/ We know how

5 najczęściej spotykanych problemów przy migracji do chmury


W tym artykule dowiesz się:

 • Jakie są modele migracji do chmury
 • Czym są ESB i iPaaS i kiedy warto je zastosować
 • Jak zachować bezpieczeństwo danych podczas migracji do chmury
 • Dlaczego warto stale monitorować zużycie zasobów po migracji do chmury

Migracja do chmury jest często wybieranym sposobem rozwoju działalności przedsiębiorstwa, ale często w jej trakcie firmy napotykają różnego rodzaju przeszkody. Jakie są typowe problemy spotykane przy migracji do chmury i jak je rozwiązać?

 

 

Wybór odpowiedniego modelu migracji i strategii przeniesienia danych

 

Technologie chmurowe nieustannie się rozwijają, a coraz więcej osób marzy o zostaniu cloud engineer, ale wyzwania związane z migracją do chmury pozostają niezmienne. Jednym z największych jest wybór odpowiedniego modelu migracji i strategii przeniesienia danych – nie tylko wpływa on na efektywność całego procesu, ale również determinuje jego koszty. Na szczęście dla organizacji istnieje wiele modeli migracji, które można dostosować do specyfiki firmy. Oto one:

 • Lift and Shift (podnieś i przenieś) to najprostszy rodzaj migracji, w którym przenosi się aplikacje i dane, ale nie dokonuje się zmian w architekturze. Wiąże się to z brakiem optymalizacji zasobów oraz może generować wysokie koszty.
 • Replatforming (przeprojektowanie) oznacza przeniesienie aplikacji po dostosowaniu ich do specyfiki platformy chmurowej, co wymusza dostosowanie aplikacji do warunków chmur, a także grozi utratą kompatybilności.
 • Rearchitecting to przeniesienie aplikacji do chmury dopiero po zmianie ich architektury, co wymaga czasu, zasobów i pracy.
 • Rebuilding to nic innego jak wykorzystanie chmury do stworzenia aplikacji od podstaw.

Równie istotny w przygotowaniu do migracji do chmury jest wybór odpowiedniej strategii przeniesienia danych. Najprostsze sposoby to przeniesienie danych na fizycznych nośnikach (wydłuża to czas transferu) lub przesłanie ich za pomocą internetu (to z kolei zależne jest od przepustowości sieci). Stosuje się też metodę big bang, czyli jednoczesne przeniesienie wszystkich aplikacji i danych, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby migrację stopniować. Bez względu na metodę i strategię proces migracji trzeba dokładnie zaplanować i monitorować.

 

 

Skomplikowana integracja z istniejącymi systemami i aplikacjami

 

Chmury mają wiele zalet, ale mają też wady – jednym z największych problemów podczas migracji do platformy chmurowej jest jej integracja z istniejącymi systemami i aplikacjami. Żeby uniknąć trudności, warto przed integracją przeprowadzić dokładną analizę infrastruktury, żeby zidentyfikować aplikacje, usługi i zależności między nimi. Jednocześnie dobrze jest stosować standardy interfejsów API – ułatwiają one integrację między różnymi systemami.

Skutecznym sposobem rozwiązania problemów z integracją chmury i istniejących systemów jest zastosowanie narzędzi middleware, takich jak Enterprise Service Bus (ESB) czy Integration Platform as a Service (iPaaS) – ułatwiają one komunikację między aplikacjami. Równie dobre są przejście do architektury opartej na mikrousługach lub wybór podejścia hybrydowego.

Nie wolno też zapominać o testowaniu – testy integracyjne pozwalają upewnić się, że aplikacje komunikują się ze sobą prawidłowo. Równie ważna jest analiza działania aplikacji i chmury za pomocą narzędzi monitorujących i systemów zarządzania zdarzeniami. Warto też pamiętać, że nawet najlepsze technologie będą bezużyteczne, jeśli ich użytkownicy nie będą wiedzieć, jak się nimi posługiwać, więc dobrze jest inwestować w szkolenia dla zespołu.

 

 

Bezpieczeństwo i ochrona danych podczas migracji

 

Ochrona danych podczas migracji jest jednym z najważniejszych zagadnień w przenoszeniu się do chmury. Absolutnie niezbędne jest stosowanie zarówno szyfrowania w ruchu (SSL/TLS) jak i w spoczynku (dane w magazynie). Warto też wykorzystać protokoły HTTPS i techniki szyfrowania danych, takie jak AES. Jednocześnie należy zadbać o dostęp do danych za pomocą ścisłych kontroli, przydzielania ról i wdrożenia dopasowanych do specyfiki firmy polityk.

