud?

 

Pomimo trudności i wyzwań korzyści oferowane przez multi cloud przeważają. Pytanie brzmi zatem raczej nie czy, ale jak wdrażać. Kluczowym zagadnieniem będzie ograniczenie potencjalnych problemów poprzez określenie najważniejszych celów biznesowych, jakie chcemy dzięki multi cloud osiągnąć. Optymalna architektura, to taka, która będzie dostosowana do specyficznych potrzeb i wymagań technicznych organizacji.

Dobór poszczególnych elementów, dostawców i usług należy poprzedzić dokładnym rozpoznaniem rynku, w wielu aspektach, m.in. zakresu oferty, bezpieczeństwa, zgodności z regulacjami, możliwości technicznych, kwestii związanych z zarządzaniem. Warto wziąć pod uwagę także możliwości w zakresie multi cloud oferowane przez kluczowe systemy i aplikacje posiadane w firmie.

 

 

Co jest istotne w planowaniu architektury Multi-Cloud?

 

Kluczem do maksymalizowania korzyści z podejścia multi cloud będzie minimalizowanie wysiłku wkładanego w zarządzanie. Konieczne jest maksymalne scentralizowanie zarządzania z poziomu jednej platformy. Im więcej zadań można będzie wykonać z poziomu jednego ekranu, tym lepiej. Istotna jest także integracja logowania i raportowania, zwłaszcza w obszarze bezpieczeństwa. Wybór platformy, która pozwoli na monitorowanie i zarządzanie zasobami w skali całego środowiska – nie tylko multi cloud, ale także hybrydowego – jest zatem kluczowy.

 

 

Bezpieczeństwo multi cloud

 

Na koniec warto wrócić do bezpieczeństwa, jednego z kluczowych zagadnień związanych ze strategią multi cloud. Jakie są najlepsze praktyki w tym zakresie? Odpowiednie podejście w tym obszarze to fundament skutecznej i zapewniającej maksymalizację korzyści strategii multi cloud. Podobnie jak w przypadku wyboru tylko jednej chmury, zasadnicze jest zrozumienie modelu współdzielonej odpowiedzialności, w ramach którego za pewne elementy odpowiada dostawca, a za inne – sam klient. W przypadku multi cloud dodatkową trudnością będzie to, że poszczególni dostawcy mogą różnie dzielić się odpowiedzialnością z klientami.

Mając to na uwadze, trzeba dążyć do zapewnienia spójności w skali całego środowiska. Konieczne jest zatem wprowadzenie tych samych reguł i polityk bezpieczeństwa we wszystkich środowiskach składających się na multi cloud.

Wreszcie, wszelkie działania w tym zakresie należy w jak największym stopniu automatyzować. Z jednej strony uwalniamy ludzi od dużej ilości powtarzalnych, rutynowych zadań, a z drugiej minimalizujemy ryzyko wystąpienia błędów.

Porozmawiajmy!

    Wypełnij formularz,
    a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!