/ We know how

Zarządzanie chmurą w sektorze zdrowia


W tym artykule dowiesz się:

 • Dlaczego migracja do chmury jest korzystna dla sektora medycznego 
 • Jak dbać o dane medyczne w chmurze
 • Jak zarządzać chmurą w sektorze medycznym, aby było to zgodne z prawem
 • Jak kształtuje się przyszłość rozwiązań chmurowych w branży medycznej

Medycyna i opieka zdrowotna od zawsze korzystają z najnowszych osiągnięć techniki, żeby leczyć i poprawiać dobrostan pacjentów. Nie jest zatem niczym dziwnym, że szpitale i przychodnie stosują rozwiązania chmurowe. Jak zarządzać chmurą w sektorze zdrowia i jak wpływa ona na wydajność placówek?

 

 

Korzyści i wyzwania wdrażania chmury w ochronie zdrowia

 

O znaczeniu rozwiązań chmurowych dla sektora zdrowia świadczą przewidywania analityków – w 2034 roku rynek medycznego cloud computingu ma być warty 320 miliardów dolarów na całym świecie. Warto jednak pamiętać, że wdrażanie chmur w ochronie zdrowia niesie ze sobą wiele korzyści, ale również wyzwań – wydaje się jednak, że liczba pierwszych przeważa nad drugimi. Chmury są elastyczne i skalowalne, co pozwala placówkom medycznym dostosowywać ich wykorzystanie do potrzeb, a dostępność danych z każdego miejsca i urządzenia może przyspieszać procesy diagnostyczne i terapeutyczne, co poprawia jakość opieki nad pacjentami.

Nie da się też nie zauważyć, że oszczędność kosztów związana z brakiem konieczności utrzymania własnej infrastruktury IT oraz płatnościami tylko za faktycznie zużyte zasoby jest jedną z największych zalet migracji do chmury. Równie ważna dla placówek medycznych może być automatyzacja procesów operacyjnych poprzez ułatwienie integracji systemów informatycznych – zapewnia to płynny przepływ danych, co przekłada się na lepszą jakość opieki nad pacjentami.

Nie wolno jednak zapominać, że wdrożenie chmury wiąże się z szeregiem wyzwań. Jednym z największych jest ochrona danych medycznych – są one szczególnie wrażliwe, a przechowywanie ich w chmurze obliczeniowej wystawia je na ryzyko ataków hakerskich oraz naruszeń prywatności. Warto też pamiętać, że wprowadzenie nowych technologii wymaga przeszkolenia personelu i zmiany kultury organizacyjnej, co może wiązać się zarówno z oporem ze strony zespołu, jak i zwiększonymi kosztami implementacji.

 

 

Bezpieczeństwo danych medycznych w chmurze

 

Skuteczna ochrona danych medycznych wymaga nie tylko stosowania najwyższej jakości zabezpieczeń hardware’owych i software’owych, ale również zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych, takimi jak RODO. Nie wolno zapominać, że dane medyczne pacjentów są szczególnie wrażliwe, a bezpieczeństwo zarówno ich, jak i samej chmury powinno być najwyższym priorytetem placówki medycznej.

Jak zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych? Sposobów jest wiele, ale warto rozpocząć od zastosowania szyfrowania danych zarówno podczas przechowywania, jak i przesyłania. Równie istotne jest zapewnienie kontroli dostępu – powinno to obejmować zdefiniowanie mechanizmów uprawnień na podstawie ról i hierarchii oraz monitorowanie aktywności użytkowników i dostępu do danych.

Żeby zachować ciągłość bezpieczeństwa, należy zapewnić ciągłość działania systemów chmurowych – w tym celu dobrze jest regularnie tworzyć kopie zapasowe danych oraz implementować mechanizmy ochrony przed awariami (np. przez zastosowanie replikacji usług).

Trzeba też pamiętać, że zapewnienie bezpieczeństwa chmury to nie tylko rozwiązania sprzętowe, ale również zapewnienie pracownikom szkoleń i budowa odpowiedniej kultury pracy. Edukacja personelu medycznego i administracyjnego w zakresie bezpieczeństwa danych, a także świadomości potencjalnych zagrożeń oraz wybór zaufanego dostawcy usług chmurowych pozwalają zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa danych medycznych.

