/ We know how

Jak wyliczyć ROI z jednoczesnego wykorzystania RPA i ERP?

Wdrożenie nowoczesnych technologii automatyzacyjnych stanowi w wielu branżach wymóg, który warunkuje potencjalny rozwój firmy i zachowanie udziału w rynku, a w wielu przypadkach nawet zdobycie przewagi konkurencyjnej. Systemy klasy ERP czy automatyzacja procesów w postaci technologii RPA to najważniejsi reprezentanci koncepcji stałego rozwoju firmy w oparciu o nowoczesne technologie. Jak jednak syntetycznie sprawdzić, czy zaimplementowanie obu technologii wpłynie pozytywnie na sytuację firmy? W tym celu wykorzystajmy wskaźnik ROI.

 

 

Jakie korzyści niesie jednoczesne wykorzystanie RPA i ERP?

 

Zanim przejdziemy do konkretów, czyli weryfikacji czynników niezbędnych do wyliczenia zwrotu z inwestycji w ERP i RPA, przyjrzyjmy się bliżej korzyściom wynikającym z wdrożenia tych dwóch systemów w swojej firmie. Waga poszczególnych zalet nie jest stała dla każdej firmy – w dużej mierze to, która zaleta będzie dla naszej firmy najistotniejsza, wynika bezpośrednio z takich zmiennych, jak specyfika działalności, konkurencyjność rynku, branża czy liczba procesów biznesowych. Nie ulega jednak wątpliwości, że każda firma, bez względu na rynek dostrzega konkretne zalety automatyzacji i systemów ERP.

Przede wszystkim, co kluczowe dla firm produkcyjnych i przemysłowych, systemy ERP zapewniają optymalizację zarządzania zasobami firmy – zarówno ludzkimi, obrotowymi, jak i tymi trwałymi. To właśnie niegospodarność, a raczej brak odpowiednich narzędzi optymalizacyjnych generuje największe koszty, a sprawnie działający system ERP zagwarantuje usprawnienie tego elementu działalności i zapewnia stały dostęp do najpotrzebniejszych zasobów właśnie wtedy, gdy tego oczekujemy. Na podstawie naszej działalności i danych historycznych system może prognozować przyszłe zapotrzebowanie na materiały, półprodukty lub moce przerobowe, uwzględniając sezonowość naszego biznesu i inne czynniki zewnętrzne.

Nowoczesne technologie, takie jak RPA i ERP zapewniają ogromną oszczędność czasu. Z jednej strony praca całej firmy na jednym systemie, z drugiej jednorodny przepływ danych, z trzeciej z kolei zastąpienie oprogramowaniem pracowników realizujących najżmudniejszą pracę – to wszystko składa się na ogromne wolumeny czasowe, które możemy uwolnić i oddelegować do innych, istotniejszych i bardziej rozwojowych zadań.

Nie możemy zapominać też o kwestii kontroli i raportowania, które w nowoczesnych firmach stanowią klucz do podejmowania optymalnych decyzji biznesowych. Połączenie tak potężnych technologii, jak ERP i RPA w jeden zaawansowany ekosystem dostarczy kompleksowych danych i informacji na temat każdego procesu biznesowego, ich przebiegu, efektywności oraz obszarach, nad którymi musimy popracować. To natomiast pozwala na realne usprawnienie tego, co w firmie w tym momencie funkcjonuje niezgodnie z naszymi celami.

 

 

Jakie dane są potrzebne do wyliczenia ROI z RPA i ERP?

 

Analizując korzyści, celowo nie wspominaliśmy o zalecie w postaci oszczędności pieniędzy. Choć dane historyczne i doświadczenia firm z praktycznie każdej branży jasno wskazują oszczędność pieniędzy jako jeden z najważniejszych celów, to jednak by móc operować tą korzyścią bez cienia wątpliwości, należałoby obliczyć wskaźnik ROI z inwestycji w RPA i ERP.

