/ We know how

Jakie wyzwania są związane z migracją do chmury?

Coraz więcej firm migruje do chmur, ale nie wszystkie zdają sobie sprawę z wyzwań, z którymi wiąże się ten proces. Technologia chmurowa oferuje wiele korzyści, ale jednocześnie może być narażona np. na utratę firmowych danych. Jak przygotować się do migracji do chmury i o czym pamiętać w jej trakcie?

 

 

Jak zacząć migrację do chmury?

 

Migracja do chmury, czyli przeniesienie infrastruktury IT i aplikacji z lokalnych serwerów do środowiska chmurowego, może stawić przed organizacją różnorodne wyzwania. Jednakże w dobie cloud culture i coraz większego nacisku na automatyzację procesów takie działanie może okazać się niezbędne, żeby utrzymać konkurencyjność na rynku.

Migracja do chmur wiąże się z koniecznością podążania według kroków ustalonych w strategii wdrożenia. Zmniejsza to ryzyko popełniania błędu oraz pozwala firmie przystosować się do nowych warunków. Przede wszystkim należy przeprowadzić analizę potencjalnych zagrożeń oraz zidentyfikować zależności między aplikacjami, ustalić wymagania dotyczące wydajności, skalowalności i bezpieczeństwa, a na końcu wybrać odpowiednią platformę chmurową.

Technologie chmurowe są skalowalne i elastyczne, ale by skorzystać z tych korzyści, stosowane w firmie aplikacje muszą być odpowiednio zaprojektowane i skonfigurowane. Niewłaściwe zarządzanie zasobami chmurowymi może doprowadzić do spadku wydajności całego systemu. Często wiąże się to z koniecznością zapewnienia kompatybilności z nowym środowiskiem, co może obejmować aktualizację aplikacji czy zmianę konfiguracji sieciowej.

 

 

Niebezpieczeństwa migracji do chmury

 

Przenoszenie danych do chmury wymaga szczególnych środków ostrożności w zakresie bezpieczeństwa. Konieczne jest przede wszystkim zabezpieczenie firmowych materiałów przed nieautoryzowanym dostępem, atakami hakerskimi i utratą danych. Jest to szczególnie istotne w kontekście systemów ERP, szczególnie jeśli zawierają informacje np. o stosowanych w firmie procesach. W razie kradzieży danych może to narazić przedsiębiorstwo na poważne straty finansowe i wizerunkowe.

Migracja do chmury wiąże się z nakładami finansowymi, takimi jak opłaty za korzystanie z usług chmurowych czy koszty szkolenia personelu i przeniesienia danych. Przed wdrożeniem należy dokładnie oszacować koszty i opracować odpowiednią strategię finansową. Po zakończeniu migracji organizacja musi nadal monitorować, utrzymywać ciągłość działania i optymalizować środowisko chmurowe, co wiąże się ze stałymi kosztami operacyjnymi.

Migracja do chmury wymaga także specjalistycznej wiedzy i umiejętności, zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu wdrożenia. Niektóre zadania (np. zarządzanie chmurą czy konfiguracja zabezpieczeń) mogą wymagać wykwalifikowanego personelu lub pomocy zewnętrznej firmy. Konieczne jest także przestrzeganie odpowiednich przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych, zwłaszcza jeśli dane są wrażliwe lub podlegają przepisom prawnym, takim jak RODO.

 

 

Zarządzanie złożonością migracji i integracją z istniejącymi systemami

 

Istnieje kilka praktyk, które mogą pomóc w skutecznym przeprowadzeniu procesu migracji. Pierwszym krokiem powinna być zawsze analiza obecnej sytuacji. To na jej podstawie oraz określonych w niej szans i zagrożeń można przygotować szczegółową strategię migracji. Powinna zawierać priorytety, harmonogram oraz precyzować model i dostawcę chmury. Powinny znaleźć się w niej również cele i oczekiwane korzyści – dokładne ich określenie zależy od specyfiki branży i firmy.

