/ We know how

Czym jest Mobile Cloud Computing?

Mobilna chmura obliczeniowa (mobile cloud computing, MCC), to chmura obliczeniowa dla urządzeń mobilnych, jak smartfony i laptopy. Poprzeczka wymagań ich użytkowników zawieszona jest bardzo wysoko: brak opóźnień, obsługa różnych platform i typów urządzeń, stała dostępność i stała jakość doświadczenia niezależnie od lokalizacji czy ograniczenia wydajności urządzenia – baterii, procesora, pamięci.

 

Dostarczanie aplikacji mobilnych z chmury na urządzenia typu smartfon czy laptop pozwala budować efektywniejsze i bardziej przyjazne w użyciu środowisko dla ich użytkowników. Takie zadanie wymaga własnego aparatu i metody działania. Mobilna chmura obliczeniowa to nie „prosta” fuzja modelu chmury obliczeniowej, sieci bezprzewodowych oraz mobilnego przetwarzania.

 

Mobilna chmura obliczeniowa (Mobile Cloud Computing, MCC) powstała, aby aplikacje mobilne przetwarzać i dostarczać z chmury obliczeniowej, a nie lokalnie na urządzeniu użytkownika. Chmura dla urządzeń mobilnych wymaga własnej architektury i rozwiązań, aby zapewnić  efektywność, bezpieczeństwo i komfort użytkowania aplikacji dla środowiska mobilnego.

 

Chmurowa aplikacja mobilna, dostępna poprzez przeglądarkę, zamiast lokalnej aplikacji na smartfonie może też powstać szybciej (w gotowym środowisku), jest automatycznie integrowana z różnymi platformami mobilnymi, operuje w jednolitym standardzie bezpieczeństwa.

 

Czym jest Cloud Computing?

 

Cloud Computing, czyli chmura obliczeniowa to zbiór technologii umożliwiających zdalny dostęp do oprogramowania (aplikacji), danych i mocy obliczeniowej, które dostarczane są na żądanie. Podstawowy podział chmury obliczeniowej dotyczy tego, kto jest dostawcą i odpowiada za jej rozwój.

 

Publiczna chmura obliczeniowa to chmurowe zasoby udostępniane przez operatora wszystkim zainteresowanym. Chmura prywatna dostarcza zasoby na wyłączność jednej organizacji, w której dostęp do niej mogą mieć wewnętrzne działy i użytkownicy. Chmura hybrydowa łączy oba modele w ramach jednej architektury: do części funkcji i usług firma wykorzystuje aplikacje i usługi z chmury publicznej, do innych – z chmury prywatnej; oba środowiska pozwalają na przenoszenie danych i aplikacji.

 

Ze względu na zakres dostarczanych usług, wyróżnia się kilka kolejnych modeli. Podstawowe to Infrastructure as a Service (IaaS), czyli usługa udostępnienia infrastruktury sprzętowej, oprogramowania do zarządzania nią oraz serwisu (np. zabezpieczenie) i łącza do ośrodków, gdzie się znajdują. Platform as a Service (PaaS), to usługa polegająca na udostępnieniu infrastruktury wraz z gotowym środowiskiem – platformą, obejmującą zestaw gotowych usług, systemów i aplikacji, pozwalających na budowę unikalnych  rozwiązań. Software as a Service (SaaS), to usługa dostarczania, utrzymywania i rozwoju kompletnego rozwiązania (np. systemu CRM albo ERP, ale też np. aplikacji biurowych).

 

IaaS oraz PaaS rozliczane są na podstawie faktycznego użytkowania (pay as you go) albo abonamentu. W przypadku SaaS rozliczenia są przede wszystkim abonamentowe. Usługi chmurowe mogą obejmować coraz szersze obszary informatyzacji i cyfryzacji firmy. Takim przykładem całościowej usługi jest RPA-as-a-Service (RPAaaS lub RaaS RPA) czyli automatyzacja procesów biznesowych przy wykorzystaniu gotowego środowiska i rozwiązań umieszczonych w chmurze.

