/ We know how

Zarządzanie flotą w branży transportowej za pomocą systemów ERP: monitorowanie pojazdów, optymalizacja tras


W tym artykule dowiesz się:

 • W jakich obszarach ERP może być pomocne w zarządzaniu flotą
 • Jak monitorowanie pojazdów i kierowców pozawala optymalizować koszty w firmie
 • Na co trzeba się przygotować, chcąc wdrożyć system ERP do zarządzania flotą
 • Jak rysuje się przyszłość systemów ERP w kontekście zarządzania flotą firmową 

Branża logistyczna musi mierzyć się z wieloma czynnikami wpływającymi na jej efektywność – od umiejętności kierowców, przez stan techniczny pojazdów, po przepisy środowiskowe. Żeby lepiej zarządzać całym skomplikowanym procesem, wiele firm transportowych decyduje się na implementację systemu ERP.

 

 

Jak systemy ERP wspierają zarządzanie flotą w branży transportowej?

 

Car Fleet Management, czyli zarządzanie flotą pojazdów, to dziedzina zajmująca się koordynacją wieloma należącymi do organizacji środkami transportu, a systemy ERP, takie jak np. Epicor ERP, stanowią jej kluczową część. Pozwalają m.in. integrować dane dotyczące pojazdów, kierowców, kosztów, tras i innych aspektów floty w jednej centralnej platformie.

Zarządzanie flotą za pomocą ERP obejmuje też znajdujące się w systemie informacje dotyczące kierowców – godziny pracy, szkolenia, uprawnienia oraz wydajność. Jednocześnie możliwe jest monitorowanie kosztów, takich jak zużycie paliwa, utrzymanie pojazdów czy wynagrodzenia kierowców. Pomaga to w planowaniu i optymalizacji przepływu pracy.

Systemy ERP pozwalają też generować raporty i analizować dane dotyczących wydajności floty z pomocą specjalnych modułów analitycznych. Mogą one identyfikować trendy, rozpoznawać obszary do poprawy, a także sugerować możliwe w danej sytuacji decyzje. Oprócz tego pozwalają zarządzać zapasami części zamiennych i materiałami eksploatacyjnymi. Wspiera to planowanie i monitorowanie rutynowych przeglądów technicznych, napraw i konserwacji pojazdów oraz przekłada się na dłuższą żywotność floty i bezpieczeństwo na drodze.

 

 

Monitorowanie pojazdów i optymalizacja tras za pomocą systemów ERP

 

Monitorowanie pojazdów i optymalizacja tras to jeden z najważniejszych aspektów zarządzania flotą za pomocą ERP. Systemy można zintegrować z technologią GPS i oprogramowaniem do śledzenia pojazdów, co pozwala w czasie rzeczywistym monitorować ich lokalizację. Dzięki temu można optymalizować trasy dostaw, tak by unikać korków, redukować zużycie paliwa i skracać czas dostawy. Jednocześnie można automatycznie planować trasy, uwzględniając czynniki, takie jak priorytety dostaw, czas dostarczenia, dostępność pojazdów i inne.

System ERP może śledzić zużycie paliwa przez poszczególne pojazdy i kierowców. Pozwala to identyfikować obszary obniżonej efektywności energetycznej oraz podejmować działania w celu jej poprawy. Dodatkowo dzięki ERP można śledzić aktywności kierowców, takie jak prędkość i styl jazdy, co pozwala zapewnić zgodność i z przepisami dotyczącymi czasu pracy i bezpieczeństwa na drodze.

Wykorzystując powyższe dane, system ERP może automatycznie generować raporty zawierające informacje o przebiegu dostaw, zużyciu paliwa, czasach dostarczenia i innych kluczowych wskaźnikach. Można ich używać do monitorowania wydajności floty i podejmowania decyzji zarządczych.

 

 

Korzyści i wyzwania związane z zarządzaniem flotą za pomocą systemów ERP

 

Dzięki systemom ERP można mieć lepszą kontrolę nad flotą, co prowadzi do bardziej efektywnego wykorzystania zasobów, takich jak pojazdy i kierowcy. Z kolei dzięki monitorowaniu pojazdów i optymalizacji tras można zminimalizować koszty paliwa i skrócić czas dostawy, co przekłada się na oszczędności. Dzięki funkcjom monitorowania pojazdów i stylu jazdy kierowców można zmniejszyć ryzyko wypadków.

