/ We know how

Czy wdrożenie RPA skutkuje wolnym czasem pracowników?

O automatyzacji, robotyzacji i inteligentnych procesach często mówi się i pisze w kontekście korzyści, które generują. Przy ocenie czasu zaoszczędzonego w wyniku wdrożenia RPA dla wielu firm najważniejsza jest zaś informacja, ile z tych godzin zostało faktycznie przeznaczonych na produktywne wysiłki. Liderzy zadają sobie również pytanie, co oni sami mogą zrobić, by z pozoru odciążeni i uwolnieni od monotonii pracownicy skupili się na zadaniach, które okażą się wartościowe z punktu widzenia organizacji. Oto kilka wglądów odnośnie tego tematu.  

 

 

Czy zrobotyzowana automatyzacja procesów w założeniach przynosi czasowe korzyści?

 

W 2019 roku Gartner przeprowadził badanie mające na celu zmierzenie potencjału Robotic Process Automation w działach finansowych. Wzięło w nim udział ponad 150 księgowych, CAO i przedstawicieli kontrolingu. Badanie wykazało, że dzięki robotyzacji i eliminacji potrzeby poprawek wynikających z błędów ludzkich można było zaoszczędzić około 30% czasu pracy osób, które zatrudnione były w pełnym wymiarze godzin.

 

Co oznacza to w szerszym ujęciu? Między innymi oszczędności w postaci 25 000 godzin rocznie w przypadku zespołu składającego się z 40 pełnoetatowych pracowników. Przekłada się to oczywiście również na koszty. Gartner wziął pod uwagę średnie wynagrodzenia oraz wydatki związane z robotyzacją i wykazał, że wdrożenie RPA w księgowości pozwoliłoby oszczędzić aż 21 wypłat rocznie. Pracownicy, którzy nie musieliby już samodzielnie poprawiać swoich błędów mogliby zaś zostać oddelegowani do bardziej twórczych i kluczowych z punktu widzenia biznesu zadań.

 

Ostatnie trzy lata pokazały zaś, że nie tylko działy finansowe mogą uzyskać tak duże czasowe korzyści. Zrobotyzowana automatyzacja procesów pozwala bowiem oszczędzić cenne godziny wszędzie tam, gdzie pojawia się konieczność poprawek i przeróbek. Z założenia sprawdzi się więc pod tym względem m.in. w działach HR, obsłudze klienta, zarządzaniu procesami czy w przypadku integracji systemów.

 

 

RPA a czas pracy pracowników. Na co wykorzystać wolny czas pracowników, których zastępuje bot?

 

Rozważania spod znaku „czas pracy a RPA” często spotykają się jednak z oporem pracowników, a przynajmniej na początku. Obawiają się oni wytykania błędów, a nawet redukcji etatów związanej z wdrożeniem nowej technologii. Kluczowe jest więc nie tylko znalezienie im ambitnych, acz adekwatnych do umiejętności zadań, ale i odpowiednie przygotowanie do tego, aby mogli w pełni korzystać z potencjału RPA i rozwinąć własne skrzydła.

 

Naturalnym pierwszym krokiem będą szkolenia i rozwój kompetencji interdyscyplinarnych, dzięki którym pracownicy staną się bardziej wszechstronni. Ważną kwestią w tym wszystkim jest również poszerzanie świadomości. Aby obniżyć niepokój i lepiej zarządzić wydajnością, pracownicy powinni bowiem być zachęcani do korzystania z dobrodziejstw RPA, nie zaś wykluczani ze swoich wcześniejszych procesów.

 

Robotyzacja może na nowo zdefiniować zaangażowanie i być używana jako narzędzie zwiększające satysfakcję, jeśli zachowana zostanie należyta ostrożność, której wymaga tego typu zmiana. Poszczególni członkowie organizacji muszą wiedzieć, że w ramach procesu transformacji zdobywają umiejętności, które pozostaną przydatne niezależnie od poziomu automatyzacji w ich środowisku pracy. Powinni także być przygotowani na to, że zmiany nie zakończą się wraz z etapem wdrożenia.

 

Przy tym wszystkim pamiętać należy również o tym, że zarówno fizyczna, jak i wirtualna siła robocza stabilizują się w nowym ekosystemie. Ważne jest więc, aby zbierać feedback, stale uzupełniać luki w umiejętnościach i udoskonalać wszystkie aspekty strategii talentów, uważając jednak na to, aby nie zrazić zarówno obecnych, jak i przyszłych członków zespołu. Tego typu podejście, podparte solidnym i wcześniej przygotowanym planem, pozwoli na to, by, w zależności od branży i celów firmy, pracownicy mieli pole do tego, aby w pełni realizować się w obecnej roli lub podjąć wyzwania na innym stanowisku, być może związanym z RPA.

 

 

Jacy pracownicy są potrzebni do obsługi RPA? Nieudane wdrożenie RPA a czas pracowników

 

Kiedy firmy myślą o oszczędnościach czasowych związanych z robotyzacją, muszą także wziąć pod uwagę dodatkowe koszty i godziny, które będą musiały przeznaczyć na zarządzanie RPA. W przeciwnym razie wdrożenie może się nie udać, a pewne odchylenia – pozostać niezauważone i spowodować, że pracownicy będą musieli skupić się na rozwiązywaniu problemów, zamiast na czerpaniu z automatyzacji.

 

Niektórzy liderzy biznesowi mogą sądzić, że zarządzaniem można zająć się na późniejszym etapie procesu implementacji, ale eksperci twierdzą, że wprowadzenie jego elementów już na samym początku pomaga rozpoznać i łagodzić wyzwania oraz umożliwia firmie uzyskanie większych korzyści w dłuższej perspektywie. Idealny skład zespołu związanego z implementacją, obsługą i managementem RPA będzie oczywiście różnił się w zależności od branży, kompetencji wewnętrznych i zewnętrznych oraz doświadczenia w tym obszarze. Warto jednak przyjrzeć się bliżej rolom takim jak m.in. Head of RPA.

 

Zainteresowanym chętnie udzielimy fachowego doradztwa i wsparcia w temacie, bazując na własnym, bogatym dorobku wdrożeniowym Mindbox. Zapraszamy do kontaktu!

Porozmawiajmy!

    Wypełnij formularz,
    a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!