Inną, przynoszącą dobre efekty metodą ochrony danych podczas migracji jest wdrożenie narzędzi do monitorowania bezpieczeństwa – dzięki nim można szybko wykrywać nieprawidłowości i reagować na zagrożenia. Ważna jest także implementacja jednolitego systemu zarządzania tożsamościami (IAM) oraz dwuskładnikowego uwierzytelniania.

Popularne przysłowie mówi, że przezorny jest zawsze ubezpieczony – w przypadku migracji do chmur wiąże się to z regularnym skanowaniem platform pod kątem luk w zabezpieczeniach oraz utrzymywanie aktualności oprogramowania i aplikacji. Jednocześnie dobrze jest opracować plan reagowania na incydenty. Równie ważny jest backup danych – regularnie tworzenie i testowanie kopii zapasowych nie tylko pozwala szybko je przywrócić w przypadku awarii lub ataku ransomware, ale także umożliwia bieżące sprawdzanie ich aktualności.

 

 

Problemy związane z wydajnością i dostępem do aplikacji po przeniesieniu

 

Niektóre problemy podczas migracji do chmury związane są z wydajnością i dostępem do aplikacji. Z reguły wiąże się to z błędnym oszacowaniem potrzeb zasobów chmurowych, co może prowadzić albo do nadmiernego obciążenia, albo niewykorzystania dostępnych zasobów. Także ograniczenia przepustowości mogą wpływać na wydajność aplikacji. Żeby unikać tego typu zagrożeń, warto regularnie monitorować zużycie zasobów i skonfigurować sieć za pomocą CDN (Content Delivery Network).

Problemem jest również niewłaściwe dostosowanie bazy danych do środowiska chmurowego – może to prowadzić do spowolnienia aplikacji. Żeby wyeliminować ten problem, należy zoptymalizować zapytania i dostosować konfigurację bazy danych do środowiska chmurowego. Także różnice w konfiguracji między środowiskiem deweloperskim a produkcyjnym mogą prowadzić do problemów, dlatego dobrze jest utrzymywać jednolite środowiska testowe i produkcyjne.

Trudności mogą zacząć się także już na wstępnych etapach migracji. Błędny wybór strategii przesyłania danych do chmury może wpływać na jej wydajność, więc warto zastanowić się dwa razy i rozważyć wszystkie za i przeciw, aby wybrać strategię uwzględniającą rozmiar danych, przepustowość sieci i dostępność usług chmurowych.

Problematyczny może być także niewydajny kod aplikacyjny – może on negatywnie wpływać na działanie aplikacji w chmurze, więc dobrze jest regularnie go przeglądać i wdrożyć narzędzia śledzące wydajność aplikacji. W przypadku rozwiązań zależnych od zewnętrznych usług dobrze jest za to stosować strategie fallback i komunikaty asynchroniczne, aby uodpornić je na awarie zewnętrznych usług.

 

 

Zarządzanie kosztami i utrzymaniem infrastruktury po migracji

 

Utrzymanie infrastruktury po migracji wiąże się nie tylko z aspektami technicznymi, ale także z zarządzaniem kosztami – można powiedzieć, że ceny w równym stopniu jak technologie wpływają na sukces i opłacalność procesu migracyjnego. Żeby były jak najniższe, warto je stale monitorować i optymalizować zużycie zasobów. Do tego celu można wykorzystać m.in. odpowiedni model płatności, taki jak rezerwacje zasobów czy postawić automatyczne skalowanie w zależności od zużycia danych.

Aby zmniejszyć koszty użycia platformy chmurowej, warto także planować cykl życia zasobów, żeby nie płacić za te, których organizacja nie używa. Do tego celu sprawdzi się m.in. automatyzacja procesu zarządzania cyklem życia zasobów. Równie istotne jest zarządzanie kosztami transferu danych pomiędzy różnymi regionami chmurowymi lub lokalizacjami poprzez wybór odpowiednich lokalizacji regionów chmurowych czy zastosowanie kompresji danych.

Dobrze jest również korzystać z narzędzi do modelowania kosztów – pomagają one prognozować koszty na podstawie planowanych zmian w infrastrukturze. Jednocześnie warto śledzić subskrypcje, umowy i zobowiązania oraz prowadzić okresowe audyty. Dzięki temu można zidentyfikować nadmiary i możliwości oszczędności oraz dostosować strategię kosztową do ewolucji organizacji.

Porozmawiajmy!

  Wypełnij formularz,
  a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!