/ We know how

Discrete Manufacturing – co to jest i czym się różni od Process Manufacturing?

Wszystkie firmy, które coś wytwarzają są niewątpliwie producentami. Wiadomo jednak, że nie ma dwóch takich samych firm na świecie. Każda, nawet najmniejsza organizacja ma swoją specyfikę. Producenci różnią się więc ze względu na swoją wielkość, lokalizację, kulturę organizacyjną ale także ze względu na sposób prowadzenia działalności. Mogą mieć różne cele, różną skalę działalności, wytwarzać pojedyncze, proste albo złożone produkty. Mogą także wytwarzać je – zarówno te proste jak i złożone – seryjnie.

Niezwykle istotna m.in. z punktu widzenia wdrożenia systemu ERP jest klasyfikacja produkcji ze względu rodzaj wytwarzanych produktów. Mamy więc do czynienia z discrete manufacturing, czyli produkcją dyskretną, która polega na wytwarzaniu odrębnych, jednostkowych, łatwo identyfikowalnych produktów albo z process manufacturing, czyli produkcją procesową, w ramach której produkuje się pewną ilość jednego, ale niezróżnicowanego produktu, który może być jednak pakowany w jednostkowe opakowania.

 

 

Discrete manufacturing (produkcja dyskretna) – definicja i cechy

 

W glosariuszu Gartnera „Discrete Manufacturing” to po prostu “produkcja dyskretnej kategorii towarów”. Dalszym przybliżeniem mają być podane przykłady wytworów produkcji dyskretnej: samochody, samoloty, komputery czy zespoły komponentów. Wszystkie te produkty to łatwo identyfikowalne jednostki, które można zobaczyć, dotknąć i policzyć.

W angielskiej wersji Wikipedii można natomiast przeczytać, że produkcja dyskretna „często charakteryzuje się produkcją pojedynczych lub oddzielnych jednostek”. I dalej: „Jednostki mogą być produkowane w małych ilościach przy bardzo wysokiej złożoności lub w dużych ilościach przy niskiej złożoności. Produkcja niskonakładowa/o wysokiej złożoności rodzi potrzebę elastycznego systemu produkcyjnego, który może poprawić jakość i skrócić czas wprowadzenia na rynek przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Produkcja wielkoseryjna o niskiej złożoności kładzie duży nacisk na kontrolę zapasów, czas realizacji oraz redukcję lub ograniczenie kosztów materiałów i odpadów”.

Ponadto procesy w produkcji dyskretnej są „z natury nieciągłe”. Można je uruchamiać i zatrzymywać i realizować z różną szybkością. W większości przypadków wytwory produkcji dyskretnej można po zakończeniu produkcji lub użytkowania łatwo rozłożyć na części i poddawać recyklingowi.

Jedną z cech charakterystycznych dla produkcji dyskretnej są dokumenty BOM, czyli Bill of Materials, które zawierają kompletny zestaw elementów potrzebnych do wykonania produktu końcowego. Produkcja przebiega zawsze określoną ścieżką. Szczegółowe instrukcje określają sposób montażu poszczególnych elementów składowych.

Discrete a process manufacturing – główne różnice

Discrete manufacturing wyraźnie kontrastuje z process manufacturing, którego produktami są np. żywność, napoje, benzyna i olej napędowy, farby czy farmaceutyki. Nie powstają one z wykorzystaniem BOM. Kluczem jest receptura lub formuła zgodnie, z którą przetwarzane, czyli łączone, mieszane albo rafinowane są surowce, a przy tym – w odróżnieniu od produkcji dyskretnej – finalny produkt nie może być z powrotem rozłożony na części. Proces jest zatem nieodwracalny. Jednocześnie produkcja ma charakter ciągły – nie można jej zatrzymać w dowolnym momencie.

Co niesie ze sobą więcej wyzwań: produkcja dyskretna czy procesowa? Z jednej strony proces manufacturing wymaga skomplikowanego przetwarzania wielu surowców i półproduktów, żeby osiągnąć efekt końcowy. Może przez to wydawać się bardziej złożony i być postrzegany jako większe wyzwanie biznesowe.

Jednak discrete manufacturing w o wiele większym stopniu narażony jest na usterki produktów końcowych. Jest jednocześnie nieporównywalnie bardziej uzależniony od łańcucha dostaw i przez to o wiele częściej mogą się przydarzać przerwy produkcyjne. Trudniej przy tym o zachowanie wysokiej jakości.

Przykłady produkcji dyskretnej

Przykłady discrete manufacturing były podawane wcześniej. To np. produkcja samochodów, samolotów, komputerów czy zespołów komponentów. Można do tego dodać również odzież – dżinsy, t-shirty czy buty, meble, rowery, zegarki i wszystko co wytwarzane jest w postaci jednostkowych produktów.

Ciekawym przykładem może być jednak szkło. Czy to produkcja procesowa czy dyskretna? Jeśli firma produkuje po prostu szkło z pewnością będzie to produkcja procesowa. Co jeśli jednak są to szklanki czy kieliszki? Czy będzie to produkcja dyskretna, ponieważ produkty są łatwo policzalne, jednostkowe? Warto jednak zwrócić uwagę, że nie składają się z żadnych elementów i nie można ich ponownie rozłożyć na części.

Produkcja dyskretna a system ERP

Produkcja dyskretna to niezwykle złożona działalność. Historycznie systemy ERP służące do planowania zasobów produkcyjnych, ale także MES służące do obsługi produkcji powstały właśnie, żeby wspierać produkcję dyskretną poprzez zarządzanie dyskretnymi procesami produkcyjnymi. Zapewniają one nie tylko kontrolę, ale dostarczają także komplet informacji dotyczących przebiegu produkcji, pomagają ograniczać nieefektywności i straty materiałowe a jednocześnie umożliwiają przyspieszenie procesów, w efekcie czego czas wytwarzania jest krótszy i produkty mogą szybciej trafić na rynek.

Systemy ERP ułatwiają projektowanie nowych produktów, modyfikowanie procesów biznesowych czy ekspansję geograficzną i wchodzenie na nowe rynki. Co więcej, dzięki dostosowaniu do wymogów konkretnej branży, pozwalają na zaspokojenie specyficznych potrzeb związanych z wytwarzaniem konkretnego rodzaju produktów. Poza tym mogą być dostosowywane do indywidualnych wymagań każdej organizacji.

Kluczowe funkcje w systemach ERP z punktu widzenia produkcji dyskretnej to zarządzanie zapasami i materiałami, zamówieniami sprzedaży, łańcuchem dostaw, finansami i relacjami z klientami. Dzięki nim kadra zarządzająca ma łatwy dostęp do najważniejszych informacji i jednym rzutem oka może obejmować aktualny stan firmy i produkcji. Ponadto może zwiększać wydajność i oszczędzać a także prognozować dalszy rozwój sytuacji, żeby unikać wąskich gardeł i unikać sytuacji, w których maszyny nie są wykorzystywane do produkcji. ERP pozwala opomiarować i monitorować działalność – od surowców, przez linie produkcyjne po produkty końcowe i wyższe warstwy organizacyjne.

Warto na koniec zwrócić uwagę, że system ERP wreszcie może stanowić kluczowy czynnik umożliwiający cyfrową transformację organizacji i inteligentną automatyzację dyskretnych procesów produkcyjnych. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat inteligentnej automatyzacji zapraszamy do Inteligent Process Automation Academy, o której pisaliśmy w artykule na naszym blogu Automatyzacja powinna być świadoma.

Porozmawiajmy!

    Wypełnij formularz,
    a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!