/ We know how

Cloud Culture i migracja do Chmury we właściwy sposób

„Migracja” z biura do domu w dobie pandemii utrudniła nie tylko kwestie związane z zarządzaniem projektami, ale i budowaniem kultury organizacyjnej. Chociaż sytuacja w końcu się poprawi, wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że nie będzie już całkowitego powrotu do „normalności”. W płynnym miejscu pracy, w którym tak duża część naszych interakcji jest wirtualna, firmy i liderzy stają więc przed dylematem, jak wzmacniać swoje zespoły i dostosować działania do nowej rzeczywistości, a przy tym wykorzystać potencjał nowoczesnych technologii, takich jak np. automatyzacja czy robotyzacja.

 

Z pomocą przychodzi kultura chmurowa i rozwiązania spod znaku cloud computing.

 

 

Czym tak właściwie jest Cloud Culture?

 

Cloud Culture, kultura chmurowa, kultura w Chmurze – wszystkie te pojęcia odnosić mogą się zarówno do budowania kultury pracy w zespołach rozproszonych, jak i adaptacji związanej z samym procesem migracji do Chmury oraz jego konsekwencjami. Rozwiązania chmurowe dla firm sprawdzą się bowiem w organizacjach działających w sposób dynamiczny i łatwo adaptujących się do zmian. W przypadku przedsiębiorstw, w których procesy decyzyjne mają charakter mocno hierarchiczny, wdrożenie może zaś przebiegać dłużej.

 

Decydując się na implementację Chmury należy więc przygotować się nie tylko na zmianę strategiczną, ale i kulturową, w której pomocne będą określone kompetencje, takie jak nieszablonowe podejście do rozwiązywania problemów czy myślenie projektowe. Procesy zaś powinny być kształtowane w taki sposób, aby w miarę możliwości odchodzić od biurokracji i jak najwięcej czerpać z potencjału aplikacji chmurowych, np. wykorzystując je do wdrożenia RPA.

 

To jednak nie wszystko.

 

 

Najlepsze praktyki Cloud Culture

 

Aby projekt „Chmura dla firmy” zakończył się sukcesem, liderzy powinni nie tylko jasno określić jego cele oraz wyznaczyć osoby decyzyjne dla poszczególnych obszarów, ale i zwrócić uwagę na kilka dodatkowych aspektów. Wzięcie ich pod uwagę pomoże w pełni zrozumieć nowe możliwości, a przy tym dookreślić czym ma się cechować kultura organizacji w przyszłości. Warto więc pamiętać, że:

 

  • Każda zmiana zaczyna się „od głowy”

Chmura ma potencjał, aby stać się technologią transformacyjną, która oferuje elastyczną, skalowalną i ekonomiczną infrastrukturę. Dlatego też decyzje dotyczące wdrożenia i dostawców (podjęte przed migracją) muszą odpowiadać unikalnym wymaganiom biznesowym każdej firmy.

 

Stworzenie udanej kultury chmurowej znacznie ułatwi to zadanie, ale proces ten musi rozpocząć się na szczycie organizacji oraz angażować dyrektora ds. IT czy technologii. Jest to ważne dla zachowania równowagi oraz przekształcenia zasad i przepływów pracy w taki sposób, aby nie naruszyło ono podstawowych czynników, które początkowo napędzały firmę do sukcesu.

 

Właściwa kultura Chmury oznacza również myślenie o pracownikach, bezpieczeństwie IT i klientach, w szczególności zaś o tym, jak każda z tych grup może zareagować lub zmienić się w wyniku migracji. Jeśli napotkasz opór u jednej z tych grup gdy implementacja jest w toku, może to wpłynąć na powzięte operacje.

 

  • Jednym z kluczy do sukcesu jest holistyczne podejście i współpraca między działami

Rozwijanie Cloud Culture oznacza również poznanie i zrozumienie powiązań między komunikacją, sprzedażą, marketingiem, rozwojem produktów i bezpieczeństwem. Chmura ma potencjał, aby skutecznie łączyć wszystkie te aspekty. Jeśli jednak kultura chmurowa nie będzie mieć solidnych podstaw, rozwiązania cloudowe mogą powodować zamieszanie, bałagan i sprzyjać odizolowaniu, czyli generować wszystkie te problemy, którym mają zapobiegać.

