/ We know how

Jak efektywnie zarządzać zasobami w chmurze?


W tym artykule dowiesz się:

  • Dlaczego zarządzanie zasobami w środowisku chmurowym jest tak kluczową umiejętnością dla współczesnych przedsiębiorstw
  • Jakie są podstawowe zalety migracji do chmury
  • W jaki sposób zarządzać zasobami w chmurze, aby oszczędzić pieniądze i zmniejszyć negatywny wpływ firmy na środowisko
  • Dlaczego skalowanie zasobów w środowisku chmurowym jest takie istotne

Cloud computing ma wiele zalet, więc nikogo nie powinno dziwić, że na migrację do chmur decyduje się coraz więcej firm. Nie zmienia to faktu, że po zakończeniu procesu wiele organizacji musi odpowiedzieć sobie na pytanie – jak efektywnie zarządzać zasobami w chmurze? Choć na początku może się to wydawać trudne, zastosowanie kilku rozwiązań i zmiana myślenia o infrastrukturze IT pozwalają szybko dostosować się do nowych warunków.

 

 

Efektywne zarządzanie zasobami w środowisku chmurowym – wprowadzenie

 

Efektywne zarządzanie zasobami w chmurze to współcześnie podstawowa umiejętność każdej organizacji, co wynika z faktu, że środowisko chmurowe jest coraz częściej wykorzystywane w pracy. Wystarczy spojrzeć na dane – z danych Eurostatu wynika, że w 2021 roku 41% firm w UE korzystało z cloud computingu, a z raportu przygotowanego przez firmę Tigera wynika, że w 2022 roku 75% organizacji skupiało się na rozwoju aplikacji w duchu cloud native.

Bez względu na to, czy firma będzie stosować AWS, Microsoft Azure czy Google Cloud, zarządzanie zasobami w środowisku chmurowym wymaga zmiany podejścia do modelu dostarczania usług IT. Platformy chmurowe są bardziej elastyczne i skalowalne niż lokalna infrastruktura, więc od samego początku warto postawić na automatyzację. Zastosowanie narzędzi do automatyzowania wdrażania, skalowania i zarządzania zasobami nie tylko eliminuje prawdopodobieństwo wystąpienia ludzkich błędów i poprawia wydajność – z danych Smartsheet wynika, że 86% pracowników jest przekonanych, że automatyzacja poprawi ich wydajność.

Skuteczne zarządzanie zasobami w chmurze wiąże się też z wyborem odpowiedniej strategii płatności – jedną z najczęściej stosowanych metod płatności jest pay-as-you-go, czyli opłata za faktyczne zużycie. Nie zmienia to faktu, że wiele organizacji rezerwuje zasoby, szczególnie w okresach większej intensywności pracy (np. okres świąteczny w e-commerce).

 

 

Jak chmura ułatwia kontrolę nad zasobami?

 

W przeciwieństwie do lokalnej architektury informatycznej chmury odznaczają się większą elastycznością, co ułatwia kontrolę nad zasobami. Przykładem może być projektowanie aplikacji – zastosowanie chmur w tym procesie pozwala odejść od monolitycznej architektury oprogramowania na rzecz znacznie łatwiejszych w zarządzaniu, a przede wszystkim bardziej skalowalnych mikroserwisów.

Współczesne platformy chmurowe oferują nie tylko wiele narzędzi np. do tworzenia aplikacji, ale również do monitorowania ich skuteczności czy wykorzystania zasobów. Dzięki temu można w krótkim czasie nie tylko znaleźć obszary wymagające poprawy, a także szybko zoptymalizować koszty ponoszone przez organizacje.

Co ważne, chmury wdraża się zdecydowanie szybciej niż własną infrastrukturę – przeniesienie podstawowych funkcji trwa do dwóch miesięcy. Warto też pamiętać, że utrzymanie sprzętu spoczywa na barkach dostawcy, więc organizacja migrująca do chmury nie musi martwić się o utrzymanie np. własnych serwerów. Przynosi to korzyści w przypadku przestoju – w chmurze za pomocą kilku kliknięć można skalować zasoby do rzeczywistych potrzeb, co w połączeniu z płatnością tylko za faktyczne zużycie może korzystnie wpływać na finanse firmy.

 

 

Śledzenie i dostosowywanie zużycia zasobów

 

Chmury są często wybierane ze względu na ich ekologiczność – rozwiązania green cloud nie tylko pomagają zdigitalizować przedsiębiorstwo, ale również zmniejszają zużycie energii elektrycznej. Według danych Microsoftu platformy chmurowe są o 93% bardziej efektywne energetycznie niż tradycyjnie stosowane lokalne serwery.

Efektywność energetyczna chmur ma związek ze śledzeniem i dostosowaniem zużycia zasobów. Ponieważ organizacje wykorzystują tylko konkretny, potrzebny im obszar platformy, mogą skalować swoje zużycie energii. Działa to też po stronie dostawcy, który może zmniejszyć zapotrzebowanie energetyczne do poziomów wymaganych przez klientów.

Zużycie zasobów w chmurze można też rozważać z perspektyw samych funkcjonalności tego typu platform. Przykładem może być zastosowanie narzędzi monitorujących do ustawienia alarmów o przekroczeniu określonego poziomu zużycia zasobów. Mają one dwojakie zastosowanie – pozwalają m.in. zarządzać cyklem życia zasobów, a także grają ważną rolę w dostosowaniu infrastruktury, np. przez użycie kontenerów do optymalizacji zużycia.

Warto też pamiętać, że śledzenie zużycia zasobów w chmurze to mnóstwo informacji, które można wykorzystać do identyfikacji trendów. Na ich podstawie można prognozować przyszłe zużycie oraz lepiej dopasowywać możliwości platformy do faktycznego zapotrzebowania. Pozwala to też lepiej zarządzać wielowarstwową architekturą chmur i równomiernie rozkładać zużycie zasobów.

 

 

Monitoring i skalowanie – jak reagować na zmieniające się potrzeby?

 

Monitoring działań chmurowych jest podstawą długiego życia platformy. Poza tym, że warto wymagać tego od dostawcy, dobrze również wybrać najistotniejsze z perspektywy działania organizacji KPI i regularnie je mierzyć. Bez względu na to, czy będzie to zużycie CPU, czy obciążenie dysku, zgromadzone informacje przydadzą się w automatyzacji reakcji na konkretne problemy, co może przełożyć się na jeszcze lepszą optymalizację zużycia zasobów.

Monitorowanie jest też ważne w kontekście skalowania zasobów. W tym wypadku organizacje mogą, w zależności od potrzeb, korzystać z następujących modeli:

  • Skalowanie pionowe pozwala zwiększyć moc obliczeniową pojedynczych instancji, żeby szybko zareagować na nagłe zwiększenie potrzeb aplikacji.
  • Skalowanie poziome, czyli dodanie nowych instancji serwerów lub kontenerów, pozwala równomiernie rozłożyć obciążenie.

Warto też pamiętać, że skalowanie zasobów – tak jak inne procesy w cloud computingu – można automatyzować, dzięki czemu można np. je zwalniać w okresach niższego obciążenia. Znajduje to też zastosowanie w kontekście architektur wielowarstwowych, w których można skalować (i automatyzować ten proces) tylko wymagające tego usługi. Monitoring zużycia zasobów, zwłaszcza analiza trendów, pozwala skuteczniej planować cały proces, co przekłada się na optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni.

Porozmawiajmy!

    Wypełnij formularz,
    a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!