/ We know how

Integracja systemów ERP z Internetem Rzeczy (IoT) – przyszłość inteligentnej produkcji

Internet rzeczy staje się coraz bardziej powszechny. Nie tylko coraz więcej osób instaluje w swoich domach inteligentne głośniki, ale także firmy coraz chętniej używają różnego rodzaju urządzeń i sensorów do poprawy swojej efektywności. Często integruje się je ze stosowanymi w organizacjach systemami ERP.

 

 

Czym są systemy ERP i internet rzeczy?

 

System ERP to oprogramowanie integrujące i zarządzające różnymi aspektami operacji biznesowych, najczęściej  w kontekście produkcyjnym, gdzie służą do kontroli nad zamówieniami, produkcją i sprzedażą. Równie często wdraża się je razem z innymi systemami BMS, które służą do zarządzania innymi obszarami działalności firmy, takimi jak HR, finanse czy stany magazynowe. ERP wdraża się, żeby usprawnić zarządzanie procesami biznesowymi, a także zwiększyć efektywność operacyjną i jednocześnie obniżyć koszty działalności. Moduły ERP mogą obejmować księgowość, zarządzanie relacjami z klientami (CRM), łańcuchem dostaw czy projektami.

Z kolei internet rzeczy (ang. internet of things, stąd pochodzi często stosowany skrót IoT) to koncepcja, w której różne urządzenia są połączone z internetem, dzięki czemu mogą komunikować się między sobą oraz z użytkownikami. Mogą one też zbierać i analizować dane oraz podejmować działania na ich podstawie.

IoT ma wiele zastosowań, zarówno w biznesie, jak i w życiu codziennym. W biznesie może pomóc np. w:

  • monitorowaniu i zarządzaniu urządzeniami,
  • optymalizacji procesów produkcyjnych,
  • zapewnieniu jakości usług,
  • śledzeniu produktów w łańcuchu dostaw,
  • tworzeniu nowych modeli biznesowych i usług.

Współcześnie, często łączy się możliwości internetu rzeczy z systemami ERP. Integracja ERP z IoT pozwala m.in. zarządzać danymi, zapewnia lepszą kontrolę nad procesami i ostatecznie może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności i usprawnienia działalności biznesowej.

 

 

Jak systemy ERP mogą być zintegrowane z IoT?

 

Internet rzeczy odgrywa istotną rolę w przemyśle 4.0, którego ważną częścią są też systemy ERP. Z badania McKinsey wynika, że w czasie pandemii Covid-19 i spowodowanego nią kryzysu gospodarczego, technologie związane z przemysłem 4.0 pozwoliły utrzymać działalność w 94% firm, które je stosowały.

Urządzenia IoT można wykorzystywać do monitorowania stanu aktywów, takich jak maszyny produkcyjne, pojazdy dostawcze czy sprzęt w magazynach. Dane mogą być automatycznie przesyłane do systemu ERP, co pozwala na bieżąco monitorować wydajność aktywów. Oprócz tego IoT pozwala w czasie rzeczywistym zarządzać łańcuchem dostaw na każdym jego etapie – od zlecenia dostawy, przez konkretną trasę, aż po monitorowanie czasu dostarczenia. IoT może też pomóc w monitorowaniu poziomów zapasów. Kiedy zapasy spadają poniżej określonego poziomu, system ERP może automatycznie wygenerować zamówienia.

Różne przypadki użycia integracji ERP i IoT obejmują też zbieranie danych, takich jak temperatura przechowywania czy wilgotność. Mogą je także zapisywać w systemie w celu monitorowania jakości. Dalej mogą one posłużyć do lepszego planowania produkcji, zarządzania zapasami i podejmowania decyzji w systemie ERP, co przekłada się na dużą oszczędność czasu. Integracja ERP i IoT pozwala także w czasie rzeczywistym przesyłać informacje o stanie produktów klienta, co pozwala szybciej reagować na potrzeby i problemy.

 

 

Korzyści i wyzwania związane z integracją ERP i IoT

 

Dzięki integracji IoT z systemem ERP firmy mają bieżący dostęp do danych z urządzeń i maszyn. Pozwala to lepiej zarządzać procesami i przekłada się na większą efektywność operacyjną. Oprócz tego IoT dostarcza w czasie rzeczywistym ogromne ilości danych, co jest pomocne w wydobyciu cennych wniosków. Często wiąże się to również z automatyzacją wielu procesów biznesowych oraz pomaga w monitorowaniu jakości produktów i bezpieczeństwa pracowników. System ERP może integrować te dane, co pomaga w zapewnieniu najwyższych standardów jakości i bezpieczeństwa.