 

Rynek Cloud Computing stale rozwija się i ewoluuje. Obecna oferta zdecydowanie różni od rozwiązań dostępnych kilkanaście lat temu. Decydujące znaczenie mają platformy chmurowe, ekosystemy stworzone przez czołowych dostawców chmury obliczeniowej zwanych hyperscalerami – Amazon, Microsoft i Google. Stworzone przez te firmy środowiska to odpowiednio Amazon Web Services, Azure i Google Cloud Platform.

 

Rozwój Cloud Computing, dokonujący się pod wpływem doświadczeń klientów, ale także pod presją dynamicznego popytu, przynosi zmiany w sferze organizacji i pracy z platformami chmurowymi. Jednym z nich jest rozwój kompetencji i specjalności ściśle związanych z modelem chmury obliczeniowej. Przykładem jest pojawienie się ofert pracy na stanowisko inżyniera chmurowego (cloud Engineer) czy architekta chmurowego (cloud architect). Ich zadaniem jest wdrożenie wybranego środowiska chmurowego w firmie (albo kilku równolegle), zarządzanie zestawem aplikacji i usług dostępnych z chmury,  współpraca z IT i biznesem przy planowaniu efektywnego wykorzystania możliwości jakie daje chmura obliczeniowa. Obecnie, wraz ze wzrostem złożoności i dynamiki rozwoju czołowych platform, inżynierowie chmurowi muszą koncentrować się na wybranym środowisku – specjalizować. Oznacza to kolejne wyzwania decyzyjne przed firmami starającymi się pozyskać odpowiednie kompetencje i dążącymi do uzyskania faktycznych, przekonujących korzyści biznesowych z wdrożenia technologii chmurowych.

 

 

Czym Cloud Computing różni się od Mobile Cloud Computingu?

 

Różnice pomiędzy chmurą dla urządzeń mobilnych, MCC, a chmurą obliczeniową uwidaczniają się dopiero przy bliższym poznaniu. Chmura obliczeniowa umożliwia przechowywanie i zarządzanie danymi oraz informacją, natomiast MCC pozwala na dostęp do nich poprzez urządzenie mobilne i uwzględniając ten kontekst, stwarza możliwości wygodniejszego i efektywniejszego wykorzystania narzędzi oraz funkcji realizowanych przez rozwiązania mobilne.

 

Można powiedzieć, że MCC korzysta ze wszystkich zalet modelu chmury obliczeniowej, natomiast dodatkowo dostraja je do specyfiki wykorzystania urządzeń mobilnych.

 

MCC oznacza strategię integrującą zasoby chmury obliczeniowej oraz procesowe możliwości urządzeń mobilnych.  Developerzy aplikacji mobilnych w chmurze mogą wykorzystywać do ich obsługi zasoby chmurowe, narzędzia do optymalizacji ich zużycia, wydajności, skalowalności – stosownie do potrzeb użytkownika aplikacji w danej chwili. Ta elastyczność wpływa na jakość doświadczenia użytkownika z korzystania z aplikacji, co wprost przekłada się na skuteczność realizowanych przez tę aplikacje funkcji biznesowych. O zadowoleniu i wygodzie użytkownika decyduje np. fakt, że aplikacji chmurowej nie musi instalować na własnym urządzeniu, tylko zawsze dosięgać jej przez przeglądarkę.

 

 

Jak działa Mobile Cloud Computing?

 

Mobilna chmura obliczeniowa wykorzystuje technologię chmury obliczeniowej do dostarczania aplikacji na urządzenia mobilne.

Architektura MCC obejmuje dwa podstawowe elementy. Virtualized Computing Core (VC) to usługa hostingowa dla wszystkich usług chmurowych niezbędnych do działania aplikacji na urządzeniu mobilnym. Z kolei aplikacja kliencka (Client-side Application, CSA) uruchamia mobilną aplikację chmurową na urządzeniu użytkownika. Kiedy użytkownik uruchamia aplikację, CSA wywołuje usługę chmurową.

 

Mobilna chmura obliczeniowa przełącza się pomiędzy urządzeniem mobilnym a chmurą aby zapewnić najwyższy komfort użytkownikowi. Przetwarzanie i przechowywanie danych odbywa się poza urządzeniem. W tym celu architektura mobilnej chmury obliczeniowej operuje w trzech różnych typach chmur, chętnie łączonych w środowisko hybrydowe w celu najlepszego dopasowania ich cech do potrzeb użytkownika i aplikacji w danym momencie.

