/ We know how

Jak przygotować firmę na migrację do chmury?

Dane są jednoznaczne – coraz więcej firm migruje do chmur. Trzeba jednak pamiętać, że proces ten wiąże się z wieloma wyzwaniami, które często potrafią zaskoczyć nieprzygotowane organizacje. Aby skutecznie przenieść swoje środowisko pracy do chmury, należy się do tego odpowiednio przygotować. O czym pamiętać i na co zwrócić uwagę?

 

 

Migracja do chmury – pierwsze kroki

 

Wiele wskazuje, że migracja do chmur jest nieunikniona dla wielu przedsiębiorstw. Raporty donoszą, że już w 2027 roku rynek migracji do chmur ma być warty ponad 462 miliardy dolarów. W dobie cloud culture, kiedy coraz więcej firm decyduje się przenieść przynajmniej część procesów do infrastruktury chmurowej, proces migracji może znacznie przyspieszyć.

Aby skutecznie przygotować firmę do migracji do chmury, trzeba uwzględnić kilka kluczowych czynników. Pierwszym krokiem powinno być zdefiniowanie celów i strategii migracji. Przede wszystkim należy określić powody przeniesienia aplikacji do chmury oraz zdefiniować cele biznesowe, które dzięki temu staną się możliwe do osiągnięcia. Na tej podstawie można przejść do opracowania harmonogramu, priorytetów i zasobów potrzebnych do skutecznej implementacji.

Kolejnym krokiem powinno być powołanie zespołu odpowiedzialnego za migrację do chmury. W jego skład powinny wchodzić przedstawiciele różnych działów – IT, bezpieczeństwa czy finansów, ale dobrze jest również zaangażować do procesu migracyjnego szeregowych pracowników, którzy będą korzystać z chmury.

Jeszcze przed wyborem właściwej technologii warto przygotować załogę na zmianę stylu pracy i działania w chmurze. Pracownicy powinni posiadać odpowiednie umiejętności i wiedzę techniczną, aby zarządzać chmurą i efektywnie korzystać z jej możliwości. Powinni również rozumieć cele migracji.

 

 

Analiza i kwalifikacja aplikacji pod kątem migracji do chmury

 

Kolejnym krokiem w migracji do chmury jest analiza i kwalifikacja stosowanych w firmie aplikacji pod tym kątem. Żeby skutecznie migrować system do chmury, trzeba być świadomym związanych z tym ograniczeń i niebezpieczeństw, więc ocena obecnej infrastruktury powinna rozpoczynać techniczną stronę procesu. Dokładna ocena obecnej infrastruktury (serwerów, sieci, systemów operacyjnych etc.) pozwala ocenić, które aplikacje są najważniejsze oraz określić ich wymagania dotyczące zasobów.

Równie ważna jak kwalifikacja aplikacji pod kątem migracji do chmury, jest analiza kosztów związanych z utrzymaniem i rozbudową istniejącej infrastruktury oraz samego procesu migracyjnego. W tym wypadku warto uwzględnić koszty związane z:

  • zakupem sprzętu,
  • licencji oprogramowania,
  • utrzymaniem,
  • skalowaniem,
  • bezpieczeństwem.

Na tej podstawie można ocenić, czy migracja do chmury jest bardziej ekonomiczna niż posiadanie własnej infrastruktury. Jednakże raport przygotowany przez McKinsey dowodzi, że w 2020 roku tylko 7% organizacji korzystało z własnych zasobów, co pokazuje, ze migracja do chmury jest przez firmy postrzegana jako korzystna finansowo.

Na tym etapie warto też ocenić funkcjonalności chmury i przeanalizować, jakie funkcje i usługi oferowane przez dostawców chmury są zgodne z potrzebami stosowanych w firmie aplikacji. W tym wypadku ważne są aspekty, takie jak skalowalność, dostępność, bezpieczeństwo czy zarządzanie. Warto też sprawdzić, czy dostawca chmury obsługuje specyficzne wymagania aplikacji.

 

 

Przygotowanie odpowiedniej architektury dla środowiska chmurowego

 

Przygotowanie odpowiedniej architektury środowiska chmurowego jest kluczowe dla zapewnienia efektywnej i skalowalnej infrastruktury w chmurze. W tym celu należy przeprowadzić analizę dostępnych usług chmurowych oferowanych przez dostawców. W trakcie oceny należy wziąć pod uwagę usługi takie jak serwery wirtualne, bazy danych czy analiza danych. Na podstawie analizy należy wybrać dostawcę najlepiej spełniającego wymagania organizacji.

