/ We know how

Automatyzacja powinna być świadoma

Wdrożenie Robotic Process Automation wymaga o wiele większego zaangażowania użytkowników niż w przypadku typowego rozwiązania IT. Właśnie dlatego najlepszym wstępem do inteligentnej automatyzacji procesów biznesowych są warsztaty lub szkolenia. To gwarancja sprawniejszego wdrożenia i pewność osiągnięcia zamierzonych korzyści biznesowych. Właśnie dlatego uruchamiamy Inteligent Process Automation Academy. Wkrótce startują pierwsze szkolenia.

 

Dla kogo jest szkolenie?

 

Inteligent Process Automation (IPA) Academy przygotowaliśmy przede wszystkim z myślą o przedstawicielach organizacji, które są zainteresowanie inteligentną automatyzacją procesów.
Inna grupą, która może być szczególnie zainteresowania tymi szkoleniami są konsultanci biznesowi, którzy na co dzień pracują z procesami, szukają usprawnień, zmieniają je i optymalizują. Skuteczne wspieranie cyfrowej transformacji wymaga od nich dzisiaj znajomości wielu rozmaitych technologii – RPA to z pewnością jedna z nich. Niemniej korzyści może odnieść praktycznie każdy pracownik biurowy, który wykonuje czynności biurowe mające powtarzalny charakter, czyli w większości przypadków nadające się do robotyzacji.

 

Jak wygląda kurs?

 

Początkowo w ramach IPA Academy będą oferowane dwa szkolenia: RPA Foundations oraz szkolenie z obsługi UI Path – platformy do robotyzacji.
Pierwsze z nich skupia się na podstawach i dostarcza podstawowej wiedzy o inteligentnej automatyzacji procesów. Dwudniowy kurs RPA Foundations to także okazja, żeby pokazać jak standardowe roboty można łączyć z innymi systemami, np. OCR, czy zewnętrznymi serwisami albo modelami uczenia maszynowego. Dobrym przykładem, który często wykorzystywaliśmy na warsztatach jest użycie API danych walutowych NBP. To przydatne i często stosowane rozwiązanie. Natomiast podczas szkolenia technicznego będziemy skupiać się na konkretnych narzędziach UiPath. Pokazujemy jak się projektuje roboty w praktyce a także jak należy się przygotować do wdrożenia RPA w większej skali, kiedy mówimy, nie o jednym robocie, ale o kilkunastu czy kilkudziesięciu robotach. Opowiadamy o pułapkach projektowych oraz jak ich unikać.

 

Wiedza o tym co można, a czego nie można zautomatyzować to solidny fundament każdego projektu IPA. Świadomość możliwości technologii, sprawia, że projekty realizowane są sprawniej i przynoszą o wiele lepsze efekty. Częściej udaje się zmieścić w harmonogramie i w budżecie. Wiedza wyniesiona z takich warsztatów czy szkoleń pozwala dobrze określić oczekiwania, a dzięki temu łatwiej osiągnąć to, co się zamierzy.

 

Chcemy dzielić się wiedzą z klientami, bo jesteśmy przekonani, że przynosi to korzyści obydwu stronom. My też lubimy sprawnie prowadzone i zakończone sukcesem projekty. Dlatego zależy nam też na wzroście świadomości i ograniczeń technologicznych, byśmy wspólnie mogli osiągać jak największe korzyści. Jeżeli warunkiem sprawniejszych projektów są wyposażeni w wiedzę przedstawiciele klienta, to chcemy im otworzyć dostęp do tej wiedzy.

 

Szkolenie skrojone na KONKRETNE potrzeby

 

 

Od dłuższego czasu spotykaliśmy się pytaniami klientów o szkolenia. Początkowo sugerowaliśmy korzystanie z materiałów naszych partnerów technologicznych, głównie UIPath. Szybko przekonaliśmy się jednak, że jest to niewystarczające. Nawet najlepsze materiały nie są w stanie zastąpić bezpośredniego kontaktu, interakcji i pracy na konkretnych przykładach, które są osadzone w kontekście danej organizacji.

Chociaż IPA Academy dopiero startuje, to doświadczenia z edukacji użytkowników mamy znaczne. Większość realizowanych projektów inteligentnej automatyzacji procesów rozpoczynaliśmy od warsztatów dla użytkowników. Czasem musieliśmy najpierw tłumaczyć czym w ogóle jest Robotic Process Automation (RPA), czasem zaczynaliśmy od omówienia procesów, które zasadniczo nadają się, bądź nie nadają się do robotyzacji, a następnie przechodziliśmy do tego jak oceniać potencjał procesów dla robotów, a także atrakcyjność automatyzacji konkretnego procesu dla organizacji.
Zawsze ostatecznym efektem był szybszy, sprawniej przeprowadzony projekt.

