/ We know how

Nowe technologie w systemach ERP – blockchain i AI


W tym artykule dowiesz się:

  • W jaki sposób blockchain może usprawnić działanie systemu ERP
  • W jakich obszarach systemu ERP sprawdzi się zastosowanie technologii AI
  • Na co należy uważać przy wdrażaniu AI i blockchain do systemu ERP
  • Jak kształtuje się przyszłość ERP w kontekście coraz nowszych technologii

Rozwój technologiczny wpływa na wiele dziedzin życia – branża ERP nie jest w tym aspekcie wyjątkiem. Nie powinno zatem dziwić, że popularne w ostatnich latach technologie takie jak blockchain i sztuczna inteligencja w końcu zawitały do świata systemów ERP.

 

 

Blockchain w ERP: rewolucja w zarządzaniu łańcuchem dostaw

 

Blockchain to rozproszona i niezmienialna księga transakcji, którą przechowuje się w wielu lokalizacjach. Transakcje zapisuje się w blokach, a każdy nowy blok jest powiązany z poprzednim, co tworzy łańcuch. Chociaż technologia ta może kojarzyć się głównie z oszustwami dokonywanymi na kryptowalutach, ma również użyteczne zastosowania – jest jednym z rozwiązań, z którym efektywnie współpracują systemy ERP. Blockchain w ERP jest często stosowany w zarządzaniu łańcuchem dostaw, ponieważ jest niezmienialny – raz wprowadzone do bloku dane  pozostają w nim na zawsze, co sprawia, że można łatwo wychwycić każdą próbę zmiany.

Zastosowanie technologii blockchain w zarządzaniu łańcuchem dostaw w systemie ERP pozwala również zoptymalizować cały proces. Blockchain jest jednym źródłem prawdy dla znajdujących się w nich danych, co nie tylko zwiększa ich bezpieczeństwo (wszelkie próby manipulacji są od razu wychwytywane), ale również eliminuje pośredników. Firma korzystająca z blockchainu do weryfikacji dostaw nie musi np. korzystać z zewnętrznego systemu bankowego, który może być podatny na błędy.

Warto też podkreślić (i jest to jeden z powodów wymiany starych systemów ERP na nowe), że zastosowanie blockchainu pozwala zautomatyzować procesy w łańcuchu dostaw. Przykładowo użycie blockchainu w tym procesie przez firmę Maersk poprawiło efektywność logistyki o 40%. To z kolei przekłada się nie tylko na większą wygodę i bezpieczeństwo użytkowania, ale również upraszcza procedury audytu z jednoczesnym zapewnieniem większej dokładności.

 

 

Sztuczna inteligencja w ERP: automatyzacja i optymalizacja procesów

 

Inną technologią często stosowaną we współczesnych systemach ERP jest sztuczna inteligencja. Pod tym pojęciem kryje się szereg systemów, platform i aplikacji wykorzystujących do działania sieci neuronowe, duże modele językowe i uczenie głębokie, a więc rozwiązania symulujące prace ludzkiego mózgu. AI na przestrzeni ostatnich lat rozwinęło się tak bardzo, że współcześnie jest niemal niezbędnym składnikiem udanego wdrożenia ERP.

AI może mieć dokładnie tyle zastosowań, ile potrzeba w danej firmie – plastyczność tej technologii i możliwość wyszkolenia jej do wykonywania bardzo wyspecjalizowanych zadań sprawiają, że sprawdza się ona niemal w każdym aspekcie działalności organizacji. Przykładowo wdrożenie AI w systemie ERP stosowanym przez Mistubishi Electric poprawiło produkcję o 30%. innym częstym zastosowaniem tego rozwiązania jest prognozowanie popytu – AI może analizować duże ilości danych historycznych, trendy rynkowe oraz inne czynniki, aby prognozować popyt i automatycznie dostosowywać poziomy zapasów.