System ERP może też przechowywać i zarządzać dokumentacją związaną z pojazdami, kierowcami i przewozami. Można je także integrować z innymi systemami używanymi w firmie, co zapewnia spójność danych i lepsze zarządzanie operacjami.

Nie zmienia to faktu, że zarządzanie flotą za pomocą ERP to również wyzwania. Jednym z najważniejszych jest koszt implementacji. Cena systemu ERP zależy od wielu czynników, ale trzeba liczyć się z tym, że wdrożenie może być kosztowne, zarówno pod względem zakupu oprogramowania, jak i dostosowania go do potrzeb firmy. Także przeszkolenie pracowników z obsługi nowego systemu może być kosztowne i wymaga czasu.

Co ważne, pracownicy mogą początkowo opierać się wdrożeniu nowego systemu, dlatego ważne jest zachęcanie ich do współpracy i wyjaśnianie korzyści płynących z nowego narzędzia. Oprócz tego integracja systemu ERP z istniejącymi systemami i bazami danych może być skomplikowana i czasochłonna.

 

 

Przykłady zastosowania systemów ERP w zarządzaniu flotą

 

Systemy ERP mają wiele zastosowań w zarządzaniu flotą w branży logistycznej. Poza już wymienionymi zastosowaniami można ich używać do następujących zadań:

 • System ERP może integrować się z systemami zarządzania ładunkami i magazynami, umożliwiając śledzenie i zarządzanie towarami w czasie rzeczywistym. To pozwala na efektywne rozładunki, załadunki i magazynowanie produktów.
 • Dzięki analizie danych dotyczących stylu jazdy kierowców może dostarczać wskazówki i raporty zachęcające do ekonomicznej jazdy, co pomaga obniżyć koszty paliwa i utrzymania pojazdów.
 • ERP może pomagać w zarządzaniu polisami ubezpieczeniowymi dla floty oraz w rejestrowaniu i monitorowaniu ewentualnych roszczeń związanych z wypadkami drogowymi czy uszkodzeniem pojazdów.
 • Systemy ERP mogą integrować się z urządzeniami telemetrii w pojazdach, zbierając dane dotyczące wydajności silnika, zużycia paliwa i innych parametrów technicznych, co pozwala na bieżącą diagnostykę i utrzymanie pojazdów w optymalnym stanie.
 • ERP może pomagać w monitorowaniu zmian w przepisach i regulacjach dotyczących branży transportowej oraz w dostosowywaniu operacji floty do nowych wymogów prawnych.
 • System ERP może integrować się z systemami CRM (Customer Relationship Management), umożliwiając lepszą obsługę klientów, monitorowanie zamówień i dostaw oraz zarządzanie relacjami handlowymi.

 

 

Przyszłość zarządzania flotą za pomocą systemów ERP

 

Przyszłość ERP w zarządzaniu flotą to przede wszystkim automatyzacja i sztuczna inteligencja. Pozwolą one w jeszcze bardziej zaawansowany sposób zarządzać ruchem drogowym oraz prognozować potrzeby związane z konserwacją pojazdów. Dużą rolę odegra również internet rzeczy – czujniki i urządzenia IoT mogą dostarczać informacje np. o wydajności, które będą automatycznie integrowane z systemem ERP.

Wraz z rosnącym znaczeniem pojazdów elektrycznych i hybrydowych systemy ERP będą musiały integrować zarządzanie ładowaniem i monitorowanie zużycia energii, aby umożliwić efektywne zarządzanie flotą elektryczną. Systemy ERP będą musiały dostosowywać się do rosnącego nacisku na zrównoważony transport. Będą integrować funkcje monitorowania emisji CO2 oraz dostarczać dane umożliwiające firmom transportowym śledzenie i obniżanie swojego wpływu na środowisko.

Rozwój technologii mobilnych i smartfonów także będzie wpływać na zarządzanie flotą. Kierowcy i pracownicy terenowi będą korzystać z aplikacji mobilnych, które integrują się z systemem ERP, ułatwiając komunikację i dostęp do danych. Warto jednak podkreślić, że wraz z rozwojem autonomicznych pojazdów systemy ERP będą musiały integrować funkcje monitorowania i zarządzania nimi. Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami będą nadal priorytetowe.

Porozmawiajmy!

  Wypełnij formularz,
  a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!