Warto rozważyć zastosowanie architektury wielowarstwowej, w której aplikacja jest podzielona na warstwy, takie jak warstwa prezentacji, logiki biznesowej i danych. Jeśli to możliwe, należy rozważyć wykorzystanie architektury mikrousługowej. Konieczne jest także uwzględnienie potrzeb skalowalności i elastyczności aplikacji. Wykorzystanie funkcji chmury, takich jak równoważenie obciążenia czy kontenery zapewni jej wysoką dostępność.

Projektowanie architektury chmurowej w sposób elastycznie wykorzystujący zasoby i skalujący je w zależności od potrzeb pozwala uniknąć marnowania zasobów. Należy także zadbać o mechanizmy, takie jak tworzenie kopii zapasowych, replikacja danych czy plany odzyskiwania awaryjnego. Zapewni to większe bezpieczeństwo i uchroni firmę przed utratą danych.

 

 

Bezpieczeństwo i zabezpieczenia danych podczas migracji do chmury

 

Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony danych to kluczowe aspekty, które należy wziąć pod uwagę podczas migracji do chmury. Firma powinna wykorzystać mechanizmy szyfrowania danych podczas transferu danych do chmury oraz w spoczynku. Pomaga w tym wybór dostawcy oferującego silne metody szyfrowania, takie jak protokół SSL/TLS do komunikacji sieciowej i algorytmy szyfrowania danych. Dobrze jest także wykorzystać funkcje zabezpieczenia sieci, takie jak firewalle sieciowe czy Network Access Control.

Już po migracji do chmury organizacja powinna stworzyć unikalne konta użytkowników, zastosować zasady autoryzacji oraz przydzielać uprawnienia dostępu na zasadzie najmniejszych uprawnień, aby skutecznie kontrolować dostęp do danych.

Konieczne jest także zapewnienie mechanizmów audytowania i monitorowania aktywności w chmurze. Wykorzystanie narzędzi dostępnych w chmurze do rejestrowania zdarzeń, analizy dzienników oraz generowania alertów w przypadku podejrzanych aktywności jest istotne dla zwiększenia bezpieczeństwa danych. Wskazane jest także przeprowadzenie testów penetracyjnych i oceny podatności. Pozwalają one zidentyfikować potencjalne luki w zabezpieczeniach.

 

 

O czym jeszcze pamiętać w trakcie migracji do chmury?

 

Migracja do chmury wciąż się z odpowiedzialnością nie tylko po stronie firmy przenoszącej swoją infrastrukturę do technologii chmurowej, ale również po stronie dostawców. Warto upewnić się, że posiada on odpowiednie certyfikaty, a stosowane przez niego rozwiązania są zgodne z przepisami prawnymi oraz regulacjami dotyczącymi danej branży. Szczególnie istotne jest zwrócenie uwagi na sposób ochrony danych i zgodność z wymaganiami przepisów, takimi jak np. RODO.

Oprócz tego konieczne jest zaplanowanie i wdrożenie strategii tworzenia kopii zapasowych danych w chmurze oraz planu odzyskiwania awaryjnego. Każda firma korzystająca z chmury powinna mieć mechanizmy regularnego tworzenia kopii zapasowych. Powinna także regularnie testować proces odzyskiwania, aby mieć możliwość przywrócenia danych w przypadku awarii.

Poza kwestiami technicznymi równie ważne są szkolenia podnoszące świadomości pracowników o bezpieczeństwie chmury. Przeszkolenie zespołu w zakresie najlepszych praktyk, zasad obsługi danych poufnych oraz wytycznych dotyczących korzystania z usług chmurowych jest często ważniejsze niż najlepsze techniczne zabezpieczenia.

Nie wolno też zapominać, żeby przed podpisaniem umowy SLA z dostawcą chmury upewnić się, że obejmuje ona zagadnienia bezpieczeństwa, ochrony danych oraz odpowiedzialności dostawcy w przypadku naruszenia bezpieczeństwa. Stanowi to zabezpieczenie prawne i pozwala dociekać ewentualnych roszczeń w przypadku poważnej awarii.

Porozmawiajmy!

    Wypełnij formularz,
    a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!