/ We know how

Najlepsze zawody związane ze zrobotyzowaną automatyzacją procesów (RPA)

RPA daje możliwość tworzenia miejsc pracy, które pozwolą pracownikom skupić się na zadaniach o wyższej wartości dodanej. Rozprzestrzenianie się tej technologii może też wpłynąć pozytywnie na nowatorskie i interesujące ścieżki kariery dla osób, które chcą wejść do branży IT.

 

Zawody w RPA to bowiem kwestia otwarta. Wraz z rozwojem robotyzacji pojawiają się i będą nadal pojawiać kolejne możliwości, jak przewiduje powołany w 2013 roku Institute for Robotic Process Automation & Artificial Intelligence. Aby lepiej zilustrować to zjawisko, przyglądamy się obecnie dostępnym stanowiskom i ich zakresowi.

 

 

Praca & RPA: czy zrobotyzowana automatyzacja procesów wymaga stworzenia nowych zawodów?

 

Wywierając wpływ na cyfrowy rozwój firmy, RPA otwiera tym samym drogę do tworzenia nowych zawodów, a więc i miejsc pracy. Po pierwsze, automatyzacja czasochłonnych czynności (takich jak np. wprowadzanie danych) pozwala firmom skoncentrować się na bardziej znaczących zadaniach, np. związanych z obsługą klienta. Ponadto, rozwój, wdrożenie i utrzymanie technologii RPA samo w sobie zapewni nowe wyzwania i możliwości zawodowe dla osób technicznych oraz tzw. ewangelistów.

 

Poniżej przedstawiamy obecnie najpopularniejsze zawody w zrobotyzowanej automatyzacji procesów.

 

 

Programista RPA – charakterystyka pracy

 

Programista RPA, jak sama nazwa wskazuje, ma głównie za zadanie budować, projektować, rozwijać i wdrażać systemy RPA. Korzysta przy tym z różnych narzędzi i technologii związanych z robotyzacją, takich jak np. UI Automation czy Blue Prism, które pozwalają na analizę i konfigurację procesów pod kątem automatyzacji.

 

Do obowiązków programisty RPA należeć będą zatem:

 

 • projektowanie procesów automatyzacji zgodnie z potrzebami operacyjnymi organizacji,
 • rozwiązywanie problemów z automatyzacją z użyciem skryptów, kodów oraz narzędzi RPA,
 • przeglądy kodów i projektów oraz dostarczanie wiedzy w zakresie niezbędnego rozwoju i integracji systemów,
 • konfigurowanie nowych wdrożeń,
 • dokumentowanie procedur związanych z automatyzacją.

 

 

Architekt RPA – charakterystyka pracy

 

Architekt RPA jest filarem jeśli chodzi o wdrażanie robotyzacji. Dba on o to, aby zaimplementowane rozwiązanie spełniło swój cel, a automatyzacja przebiegała bez zakłóceń.

 

Do jego zadań należą więc m. in. :

 

 • nadzorowanie początkowej konfiguracji infrastruktury dla środowisk deweloperskich, testowych i produkcyjnych, w tym zbadanie opcji wdrażania RPA (serwer itp.),
 • ustalenie odpowiednich standardów i wytycznych dotyczących kodowania, a także opracowanie najlepszych praktyk i przekonanie do nich interesariuszy,
 • współpraca z analitykiem biznesowym na polu wykonalności i optymalizacji,
 • oszacowanie czasu i kosztów procesu, również tych ukrytych,
 • zaplanowanie niezbędnych spotkań technicznych,
 • identyfikacja komponentów wielokrotnego użytku, które mogą oszczędzić nakładu pracy,
 • zdefiniowanie sposobu zarządzania konfigurowalnymi parametrami, kolejkami i harmonogramami robotów w celu optymalizacji kosztów i czasu pracy,
 • monitorowanie prac programistycznych oraz pomoc przy rozwiązywaniu problemów czy debugowaniu,
 • nadzorowanie raportów zgodnie z ustalonymi wytycznymi,
 • dokumentowanie dodatkowych wymagań, jeśli się pojawią,
 • audyty kodu,
 • utrzymanie rozwiązania oraz zapewnienie wsparcia w środowisku produkcyjnym.

