/ We know how

Rozwiązania Disaster Recovery w chmurze


W tym artykule dowiesz się:

 • Jak wygląda podstawowe Disaster Recovery
 • Jakie są strategie Disaster Recovery w chmurze
 • Czym jest DraaS i dlaczego warto je wprowadzić w firmie
 • Jak wygląda wdrożenie Disaster Recovery w praktyce

Czasami zdarza się, że pomimo zastosowania najlepszych zabezpieczeń i najbardziej aktualnych wersji oprogramowania dochodzi do awarii lub, co gorsza, włamania skutkującego poważnym naruszeniem danych. Zagrożenia tego typu są szczególnie groźne w technologii chmurowej, więc pomocne w ich unikaniu i niwelowaniu skutków mogą być rozwiązania Disaster Recovery.

 

 

Ochrona danych i ciągłość działania biznesu

 

Cloud computing i jego wdrożenie wiążą się z wieloma wyzwaniami – jednymi z najważniejszych są ochrona danych osobowych i ciągłość zachowania biznesu. Można zapytać – co firmie po implementacji rozwiązań chmurowych, jeśli nie będą one zapewniać zgodnej z obowiązującymi regulacjami i zabezpieczającymi działalność operacyjną ochrony danych biznesowych? Trzeba też pamiętać, ze według danych Uptime Institute w 2022 roku 20% firm doświadczyło co najmniej jednej poważnej awarii na przestrzeni wcześniejszych trzech lat.

Na szczęście nie trzeba stosować zaawansowanych technologii, żeby zapewnić bezpieczeństwo danych i ciągłość działania biznesu. Disaster Recovery często bazuje na działaniach w rodzaju regularnego tworzenia kopii zapasowych danych i przechowywanie ich w bezpiecznym (tzn. zabezpieczonym rozwiązaniami zgodnymi z normami ISO i normami branżowymi; warto też przechowywać je na dyskach bez dostępu do sieci) miejscu. Dobrze też jest często testować proces przywracania danych, aby upewnić się, że zachowuje on swoja skuteczność.

Ciągłość działania biznesu zapewnia się także dzięki właściwym metodom zarządzania ryzykiem. W tym celu należy identyfikować i oceniać prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń oraz ich potencjalny wpływ na działalność biznesową. Warto także opracować plan i procedury na wypadek awarii – dzięki temu można skutecznie minimalizować wpływ zakłóceń.

 

 

Strategie Disaster Recovery w chmurze

 

Nie da się ukryć, że pomimo stosowania nawet najlepszych zabezpieczeń, prawdopodobieństwo utraty danych pozostaje wysokie – najczęściej powodują je niedopatrzenia ze strony pracowników, więc najskuteczniejsza strategia Disaster Recovery pozostają szkolenia zespołu z zakresu bezpieczeństwa danych. Są one tym ważniejsze, że – jak wynika z raportu ITIC – w 2022 roku 60% przestojów było spowodowane błędem ludzkim.

Oprócz tego warto stosować strategie w postaci cross region recovery (co można tłumaczyć jako międzyregionalne albo ponadregionalne odzyskiwanie danych) – jest to strategia polegająca na replikacji danych między różnymi regionami chmurowymi, aby zapewnić ich dostępność w przypadku awarii w jednym regionie.

Inną możliwością jest wykorzystanie narzędzi do automatycznej migracji obciążenia między różnymi strefami dostępności lub regionami w chmurze w przypadku wykrycia awarii w jednym obszarze. Warto także regularnie tworzyć kopie zapasowe najważniejszych danych i przechowywać je w odległych (a najlepiej odciętych od sieci) lokalizacjach.

W Distaster Recovery pomóc może także replikacja maszyn wirtualnych na różnych poziomach, tj. między różnymi centrami danych, strefami dostępności lub regionami. Ważne jest także wdrożenie rozwiązań umożliwiających równoległą pracę aplikacji w kilku regionach jednocześnie – dzięki temu można zminimalizować czas przestoju w przypadku awarii w jednym z regionów.

 

 

Korzyści i wyzwania wdrażania DraaS

 

Disaster Recovery as a Service (DraaS) dostępne jest w wielu platformach chmurowych, a jednym z najczęstszych powodów jego stosowania jest ochrona danych – tego typu rozwiązania regularnie tworzą kopie zapasowe danych, co zapewnia ciągłość działania biznesu i odpowiedni poziom redundancji w chmurze. Przydaje się to w przypadku awarii w pierwotnym środowisku.