Integracja ERP i IoT wiąże się jednak z pewnymi, istotnymi wyzwaniami. Zwiększone połączenie z urządzeniami IoT może zwiększyć ryzyko ataków cybernetycznych i utraty danych. Samo wdrożenie rozwiązań może też być skomplikowane i wymagać odpowiedniej wiedzy technicznej oraz zasobów. Wdrożenie systemu IoT i jego integracja z ERP może być kosztowna, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wymaga też zachowania zgodności z regulacjami dotyczącymi prywatności danych (np. RODO) i innymi przepisami branżowymi.

Warto również pamiętać, że ogromna ilość danych generowanych przez urządzenia internetu rzeczy może stanowić wyzwanie w zakresie zarządzania nimi. W miarę rozbudowy systemu IoT może być konieczne skalowanie infrastruktury, co wiąże się z kosztami i zarządzaniem zasobami.

 

 

Przypadki użycia integracji ERP i IoT w produkcji inteligentnej

 

Produkcja inteligentna, czyli inaczej przemysł 4.0, opiera się na wykorzystaniu technologii cyfrowych do transformacji procesów produkcyjnych. W jej kontekście integracja systemów ERP z internetem rzeczy jest jednym z często stosowanych rozwiązań w realizacji tej koncepcji, a także jednym z kryteriów wyboru konkretnego systemu. Sprawia to, że IoT to jedna z najbardziej wpływowych technologii w biznesie – poświęcony temu zagadnieniu raport Deloitte donosi, że 72% firm uważa internet rzeczy za rozwiązanie, które miało największy wpływ na działanie organizacji.

Dane z urządzeń IoT mogą być natychmiast przekazywane do systemu ERP, który może planować konserwację i zarządzać dostępnością maszyn, a w przypadku awarii automatycznie generować zlecenia serwisowe. Połączone z IoT sensory mogą monitorować parametry jakościowe produktów w trakcie produkcji, więc jeśli nie spełniają określonych standardów jakościowych, system ERP może automatycznie wstrzymać produkcję i zawiadomić o tym personel.

Z kolei danych, takie jak ilość surowców zużywanych w procesie produkcyjnym lub tempo produkcji można użyć do optymalizacji planowania produkcji w systemie ERP oraz dostosowywania jej w odpowiedzi na zmienne warunki. Integracja ERP z IoT pozwala też monitorować zużycie energii w zakładach produkcyjnych, co przekłada się na optymalizację jej zużycia i redukcję kosztów. Dzięki zastosowaniu technologii RFID lub innych narzędzi śledzenia można monitorować lokalizację produktów, co pomaga w śledzeniu jakości, identyfikacji potencjalnych problemów i zwalczaniu oszustw.

 

 

Przyszłość integracji ERP i IoT w kontekście produkcji inteligentnej

 

Przyszłość integracji systemów ERP i IoT w kontekście produkcji inteligentnej będzie się wiązać z rozwojem zaawansowanych analiz danych i sztucznej inteligencji. Systemy ERP już teraz mogą analizować ogromne ilości danych generowanych przez urządzenia IoT w celu wykrywania wzorców, prognozowania i podejmowania automatycznych decyzji.

Warto też podkreślić, że firmy coraz częściej przechodzą na rozwiązania w chmurze, co ułatwia integrację i skalowalność systemów ERP i IoT. Często stosowanymi technologiami w tym kontekście są także rozszerzona i wirtualna rzeczywistość. Integrację IoT z ERP można wykorzystać do tworzenia interaktywnych środowisk, co może pomóc w szkoleniu pracowników, monitorowaniu procesów i tworzeniu bardziej zaawansowanych narzędzi do pracy.

W miarę rozwoju ekosystemów urządzeń IoT ich integracja z systemami ERP pozwoli np. zarządzać inteligentnymi miastami lub budynkami. Może także pomóc firmom w osiągnięciu celów zrównoważonej produkcji poprzez monitorowanie zużycia energii, redukcję odpadów i optymalizację procesów w celu zmniejszenia wpływu na środowisko.

Przyszłość integracji ERP i IoT w produkcji inteligentnej to także zwiększanie efektywności operacyjnej, konkurencyjności i zdolności do dostosowywania się do zmieniających się warunków rynkowych. Firmy, które wykorzystają płynącą z integracji szansę, mogą oczekiwać lepszych wyników.

Porozmawiajmy!

    Wypełnij formularz,
    a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!