Raz zdarzyło się, że główną korzyścią z warsztatów była decyzja o wycofaniu się z projektu robotyzacji. Wstępna analiza procesów wykazała, że potencjał jest znikomy. Można by pomyśleć, że na własne życzenie straciliśmy klienta. My patrzymy na to jednak inaczej: byłoby o wiele gorzej, gdyby klient zdecydował się na projekt i przekonał, że nie ma on sensu po dokonaniu inwestycji.

W większości przypadków konkretnym zyskiem z kilkugodzinnych czy kilkudniowych warsztatów jest przygotowanie pewnej puli procesów, kandydatów do robotyzacji. Kiedy przekonujemy się, że potencjał istnieje, szkolenie w trakcie warsztatów prowadzimy już na konkretnych przykładach. Zresztą praca na prawdziwych procesach, danych jest o wiele bardziej wartościowa. To znakomity start całego projektu.

Niezwykłą wartością takich zamkniętych szkoleń czy warsztatów dla jednej organizacji jest samo spotkanie grupy ludzi reprezentujących różne jednostki biznesowe i rozpoczęcie dyskusji na temat automatyzacji procesów.

 

Ludzie, procesy i roboty

 

 

Sukces wdrożenia RPA wymaga za każdym razem dokładnego poznania procesu, zrozumienia pracy wykonywanej przez ludzi, a następnie opisania tego wszystkiego językiem zrozumiałym dla robota.
Nie jest to łatwe, ponieważ jego praca nie przypomina działania typowego oprogramowania. Bardziej podobna jest do linii produkcyjnej w fabryce. Potrzebne jest więc analityczne, procesowe podejście, a nie całościowe, skupiające się wyłącznie na efektach. Czasem może się wydawać, że pracownicy działają intuicyjnie, a później okazuje się, że za ich działaniami kryją się skomplikowane drzewa decyzyjne. Uświadomienie sobie wiedzy jaką posiadają pracownicy bywa przełomem zawodowym.

Dla wielu osób projekty robotyzacji stanowią ogromną szansę na obranie nowej ścieżki kariery. Nie brakuje nam przykładów kiedy koordynatorami projektów inteligentnej automatyzacji zostawali pracownicy, którzy wcześniej nie mieli wcale do czynienia z IT. Można powiedzieć, że ubocznym efektem jednego z naszych projektów, jest rozwój szeregowego pracownika księgowości, który właściwie zmienił zawód. W trakcie projektu zdobył wiedzę i doświadczenie, która dzisiaj pozwala mu bardzo dokładnie opisywać zadania do wykonania dla robotów – przełożenie takiego dobrze przygotowanego opisu na kod jest już dużo łatwiejsze. Właściwie można powiedzieć, że każdy zespół, który uczestniczy w projekcie robotyzacji, przechodzi podobną transformację.

Na marginesie warto dodać, że to dobry przykład na to jak roboty dają pracę, a nie ją zabierają. Uwalniają od rutynowych, czasochłonnych, nie wymagających kreatywności czynności, dając możliwość zajęcia się czymś bardziej wartościowym. Co więcej, ktoś te roboty musi zaprojektować i wdrożyć, a wcześniej ocenić, które procesy można, a których nie można zautomatyzować.

 

Jeśli nie akademia, to Uniwersytet

 

 

Oferta IPA Academy skierowana jest przede wszystkim dla pracowników organizacji, które są zainteresowane wykorzystaniem i potrzebują w krótkim czasie pozyskać podstawową wiedzę o inteligentnej automatyzacji procesów lub przygotować się do samodzielnego projektowania robotów RPA. Dla wszystkich zainteresowanych zdobyciem gruntownego wykształcenia w tej dziedzinie rekomendujemy studia na kierunku Automatyzacja procesów biznesowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Mindbox jest jedną z 7 firm, która we współpracy z uczelnią uruchomiła ten kierunek.

Decyzja władz UŁ o uruchomieniu tego kierunku, także pokazuje, że automatyzacja to niezwykle istotny nowy kierunek rozwoju biznesu. Mając to na uwadze UŁ chce ułatwić dostęp organizacjom do odpowiednio wykształconej kadry, a zarazem zapewnić młodym ludziom atrakcyjne wykształcenie i ścieżkę kariery. To niezwykle ważne, szczególnie w Łodzi, która konsekwentnie rozwija się jako jedno z krajowych i regionalnych centrów outsourcingowych procesów biznesowych.

Więcej na stronie: tutaj

Porozmawiajmy!

    Wypełnij formularz,
    a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!