/ We know how

Wpływ cyfryzacji na logistykę przedsiębiorstw

Systemy ERP wspierane przez sieci neuronowe, big data i technologie chmurowe coraz intensywniej zaznaczają swoją obecność w świecie logistyki. Jak cyfryzacja procesów w tym obszarze wpływa na działanie całych firm? Wiele wskazuje, że prowadzi to do znacznego zwiększenia wydajności.

 

 

Jak cyfryzacja wpływa na logistykę przedsiębiorstw?

 

Coraz więcej przedsiębiorstw digitalizuje i automatyzuje procesy biznesowe. Po pierwsze, jest to niezbędne do działania w świecie, w którym coraz więcej zależy od technologii informatycznych. Po drugie, przyspiesza to działanie firmy, co może poprawić jej pozycję rynkową. Jest to szczególnie istotne w kontekście firm logistycznych, zwłaszcza tych, które chcą zajmować się logistyką 4.0. Bez technologii cyfrowych i informatyzacji środowiska pracy nie będzie to możliwe.

Cyfryzacja przedsiębiorstw wiąże się ze zmianą dotychczas stosowanego modelu biznesowego. Czy będzie ona całkowita, czy częściowa, to już zależy od specyfiki samego projektu oraz warunków firmy. Na przykładzie przedsiębiorstw działających według metody Just-In-Time można zauważyć, że informatyzacja procesów logistycznych pozwala lepiej zarządzać stanami magazynowymi i planować zużycie zasobów. To zaś przekłada się na lepsze wyniki firmy i mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia błędu.

 

 

Wpływ technologii big data i analizy predykcyjnej na procesy logistyczne

 

Jednym z obszarów, w którym procesy digitalizacyjne i automatyzacyjne są widoczne najbardziej jest logistyka. Dzięki systemom informatycznym możliwa jest integracja danych magazynowych, informacji o dostawach czy nawet stanu floty w ramach jednej platformy, co znacząco poprawia funkcjonowanie firmy.

Obecnie jednym z najczęściej stosowanych rozwiązań w przypadku cyfryzacji procesów logistycznych jest big data. Technologia ta pozwala operować na dużych ilościach danych i opomiarować praktycznie każdy szczegół działania procesu logistycznego. Dzięki big data możliwa jest także automatyzacja wielu zadań. Roboty wykonują je szybciej i sprawniej, niż gdyby realizowali je ludzie. Ma to korzyści dla firmy – większa efektywność – oraz pracowników, którzy nie muszą wykonywać żmudnych i powtarzalnych zadań.

Big data sprawdza się także w połączeniu z analizą predykcyjną. Jest to dział analityki wykorzystujący duże ilości danych i różne modele uczenia maszynowego, żeby poprawić prognozowanie w przedsiębiorstwie. Innymi słowy, analiza predykcyjna służy do określania prawdopodobieństwa wystąpienia jakiegoś zjawiska. Przydaje się to w zarządzaniu ryzykiem oraz poprawia czas reakcji na zmienne warunki rynkowe. Dzięki niej można modelować potencjalne zagrożenia, co pozwoli opracować metody ich rozwiązania, zanim nastąpią.

 

 

Strategie transformacji cyfrowej w logistyce

 

Bez względu na rodzaj, każda strategia cyfryzacji logistyki przedsiębiorstw posiadać będzie kilka punktów wspólnych.

  • Pierwszym etapem jest ocena warunków biznesowych. W tym wypadku definiuje się czynniki, które w największym stopniu wpływają na strategię i działanie przedsiębiorstwa oraz określa się jakie zmiany zajdą w nich po zakończeniu cyfryzacji. Na tym etapie także wstępnie estymuje się budżety.
  • Kolejnym krokiem jest znalezienie właściwych narzędzi i technologii. Muszą być one dostosowane nie tylko do realiów firmy, ale również do specyfiki samego projektu oraz przewidzianego budżetu.
  • Po wyborze odpowiednich dla biznesu technologii można opracować szczegóły projektu, jego harmonogram i określić zespół wdrożeniowy.
  • Wraz z przypisaniem konkretnych osób do zespołu projektowego strategia wchodzi w etap wpływu na organizację. Zmiany mogą być przez pracowników odebrane negatywnie, więc jeszcze przed rozpoczęciem pracy należy opracować sposób ich zakomunikowania. Należy także zainwestować w szkolenia. Pracownicy, którzy będą rozumieć wprowadzane zmiany, będą się z nimi bardziej utożsamiać. Trzeba przy tym pamiętać, że cyfryzacja ma pomagać w ich codziennej pracy, nie ją zastępować.
  • Ostatnie etapy to wdrożenie i kontrola efektów. Aby realizacja strategii przebiegła bez problemów, należy jasno określić podział zadań i wskazać priorytety projektu.
  • Warto także na bieżąco monitorować koszty i porównywać je z założonymi budżetami.