Czym zatem dokładnie jest ROI? Return on Investment stanowi kluczowy wskaźnik, który na etapie inwestycji i planowania jej wskaże, czy poniesione koszty zwrócą się w przypadku wykorzystania całego potencjału narzędzia. Dane o oczekiwanych, a w późniejszym czasie rzeczywistych zwrotach z inwestycji w nowoczesne technologie zagwarantuje bezcenną wiedzę, która w przyszłości owocować będzie jeszcze lepszymi decyzjami biznesowymi.

Analiza wskaźnika zwrotu z inwestycji zapewni firmie odpowiedź na pytanie, czy inwestycja faktycznie będzie opłacalna. Jest to szczególnie istotne w momencie, gdy firma decyduje się na szerokie usprawnienia technologiczne i inwestuje nie tylko w ERP, ale również w RPA. W takim scenariuszu kosztami inwestycji będzie nie tylko zakup konkretnych systemów, ale też koszty wdrożenia i szkoleń. Pod uwagę należy także wziąć koszty związane z przerwami w realizacji procesów spowodowanych procesami wdrożeniowymi oraz czasem szkoleń pracowników. A zatem zarówno koszty rzeczywiste, jak i koszty ukryte stanowią jeden z najistotniejszych elementów do wyliczenia ROI.

A jak obliczyć potencjalne korzyści wynikające z wdrożenia ERP i RPA w firmie? Tutaj należy przede wszystkim uwzględnić wszelkiego rodzaju oszczędności, które będą stanowić fundament zwrotu z inwestycji. Odpowiednie modelowanie i prognozowanie zwrotu z inwestycji powinno uwzględnić twarde dane na temat wzrostu efektywności. Proces trwający wcześniej 4 godziny będzie skrócony do 1 godziny. Przychód z tytułu realizacji takiego projektu zapewni więc 400% dotychczasowej normy, co pozwoli już mniej więcej oszacować, czy i kiedy zwrot z inwestycji będzie faktycznie możliwy. RPA w połączeniu z ERP to nie tylko zwiększenie wydajności poprzez skrócenie czasu realizacji pewnych działań. To także możliwość ciągłego, nieprzerwanego realizowania danych procesów, co zapewni jeszcze większe korzyści finansowe.

 

 

Analiza wyników i wnioski – Czy warto inwestować w RPA i ERP jednocześnie?

 

Analiza wyników może być tylko jedna – jeśli na etapie podejmowania decyzji o wdrożeniu systemów ERP i RPA ustaliliśmy mierzalne cele, a firma wdrażająca potwierdziła możliwość ich realizacji przy wykorzystaniu technologii, to w dłuższym okresie zwrot z inwestycji będzie widoczny – zarówno w redukcji kosztów związanych z funkcjonalnościami ERP, które optymalizują stany zasobów, jak i wzroście faktycznego zysku z powodu przyspieszenia realizacji wielu zadań.

Twarde dane finansowe to dla wielu firm wystarczający powód do tego, by zdecydować się na taką inwestycję. Musimy jednak pamiętać o innych, pobocznych, równie istotnych elementach, których źródłem jest wdrożenie technologii ERP i RPA, a które będą zauważalne w naszej firmie.

Po pierwsze wyższa jakość – zarówno w obszarze realizacji zadań, świadczenia usług i produkcji towarów, ale też wyższa jakość w obsłudze klienta i zarządzaniu relacjami. Wiele firm nastawionych na maksymalizację zysku po macoszemu traktuje tak ważny obszar, jak relacje z klientami. ERP, dzięki modułowi CRM zapewni odpowiednią organizację kontaktów i gwarantuje polepszenie relacji, zarówno z klientami dotychczasowymi, jak i tymi potencjalnymi.

Sami pracownicy mogą dużo zyskać poprzez wprowadzenie systemów klasy ERP i RPA w firmie. Żmudne, powtarzalne zadania będą już wspomnieniem – wszyscy pracownicy, którzy dotychczas realizowali tego typu zadania teraz będą mogli być oddelegowani do innych, znacznie bardziej przyszłościowych i angażujących wyzwań. To z pewnością zwiększy ich lojalność w stosunku do pracodawcy i ogólne zadowolenie z pracy.

 

Porozmawiajmy!

    Wypełnij formularz,
    a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!