/ We know how

Application Performance Monitoring (APM) – do czego służą oraz jakie są najlepsze narzędzia, które pozwolą mierzyć wydajność aplikacji?

Monitoring i zarządzanie wydajnością aplikacji to bardzo ważne procesy, które pozwalają zdiagnozować występujące w niej problemy, a co za tym idzie utrzymać oczekiwany poziom usług. Służą do tego narzędzia Application Performance Monitoring (APM), które umożliwiają wielopoziomową kontrolę wydajności. Czym dokładnie one są? Dlaczego APM jest istotny w testowaniu wydajności aplikacji? Odpowiedzi na te inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

 

 

Czym są narzędzia Application Performance Monitoring (APM)?

 

Zgodnie z definicją, oprogramowanie do monitorowania wydajności aplikacji (APM) pozwala monitorować metryki wydajności swoich aplikacji krytycznych dla działalności biznesowej, bezzwłocznie otrzymywać alerty w przypadku wystąpienia problemów z wydajnością oraz generować raporty dla okresowej analizy wydajności. Dlatego też narzędzia APM wykorzystywane są do monitorowania i zarządzania wydajnością kodu, zależnościami aplikacji, czasami transakcji oraz ogólnym doświadczeniem użytkownika. APM pozwala mierzyć zaawansowane wskaźniki dotyczące m.in. wydajności aplikacji, map usług, czy transakcji użytkowników w czasie rzeczywistym. Celem wykorzystania APM jest więc stałe monitorowanie wydajności aplikacji oraz rozwiązywanie pojawiających się problemów. Narzędzia te pozwalają znaleźć i zrozumieć przyczyny ewentualnych problemów z wydajnością, co umożliwia ich błyskawiczne usunięcie.

 

 

Dlaczego application performance monitoring jest istotny w testowaniu wydajności aplikacji?

 

Wykorzystanie APM w testowaniu wydajności aplikacji jest istotne, ponieważ pozwala śledzić każdą transakcję generowaną przez daną aplikację. Takie działanie umożliwia zaobserwowanie m.in. do jakich żądań najczęściej uzyskuje się dostęp oraz które funkcjonalności działają wolno i wymagają poprawy. Narzędzia APM wykorzystywane do monitoringu wydajności aplikacji śledzą jej działanie w czasie rzeczywistym, dzięki czemu umożliwiają zdecydowanie szybszą reakcję na pojawiające się incydenty i błędy. Pozwala to również unikać przestojów w funkcjonowaniu aplikacji, a tym samym ograniczyć ryzyko ewentualnych strat. Dzięki temu firma uzyskuje przewagę konkurencyjną, dzięki której może się rozwijać oraz zwiększać swoje przychody. Monitoring wydajności pozytywnie wpływa również na zadowolenie użytkowników końcowych, którzy mogą korzystać z wzorowo działającej aplikacji.

 

 

Co tak właściwie mierzy APM?

 

Zgodnie z definicją APM monitoruje wydajność aplikacji. Co kryje się pod tym pojęciem? Monitoring wydajności należy w tym przypadku rozumieć jako mierzenie wszystkich aplikacji we wszystkich środowiskach. W tym również środowiskach testowych i produkcyjnych, co jest jedynie kwestią odpowiedniej konfiguracji. Podstawowe zadania Application Performance Monitoring polegają więc na:

 • monitorowaniu serwerów,
 • śledzeniu dzienników, co pozwala sprawdzić jak często wykorzystywana jest dana usługa i w jakim czasie,
 • śledzeniu i monitorowaniu błędów aplikacji,
 • monitorowaniu ruchu w sieci w celu wykrycia opóźnień,
 • śledzeniu zależności aplikacji, takich jak Interfejsy API i bazy danych,
 • wykorzystanie Google Analytics, co pozwala uniknąć opóźnień.

 

 

Jakie są największe problemy związane w narzędziami APM?

 

Największe problemy związane z narzędziami APM to ręczne wdrażanie rozwiązań mających na celu poprawę wydajności aplikacji. Wykorzystanie Application Performance Monitoring wymaga więc odpowiedniej współpracy zespołu specjalistów IT, którzy będą szybko reagowali na pojawiające się incydenty obniżające wydajność aplikacji. Doświadczony zespół czuwa nad całym procesem monitorowania wydajności, co w połączeniu z umiejętnością przewidywania problemów gwarantuje poprawność działania aplikacji. Specjaliści muszą również odpowiednio interpretować otrzymywane w wyniku testów wskaźniki, dzięki którym mogą wdrożyć działania zaradcze poprawiające wydajność aplikacji.

 

 

Najlepsze narzędzia APM

 

Na rynku dostępnych jest wiele narzędzi APM, a do najlepszych zalicza się się m.in.:

 • AWS – w ofercie wiodącego dostawcy usług w chmurze można znaleźć narzędzia do monitorowania aplikacji takie jak AWS X-Ray, Amazon CloudWatch ServiceLens czy Amazon CloudWatch Synthetics. Umożliwiają one m.in. reagowanie na zmiany wydajności, identyfikowanie nietypowych zachowań w środowiskach oraz optymalizację wydajności aplikacji podczas skalowania;
 • Datadognarzędzie, które pozwala na dokładny monitoring wydajność aplikacji w czasie rzeczywistym. Analiza wszystkich danych z jednego miejsca umożliwia wykrycie krytycznych błędów przed zauważeniem ich przez użytkowników końcowych;
 • Zabbix – rozwiązanie open source, które umożliwia monitorowanie w czasie rzeczywistym tysięcy danych z serwerów, maszyn wirtualnych, aplikacji, czy urządzeń sieciowych. Wskaźniki monitorowania, takie jak wykorzystanie sieci, obciążenie procesora, czy zużycie miejsca na dysku pozwalają na ekspresowe wykrycie problemów;
 • Grafana – kolejne narzędzie open source, które umożliwia tworzenie zapytań oraz wizualizowanie wskaźników wydajności aplikacji przy wykorzystaniu dostosowanych danych. Dostosowanie narzędzia do potrzeb ułatwia możliwość tworzenia pulpitów nawigacyjnych zawierających panele reprezentujące konkretne metryki w określonym przedziale czasu.

 

 

APM a UXM

 

User-experience management (UXM), czyli zarządzanie doświadczeniem użytkownika to przyszłość APM. Wynika to z faktu, że monitorowanie rzeczywistego doświadczenia użytkowników aplikacji pozwala zdiagnozować opóźnienia, a następnie zoptymalizować elementy, które są dla nich najważniejsze. Testując aplikację pod obciążeniem w ukierunkowany sposób możliwe jest wykrycie i rozwiązanie konkretnych problemów, zanim użytkownik końcowy zdąży złożyć skargę o problemach z wydajnością. Wykorzystanie UXM pozwala więc skupić się na monitorowaniu tych zasobów aplikacji, które są najistotniejsze z punktu widzenia użytkownika końcowego, a ich optymalizacja przyniesie zauważalną różnicę w jego doświadczeniu.

Mierzenie wydajności aplikacji przy użyciu narzędzi APM to skuteczne rozwiązanie, które pozwala optymalizować ich działanie. W rezultacie może się to bezpośrednio przełożyć na poprawę wyników uzyskiwanych przez firmę, a co za tym idzie rozwój i zatrudnienie kolejnych specjalistów w organizacji.

Porozmawiajmy!

  Wypełnij formularz,
  a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!