W trakcie implementacji warto zbierać dane o skuteczności, czasie trwania czy liczbie zasobów niezbędnych do realizacji konkretnego procesu lub całego projektu. Będzie to cenna dawka wiedzy, która pozwoli lepiej zaplanować np. kolejne wdrożenia. Zgromadzone dane można też analizować, żeby wskazać problematyczne obszary. Szybkie wyeliminowanie błędów zmniejsza koszty działalności i poprawia rynkową pozycję firmy.

 

 

Systemy informatyczne wspomagające logistykę przedsiębiorstw

 

Rodzaj zastosowanego systemu informatycznego w logistyce przedsiębiorstw zależy od specyfiki firmy, jej szczegółowych wymagań, jak też przewidzianego budżetu. Najczęściej stosuje się systemy klasy ERP. Nie tylko integrują one różnego rodzaje dane i procesy w ramach jednej platformy, ale także automatyzują część zadań. W ich ramach często stosuje się różnego rodzaju roboty, które wykonują najbardziej żmudne i męczące obowiązki.

Choć systemy ERP są najczęściej stosowanymi rozwiązaniami w procesach digitalizacyjnych, często łączy się je z innymi technologiami. Jedną z nich jest internet rzeczy. Mowa tutaj o wszelkiego rodzaju czujnikach zbierających dane np. o temperaturze, wilgotności czy ilości światła w magazynie, ale również o maszynach, które nie tylko zbierają dane, ale też działają na ich podstawie. Przykładem może być nawilżacz powietrza, który aktywuje się po wykryciu, że poziom wilgotności spadł poniżej określonego poziomu.

Decydując się na cyfryzację logistyki firmy, trzeba pamiętać, że utrzymanie infrastruktury niezbędnej do działania systemu jest kosztowne. Można to rozwiązać, korzystając z technologii chmurowej dostarczanej przez zewnętrznego dostawcę. Gwarantuje on poufność i bezpieczeństwo danych oraz odpowiada za bezproblemowe działania infrastruktury.

 

 

Cyfrowe wspomaganie procesów logistycznych jako przewaga konkurencyjna na rynku

 

Najważniejszą korzyścią digitalizacji procesów logistycznych jest możliwość lepszego i szybszego działania, co prowadzi do redukcji kosztów działalności. Widać to w automatyzacji controllingu. Powierzenie najżmudniejszych procesów robotom zwiększa wydajność zarówno maszyn, jak i pracowników, u których zmniejsza się obciążenie intelektualne.

Kolejną korzyścią płynącą z cyfryzacji logistyki jest minimalizacja problemów. Ponieważ wszystkie dane np. magazynowe są zbierane w ramach jednej platformy, spada ryzyko wystąpienia błędu, np. w przypadku zagubienia dokumentów. Gdy dodamy do tego robotyzację części zadań, możliwe jest znaczne zmniejszenie prawdopodobieństwa pojawienia się nieprawidłowości.

 

 

Cyfryzacja procesów to wzrost wydajności firmy

 

Ogólna optymalizacja procesów biznesowych i magazynowych skutkuje wzrostem wydajności pracy. Skraca to czas realizacji zamówień, a także zapewnia większy poziom kontroli nad działaniami firmy – mowa tutaj i o pracownikach, i o towarach. Cyfryzacja daje pełen wgląd w trasy pokonywane przez dostawców, co eliminuje ryzyko nieprawidłowości. Innym pozytywnym aspektem jest zapewnienie większej spójności pomiędzy tym, co ewidencjonowane, a rzeczywistym stanem magazynów. Zmniejsza to czas trwania inwentaryzacji i pozwala lepiej wykorzystać dostępne powierzchnie magazynowe.

Podsumowując, choć cyfryzacja procesów logistycznych może być kosztowna, poniesione nakłady zwracają się w krótkim czasie i znacząco poprawiają rynkowy potencjał firmy. Przede wszystkim jednak pozwalają minimalizować przyszłe koszty i w dużym stopniu poprawiają wydajność przedsiębiorstwa. To z kolei może wpłynąć na lepsze postrzeganie marki przez klientów.

Porozmawiajmy!

    Wypełnij formularz,
    a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!