 

Posiadanie silnej Cloud Culture umożliwi również firmom podejmowanie znacznie bardziej świadomych decyzji o tym, jaki rodzaj infrastruktury chcą zastosować. Coraz więcej organizacji wybiera opcję hybrydową, wierząc że oferuje ona najwyższy poziom elastyczności i wydajności. Model ten często jest najlepszym rozwiązaniem dla wielu firm, dając im największą szansę na dostosowanie się do przyszłych wyzwań i zmieniających się krajobrazów IT.

 

W przypadku Chmury hybrydowej organizacje powinny jednak wybrać dostawcę posiadającego kompleksową sieć partnerów technologicznych. Umożliwi im to zapewnienie sobie jak najlepszego dopasowania się do ich wymagań. Dostawcy Chmury z ograniczoną liczbą partnerów mogą bowiem próbować forsować rozwiązania hybrydowe, które nie spełnią wszystkich ich potrzeb. Posiadanie jasnej i zdefiniowanej Cloud Culture pozwoli zmniejszyć to ryzyko i pomoże firmom podjąć najlepszą dla nich decyzję.

 

  • Odpowiedni ludzie z odpowiednimi umiejętnościami na odpowiednim miejscu to must have

Migracja i zarządzanie usługami w Chmurze wymagają określonego zestawu skilli. Może to oznaczać konieczność przekwalifikowania istniejącego personelu IT lub stworzenia nowych stanowisk, takich jak np. Cloud Architect. Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na pierwszą czy drugą opcję, jedno jest pewne: nie jest rozsądne oczekiwanie, że zespół, który do tej pory zarządzał fizycznymi serwerami będzie rozumiał na czym polega przetwarzanie w Chmurze (przynajmniej do czasu, gdy zostanie przeszkolony).

 

  • Wybór dostawcy ma duże znaczenie i zależy od potrzeb twojej firmy

Stworzenie, zrozumienie i dalsze uczenie się kultury w Chmurze prowadzi także do bardziej świadomej decyzji o wyborze dostawcy usług. Mają oni różne sposoby pracy, a firmy muszą znaleźć ten, z którym będą mogły współpracować. Wszyscy chwalą się, że są „przedłużeniem” twojego zespołu IT. Aby faktycznie tak było, musisz najpierw dobrze poznać swój team i dobrać odpowiednie osoby do współpracy.

 

Współpraca z dostawcą, który prezentuje neutralne i elastyczne podejście usuwa wiele problemów, zapewnia niezależność oraz umożliwia ciągły rozwój strategii wdrażania Chmury. Warto więc poświęcić czas na wnikliwe zbadanie dostępnych opcji. Osoby zarządzające procesem implementacji powinny również upewnić się, że wybrany przez nich dostawca pozwala na samodzielne zarządzanie własnymi środowiskami zwirtualizowanymi.

 

 

Cloud Culture a TCO

 

TCO (ang. Total Cost of Ownership), czyli całkowity koszt posiadania, był przez długi czas głównym argumentem przemawiającym za migracją do Chmury. Ostatnie badania IDG sugerują jednak, że na pierwszy plan wysuwają się obecnie potrzeby związane z poprawą wydajności sieci, szybszym wdrażaniem produktów czy lepszą obsługą klienta.

 

Powody te są bardziej złożone niż decyzja o wyborze serwera opartego na Chmurze dyktowana poczynieniem oszczędności w dziale IT. Dlatego też tak ważne jest tworzenie, wspieranie i zrozumienie Cloud Culture przed rozpoczęciem procesu adopcji. Jest to również powód, dla którego musi on zaczynać się na poziomie zarządu.

 

 

Rola Cloud Culture w transformacji cyfrowej. Czy twoja firma jest gotowa na Chmurę?

 

Firmy, które decydują się na migrację do Chmury chcą zwykle zmniejszyć złożoność, obniżyć koszty utrzymania, aby uwolnić zasoby na potrzeby bardziej innowacyjnych zadań oraz poprawić doświadczenia użytkownika. Krok ten jest również często częścią większej transformacji cyfrowej, która może prowadzić m.in. do hiperautomatyzacji czy bardziej zaawansowanych rozwiązań kognitywnych, takich jak cyfrowi pracownicy.

 

Jeśli masz wątpliwości co do tego, czy twoja organizacja jest już gotowa na zaadoptowanie Chmury i jakie korzyści może z tego tytułu uzyskać, zapraszamy serdecznie do kontaktu!

Porozmawiajmy!

    Wypełnij formularz,
    a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!