 

 

Interoperacyjność systemów i zgodność z regulacjami

 

W sektorze zdrowia istnieje wiele różnych systemów informatycznych, takich jak elektroniczne karty pacjenta, systemy do zarządzania relacjami z pacjentami, systemy do zarządzania zasobami szpitali, więc pytanie „jak efektywnie zarządzać zasobami w chmurze?” jest więcej niż uzasadnione. Wdrożenie chmury pozwala zintegrować różne systemy w jednej platformie i zapewnia płynny przepływ informacji między nimi, ale wymaga to zastosowania odpowiednich technik i narzędzi oraz przeszkolenia personelu.

Przede wszystkim, aby osiągnąć interoperacyjność, należy stosować właściwe (tj. uznawane przez agencje certyfikacyjne i prawodawców) standardy danych medycznych, takich jak HL7 czy FHIR. Dzięki nim można w sposób spójny przechowywać i wymieniać informacje między różnymi systemami. Jednocześnie należy bezwzględnie stosować się do regulacji dotyczących prywatności i bezpieczeństwa danych, co oznacza, że stosowane środki ochrony danych czy procedur kontroli dostępu muszą być zgodne z zapisami obowiązujących na danym terenie ustaw (w Polsce będą to zapisy RODO).

Wymiana danych między systemami medycznymi musi wykorzystywać np. różne metody szyfrowania danych, uwierzytelniania użytkowników czy protokołów komunikacyjnych – zapobiega to przypadkowemu lub nieautoryzowanemu ujawnieniu informacji. Oprócz tego ważne jest regularne prowadzenie audytów zgodności – dzięki temu procesy i procedury będą zawsze zgodne z obowiązującymi przepisami.

 

 

Przykładowe zastosowania chmury w sektorze zdrowia

 

Chmury obliczeniowe w sektorze zdrowia stosuje się w następujących procesach i działaniach:

 • Chmury pozwalają przechowywać i zarządzać elektronicznymi kartami pacjenta, co ułatwia dostęp do danych medycznych przez lekarzy, pielęgniarki i inne personel medyczny. Pacjenci mogą mieć dostęp do swoich kart przez Internet lub aplikacje mobilne.
 • Platformy telemedyczne często opierają swoje architektury na chmurze obliczeniowej, co pozwala prowadzić konsultacje lekarskie na odległość.
 • W chmurze można przechowywać duże ilości danych obrazowych, takich jak zdjęcia rentgenowskie, tomografie komputerowe czy rezonanse magnetyczne. Oprócz tego chmury można wzbogacić o algorytmy analizy obrazów, które mogą być wykorzystywane do wspomagania diagnozowania chorób.
 • Chmury mogą pomóc lekarzom w podejmowaniu decyzji klinicznych opartych na analizie danych medycznych. Systemy mogą sugerować najlepsze praktyki leczenia, ostrzegać przed skutkami ubocznymi zarówno samych leków, jak i ich połączeń oraz pomagać w personalizacji opieki.
 • Chmura obliczeniowa umożliwia naukowcom i epidemiologom przechowywanie i analizę dużych zbiorów danych do badań, identyfikacji trendów oraz monitorowania występowania chorób.
 • Chmury można wykorzystywać do zarządzania zasobami placówek medycznych.

 

 

Przyszłość chmury w medycynie

 

Platformy chmurowe już teraz pozwalają tworzyć elastyczne i skalowalne rozwiązania, które można szybko dostosować do potrzeb placówek medycznych i pacjentów. Jednym z przykładów jest rozwój telemedycyny. Nie byłby on możliwy bez zastosowanie rozwiązań chmurowych, choć nie da się ukryć, że na jego popularność wpłynęła też większa dostępność szerokopasmowego Internetu.

Zastosowanie w medycynie AI oraz innych zaawansowanych algorytmów do analizy danych medycznych i wspomagania podejmowania decyzji klinicznych jest coraz bardziej powszechne. To również nie byłoby możliwe bez chmur obliczeniowych, jako że zapewniają one odpowiednią moc obliczeniową i zasoby do przetwarzania ogromnych ilości danych medycznych.

Wykorzystanie chmury obliczeniowej do przechowywania i analizy danych medycznych przyczyni się również do rozwoju opieki zdrowotnej dostosowanej do indywidualnych potrzeb pacjentów. Systemy mogą wykorzystywać dane genetyczne, historię chorób, wyniki badań oraz preferencje pacjentów do tworzenia spersonalizowanych planów leczenia i profilaktyki. W połączeniu z urządzeniami internetu rzeczy, takimi jak czujniki i implanty, będzie można monitorować stan zdrowia pacjentów w czasie rzeczywistym oraz szybciej wykrywać problemy zdrowotne.

Porozmawiajmy!

  Wypełnij formularz,
  a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!