 

 

Analityk RPA – charakterystyka pracy

 

Długoterminowa strategia RPA wymaga dogłębnego zrozumienia procesów biznesowych celem opracowania dobrze przemyślanego rozwiązania. Pomoże w tym analityk RPA. Potrafi on właściwie zidentyfikować problem biznesowy, a następnie przenieść go na poziom technologiczny z uwzględnieniem powziętej strategii. Jest więc swego rodzaju pomostem pomiędzy interesariuszami projektu a twórcami finalnego rozwiązania.

 

Zrozumienie istniejących procesów biznesowych i określonego środowiska pracy wymaga wiedzy i umiejętności branżowych. Analityk RPA musi mieć także świetne kompetencje komunikacyjne, aby, po zidentyfikowaniu wszystkich problemów i luk integracyjnych w systemach, przedstawić interesariuszom projekt tzw. roadmapy. Jednym z jego głównym zadań jest bowiem pomoc organizacjom w pełnym wykorzystaniu potencjału i korzyści płynących z długoterminowej strategii RPA.

 

 

Tester RPA – charakterystyka pracy

 

Jak nietrudno się domyślić, tester RPA jest z kolei odpowiedzialny m.in. za sprawdzanie wdrażanych rozwiązań i upewnianie się, że spełniają one wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne.

 

Zajmuje się on więc:

 

 • przeprowadzaniem testów akceptacji użytkownika oraz współpracą z organizacjami celem weryfikacji ich wyników,
 • współpracą z koordynatorami wdrożeń (tzw. Release Managers) i działami IT w zakresie implementacji RPA, w tym w środowisku produkcyjnym,
 • rozwiązywaniem problemów i usuwaniem błędów,
 • tworzeniem i dokumentowaniem planów oraz scenariuszy testów przeprowadzanych przed fazą UAT,
 • analizą możliwości, jakie oferuje RPA w ramach danych procesów biznesowych,
 • zgłaszaniem bugów deweloperom i współpracowanie z nimi celem ich usunięcia.

 

 

Czy jest praca na rynku w zawodach związanych ze zrobotyzowaną automatyzacją procesów?

 

RPA to obecnie jeden z najszybciej rozwijających się rynków pracy. Integracja sztucznej inteligencji i innych technologii kognitywnych poszerza zakres tego, co można zautomatyzować i skalę korzyści. Osoby z umiejętnościami w tych dziedzinach stanowią zatem target wielu organizacji, co widać chociażby na portalu LinkedIn.

Popyt na tego typu kompetencje znajduje także odzwierciedlenie w różnego rodzaju kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych, które oferują m. in. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Jest to wciąż jednak sektor, który rozwija się szybciej, niż potencjalni kandydaci poszerzają swoje umiejętności. W rezultacie lead deweloperzy i architekci systemowi stanowią dla przyszłych pracodawców szczególnie „łakome kąski”.

 

Wszystko sprowadza się tutaj bowiem do doświadczenia. A w procesie rekrutacji często okazuje się, że niewielu aplikantów miało okazję zastosować swoje umiejętności związane z robotyzacją w różnych  branżach. Najbardziej poszukiwani są zaś specjaliści, którzy oprócz wspomnianego doświadczenia w zakresie rozwiązań kognitywnych potrafią wykazać się również wiedzą na temat powiązanych technologii, takich jak Chmura czy Natural Language Processing. Z kolei analitycy biznesowi, którzy chcą wyróżnić się na tle konkurencji powinni dysponować znajomością ekosystemów dostawców oraz rozwiązań typu task mining czy process mining.

Porozmawiajmy!

  Wypełnij formularz,
  a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!