Innym popularną funkcją AI jest automatyzacja obsługi klienta – wykorzystujące SI chatboty wbudowane w systemy ERP mogą np. automatycznie odpowiadać na najczęstsze zapytania klientów, obsługiwać standardowe reklamacje czy śledzić statusy zamówień. Nie oznacza to jednak, że specjaliści ds. obsługi klienta mają obawiać się utraty pracy – SI pozwala zautomatyzować najżmudniejszą część ich pracy, ale nie jest w stanie zastąpić klientom kontaktu z żywym człowiekiem.

 

 

Korzyści i wyzwania wdrażania nowych technologii w systemach ERP

 

Każda nowa technologia – co widać szczególnie na przykładach AI i blockchainu – szybko znajduje swoich apologetów, którzy dążą do jej upowszechnienia w niemal każdym aspekcie życia. Należy jednak pamiętać, że nowe rozwiązania technologiczne (zwłaszcza tak zmieniające zasady gry jak AI) na początku działają w pranym limbo – zanim ich użycie zostanie uregulowane, może minąć wiele miesięcy. Z tego powodu warto zdawać sobie sprawę nie tylko z korzyści, ale również wyzwań i ograniczeń.

Poza najbardziej oczywistymi wyzwaniami, takimi jak koszty wdrożenia, bezpieczeństwo danych czy konieczność przeszkolenia personelu i dostosowania środowiska pracy, warto zastanowić się nad kwestiami etycznymi. Mowa nie tylko o prywatności danych czy poziomie zabezpieczeń algorytmów – implementacja SI może np. doprowadzić do fali zwolnień (co już działo się np. w serwisach rozrywkowych czy branży gier).

Pomimo oczywistych korzyści z wdrożenia AI czy blockchainu – większej efektywności operacyjnej, poprawy jakości danych czy szybszego podejmowania decyzji – warto pamiętać, że nie są to cudowne rozwiązania, które z dnia na dzień odmienią oblicze firmy. Sztuczna inteligencja jest tak dobra, jak wprowadzone do niej dane, więc jeśli będą kiepskiej jakości, może to wpłynąć na jakość wyników. AI nie są też obiektywne – ponieważ dane treningowe są wprowadzane i selekcjonowane przez ludzi, a ci zawsze są obarczeni np. nieuświadomionymi uprzedzaniami, może to znaleźć odzwierciedlenie w rezultatach pracy modelu.

 

 

Przyszłość ERP: połączenie tradycji z innowacjami

 

Każda nowa technologia odmienia sposób i środowisko pracy – widać to było na przykładzie systemów ERP, które zrewolucjonizowały zarządzanie firmą, widać to na przykładach SI i blockchainu, które pozwoliły osiągać nieznane wcześniej poziomy efektywności operacyjnej. Jak zatem maluje się przyszłość systemów ERP?

Branża ERP jest już dobrze ugruntowana na rynku i nic nie wskazuje, żeby w nadchodzących dekadach miało się to zmienić –  według przewidywań w 2032 roku ma być warta 238 miliardów dolarów. Producenci tego typu rozwiązań szybko i zgrabnie dopasowują się do nowych okoliczności – w najnowszych iteracjach systemów ERP widać np. nacisk na zmniejszone zużycie energii, co jest odbiciem prośrodowiskowych legislacji wdrażanych na całym świecie.

A jak nowe technologie, takie jak AI czy blockchain, wpłyną na systemy ERP? Można z dużą dozą pewności przypuszczać, że np. obecne wersje SI nie są ostatnim, co powiedziała branża. Chociaż można być równie pewnym nakładania prawnych ograniczeń na rozwój tego typu technologii, ich moc obliczeniowa i możliwości będą się raczej tylko zwiększać, co znajdzie swoje odbicie w systemach ERP. Można być pewnym, że będą one jeszcze prostsze i jeszcze bardziej intuicyjne w obsłudze – skoro już teraz część programowania może odbywać się w języku naturalnym, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby za kilka lat była to codzienność pracy z systemami ERP.

Porozmawiajmy!

    Wypełnij formularz,
    a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!