 

 

Jakie są typy Moblie Cloud Computingu?

 

Architektura MCC wykorzystuje cztery podstawowe zasoby:

 • odległe chmury stacjonarne (distant immobile clouds) – czyli środowisko wirtualnych serwerów w chmurze obliczeniowej takiej jak Amazon EC2;
 • bliskie stacjonarne zasoby obliczeniowe (proximate immobile computing entities) – środowiska obliczeniowe ulokowane bliżej użytkowników mobilnych – np. cloudlety, chmury w centrach danych położonych na krawędzi Internetu czy instancje chmury publicznej skonfigurowane tak, aby rezydowały w regionie gdzie znajdują się użytkownicy;
 • bliskie mobilne zasoby obliczeniowe (proximate mobile computing entities) – czyli smartfony, urządzenia IoT czy wearables, które posiadają takzę własne zasoby obliczeniowe;
 • hybrydowe rozwiązania MCC – zarządzają powyższymi typami środowisk do przetwarzania i dostarczania aplikacji stosownie do sytuacji, w której użytkownik ją wywołuje – w celu jak najefektywniejszego dostarczenia na urządzenie mobilne.

 

 

Do czego można wykorzystać Mobile Cloud Computing?

 

Mobilna chmura obliczeniowa powinna odpowiadać na wyzwania jakie stwarza dostarczanie aplikacji na urządzenia przenośne. Dotyczy to wydajności (wynikającej z pojemności baterii urządzenia, długości życia baterii), złożoności środowiska (w szczególności jego różnorodność, która także przekłada się na skalowalność, dostępność) czy bezpieczeństwa (kwestie prywatności i niezawodności). Przejęcie przez chmurę funkcji przechowywania i przetwarzania danych aplikacji oznacza, że urządzenie nie musi być wyposażone w potężny procesor czy pamięć.

 

Uniwersalne mobilne chmury obliczeniowe (general-purpose Mobile Cloud Computing – GPMCC) to rozwiązania wykorzystujące przetwarzanie chmurowe do poprawy wydajności urządzenia. Przetwarzają zasobochłonne zadania, jak rozpoznawanie mowy, przetwarzanie obrazu, przeszukiwanie (indeksowanie) treści wideo – na infrastrukturze operatora chmury.

 

Z kolei mobilne chmury obliczeniowe dla wybranych aplikacji (Application-specific Mobile Cloud Computing – ASMCC) poprawiają wydajność konkretnych, wybranych aplikacji. Chmury typu ASMCC obsługują na przykład aplikacje do oglądania filmów (serwisy strumieniowe) czy usługę poczty elektronicznej.

 

Aplikacje w mobilnej chmurze obliczeniowej są łatwe do zarządzania, można dystrybuować je do zróżnicowanego grona użytkowników – łatwo je też w tym środowisku rozwijać i aktualizować.

 

Najważniejszym zadaniem jest zapewnienie tej samej jakości korzystania z aplikacji mobilnych – a więc zapewnienie tego samego doświadczenia użytkownika niezależnie od lokalizacji, systemu operacyjnego na które pobiera urządzenie, nie wymagając potężnych zasobów procesora i pamięci.

 

Podsumowując, najważniejsze korzyści z wykorzystania na urządzeniach przenośnych, jak smartfon, mobilnych aplikacji przetwarzanych w chmurze dla urządzeń mobilnych, to:

 

 • aplikacji nie trzeba pobierać na własne urządzenie, można je za to łatwo dystrybuować do wielu użytkowników;
 • nie ma ograniczeń ze względu na system operacyjny lub model urządzenia
 • efektywność kosztowa w rozwoju i utrzymaniu w stosunku do utrzymania środowiska natywnych aplikacji mobilnych oraz w perspektywie wydajności urządzenia;
 • zaawansowane bezpieczeństwo danych – kryptografia i inne zabezpieczenia są standardem chmurowym;
 • prostota integracji z bazą danych – synchronizacja za pośrednictwem chmurowego serwera oszczędza czas i nakłady pracy.

Porozmawiajmy!

  Wypełnij formularz,
  a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!