Migracja do chmury może wymagać współpracy między różnymi zespołami w organizacji. Ważnym jest, aby w procesie brali udział nie tylko programiści, ale również pracownicy innych działów – perspektywy osób bez informatycznego wykształcenia mogą okazać się cenne dla zespołu wdrożeniowego. Komunikacja między jego członkami powinna być regularna i przejrzysta, a dział IT powinien ściśle współpracować z dostawcą chmury.

Przed migracją dobrze jest przeprowadzić  testy w kontrolowanym środowisku. Pozwoli to ocenić, czy integracja między stosowanymi w organizacji systemami a chmurą działa zgodnie z oczekiwaniami. Pozwoli to także wyeliminować problemy w zarodku i przyspieszy sam proces migracyjny.

 

 

Optymalizacja kosztów i przewidywanie efektów finansowych migracji

 

Przed rozpoczęciem migracji każda firma powinna dokładnie przeanalizować koszty istniejącej infrastruktury. Obejmuje to m.in.:

  • koszty zakupu i utrzymania serwerów,
  • licencje oprogramowania,
  • koszty energii elektrycznej,
  • koszty zarządzania,
  • wynagrodzenia dla personelu IT.

Na tej podstawie można przeprowadzić analizę porównawczą i określić punkt odniesienia  dla kosztów migracji do chmury.

Warto też pamiętać, że dostawcy technologii chmurowych oferują różne modele cenowe – opłaty za zużycie, abonamenty czy płatności na podstawie użytych zasobów. Dokładna analiza celów migracji wpływa na dobór konkretnego modelu płatności. Może okazać się, że firma nie będzie potrzebować miesięcznego abonamentu, ponieważ zamierza migrować tylko jedną, zajmującą niewiele przestrzeni dyskowej, aplikację. W takiej sytuacji korzystniejsza będzie płatność za zużyte zasoby.

Dzięki chmurze można skalować zasoby w zależności od obciążenia, co pozwala unikać nadmiernych opłat. Nie zmienia to faktu, że migracja do chmury wpływa na koszty operacyjne, więc przed jej rozpoczęciem należy zidentyfikować obszary, w których można zaoszczędzić. Pozwoli to też przewidywać finansowe efekty migracji i ułatwi opracowanie scenariuszy kosztowych.

 

 

Zachowanie ciągłości działania biznesu i minimalizacja ryzyka podczas migracji

 

Żeby zachować ciągłość działania firmy, należy przygotować dokładny plan migracji i dokładnie go przestrzegać. Warto też pamiętać, że migracja do chmury nie musi być jednorazowym, dużym przedsięwzięciem. Można stopniowo przenosić do niej aplikacje lub usługi, co pozwala przetestować ich działanie w nowym środowisku. Testy są również okazją do opracowania rozwiązań na wypadek potencjalnych awarii, co pozwoli szybko przywrócić działanie systemu w przypadku prawdziwych problemów.

Jednym z wyzwań związanych z migracją do chmury jest bezpieczeństwo danych. W jej trakcie należy zwrócić szczególną uwagę na stosowanie zabezpieczeń, takich jak szyfrowanie danych, monitorowanie zdarzeń bezpieczeństwa czy regularne wykonywanie kopii zapasowych. Niezbędna jest także weryfikacja, czy dostawca posiada odpowiednie certyfikacje.

Migracja do chmury często wiąże się ze zmianami w architekturze aplikacji czy konfiguracji sieciowej, co może wpływać na ich wydajność, jak również stwarza ryzyko wycieku danych. Aby tego uniknąć, każda organizacja powinna opracować procedury zarządzania zmianami oraz ciągle monitorować działanie systemów w chmurze. Dobrze jest również posiadać plan awaryjny i regularnie go testować.

Niebezpieczeństwa migracji do chmury można zminimalizować także dobierając odpowiednie KPI. Ich ciągły pomiar pozwala szybko reagować na ewentualne odstępstwa. Jest także wskaźnikiem skuteczności samego procesu migracyjnego i może posłużyć do oceny kosztów poniesionych na migrację.

Porozmawiajmy!

    Wypełnij formularz,
    a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!