DraaS ceni się też za elastyczność i szybkość przywracania, co jest możliwe dzięki automatyzacji procedur. Tak jak w przypadku innych rozwiązań „as a service” DraaS eliminuje konieczność samodzielnego zarządzania zasobami i infrastrukturą, nie zmniejszając poziomiu kontroli – wewnętrzny zespół IT może mieć dostęp do platform w każdym miejscu i każdej chwili.

Pomimo zalet Disaster Revocery as a service ma też swoje wady. Jednymi z  podstawowych są koszty – chociaż rozwiązania chmurowe są z reguły tańsze niż utrzymywanie własnej infrastruktury, wciąż mogą stanowić obciążenie finansowe. Wymuszają też pewną zależność od dostawcy – w przypadku problemów z infrastrukturą możliwa jest sytuacja, której dane będą niedostępne.

Nie da się nie zauważyć wyzwań technicznych, takich jak kompatybilność aplikacji czy zapewnienie spójności i synchronizacji danych między środowiskiem pierwotnym a zastępczym. Nie wolno też zapominać o użytkownikach – Disaster Recovery wymaga odpowiedniej wiedzy, więc nie tylko należy regularnie testować procedury, ale trzeba też dbać o szkolenie pracowników.

 

 

Wybór odpowiedniego dostawcy chmury

 

Co jeszcze jest ważne w Disaster Recovery? Wybór odpowiedniego dostawcy chmury – tych na rynku jest całe mrowie, a porównywanie ich ofert może być czasochłonne. Jak zatem wybrać dostawcę chmury dopasowanego do specyfiki biznesu i oferującego rozwiązania DraaS właściwe dla danej branży. Wystarczy odpowiedzieć na kilka pytań:

 • Czy dostawca chmury wyróżnia się dostępnością i niezawodnością usług poświadczoną certyfikatami i studiami przypadku?
 • Czy oferuje usługi w wystarczającej liczbie regionów i stref dostępności, aby zapewnić redundancję i zapobiec awariom?
 • Jakie zabezpieczenia i certyfikaty bezpieczeństwa stosuje? Czy są one zgodne z obowiązującymi przepisami i standardami branżowymi?
 • Czy skalowalne rozwiązania i pozwala dostosować użycie zasobów do aktualnych potrzeb biznesowych?
 • Jakie rodzaje wsparcia technicznego oferuje i czy są dostosowane do specyfiki firmy?

Oprócz tego należy też zwrócić uwagę na cenę usług chmurowych i oferowane modele płatności – wybrane rozwiązanie powinno odpowiadać możliwościom finansowym firmy, ale często stosowaną metodą rozliczenia jest płatność za zużyte zasoby. Poza kwestiami finansowymi warto też sprawdzić opinie i referencje, zwłaszcza od firm z danej branży.

 

 

Przykłady zastosowania Disaster Recovery

 

Cloud computing udowodnił swoją przydatność w wielu aspektach biznesu i jest stosowany np. jako jedna z metod zwiększania wydajności produkcji. Jednakże można raczej spokojnie założyć, że wielu peanów na cześć technologii chmurowych nie pojawiłoby się, gdyby nie Disaster Recovery. Warto zapytać – czym tak właściwie ono jest? Najłatwiej będzie to wyjaśnić na kilku przykładach.

Załóżmy, że sklep internetowy stał się obiektem ataku DDoS, w wyniku którego nie mogą z niego korzystać zarówno użytkownicy, jak i pracownicy, którzy z powodu obciążenia sieci nie mogą przesyłać danych. Nie można też wykluczyć, że zostaną one utracone w wyniku ataku – w tym miejscu ujawnia się Disaster Recovery. W przypadku utraty danych można skorzystać z przygotowanej wcześniej kopii zapasowej.

Inną sytuacją, w której Disaster Recovery udowadnia swoją przydatność, jest sabotaż danych. Łatwo sobie wyobrazić, że konkurencja lub niezadowolony pracownik może zniszczyć lub naruszyć integralność danych – taka sytuacja to nie tylko problemy z działalnością, ale również poważna szkoda dla wizerunku firmy. Da się jednak tego uniknąć – po pierwsze, dzięki backupom, po drugie, dzięki przechowywaniu kopii zapasowych w miejscach niepołączonych z główną siecią.

Powyższe przykłady nie wyczerpują możliwości Disaster Recovery, ale pokazują, że sprawdzi się ono w wielu sytuacjach i branżach – jest bowiem stosowane m.in. w przemyśle produkcyjnym, handlu czy administracji publicznej.

Porozmawiajmy!

  Wypełnij formularz,
  a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!