/ We know how

Wdrożenie systemu MES – od czego należy zacząć i jakich błędów nie należy popełnić?

Wiele napisano na temat systemów realizacji produkcji (Manufacturing Execution Systems, w skrócie MES). Większość artykułów koncentruje się jednak na krokach przed wdrożeniem oprogramowania: określeniu wymagań w oparciu o istotne czynniki biznesowe, uzasadnieniu inwestycji oraz wyborze konkretnych aplikacji czy dostawców. W poniższym tekście zebraliśmy natomiast najlepsze praktyki dotyczące zainstalowania i działania oprogramowania, czyli bezbolesnej implementacji.

 

 

Na dobry początek

 

Pierwszym krokiem w każdym udanym wdrożeniu MES jest określenie sposobu zarządzania projektem oraz procesami produkcyjnymi w całym „informatycznym ekosystemie” łańcucha dostaw. Należy ustalić kto będzie miał uprawnienia do wprowadzania zmian oraz w jaki sposób będą one testowane, wdrażane i mierzone w całej infrastrukturze aplikacji, a także w jakim stopniu wpłyną na zwinność operacyjną.

Przygotowanie jasnego planu w tym zakresie wymaga wkładu i zaangażowania wszystkich interesariuszy, nawet jeśli niektórzy z nich nie będą bezpośrednio związani z procesem implementacji. Należy przy tym spojrzeć również poza obszary związane z IT i produkcją, uwzględniając jakość, walidację, serwisowanie, poziom operacyjny i potrzeby kierowniczego szczebla.

Wszyscy udziałowcy i odpowiedni pracownicy C-level powinni więc uczestniczyć w spotkaniu inauguracyjnym i być na bieżąco z kolejnymi etapami projektu. W przypadku każdego wdrożenia MES potrzebny jest też proces zarządzania zmianą, który jest najbardziej skuteczny, gdy wszyscy zaangażowani są jego częścią od samego początku. Udział wymienionych osób jest również konieczny do tego, aby zadbać o usprawnienia, oszczędności kosztów i inne korzyści biznesowe wynikające z zastosowania systemu realizacji produkcji.

 

 

Kolejne etapy

 

Podobnie jak w przypadku każdego procesu wdrożenia oprogramowania o kluczowym znaczeniu zarówno dla operacji, jak i całej organizacji, opinie na temat konkretnych kroków do wykonania są bardzo różne. Co do zasady, w inicjatywach tego typu przestrzega się klasycznych wymagań dotyczących planowania projektów inżynieryjnych, które obejmują fazę design, konfigurację, testowanie, wdrażanie i cały cykl życia. W efekcie większość dostawców, integratorów systemów i doświadczonych użytkowników końcowych wymienia kilka wspólnych elementów, w implementacji których niezwykle pomocne będą metodyki zwinne. Należą do nich:

 

 • Opracowanie szczegółowych wymagań użytkowników systemu MES, a następnie wykonanie analizy luk zarówno dla systemu/systemów sterowania, jak i planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP).
 • Opublikowanie realistycznego harmonogramu wdrażania i testowania.
 • Przeprowadzenie oceny ryzyka w fazach definiowania, projektowania, developmentu i wdrażania.
 • Zaplanowanie czasu na poprawki (między innymi w zakresie specyfikacji), z którymi trzeba się liczyć w przypadku rozwiązań dedykowanych.
 • Zdefiniowanie punktów integracji z różnymi warstwami składającymi się na architekturę przedsiębiorstwa, czyli między innymi z systemem ERP. Litera „E” w skrócie MES odnosi się do „wykonania” (execution), zaś „P” w ERP oznacza planowanie (planning). ERP powinien zatem informować MES, co ma zostać zrobione. System MES powinien zaś być w stanie stwierdzić, co już zostało wykonane i dokąd trafiło.
 • Integracja oprogramowania z innymi systemami kontroli produkcji.

 

 

Popularne błędy

 

Nawet w dobrze przemyślanej implementacji MES niektóre z najważniejszych etapów procesu są często przeoczane, zapominane lub całkowicie pomijane. Do najczęstszych błędów należą:

 

 • Brak dostosowania wymagań MES do określonych czynników biznesowych.
 • Pomijanie kroków na etapie projektowania (zwykle celem oszczędzenia czasu i pieniędzy).
 • Niejasne lub zbyt szczegółowe wymagania użytkowników, które prowadzą do błędnych estymacji.
 • Przeoczanie konieczności modyfikacji związanych z dodatkowym oprzyrządowaniem czy zmianami w programowaniu.
 • Brak oceny ryzyka.
 • Brak regularnych przeglądów projektu lub wyciągania wniosków po ich przeprowadzeniu.
 • Brak zdefiniowania stanu wyjściowego, z którym można by porównać warunki po instalacji i określić faktyczne korzyści.
 • Nietrzymanie się planu i pierwotnych założeń (np. przechodzenie bezpośrednio z punku A do punktu D, a następnie powrót do punktu B).
 • Brak testów, w szczególności weryfikacyjnych, które są koniecznie przed całkowitym przejściem na nowy system MES.

 

 

A co ze sprzętem?

 

Biorąc pod uwagę, że każda aplikacja MES jest zależna od informacji pobieranych ze sprzętu produkcyjnego, żadne wdrożenie nie powinno przebiegać bez wcześniejszej oceny jego stanu. Procesy i złożone operacje montażowe generują dużo danych, które trzeba śledzić w trakcie produkcji. Dlatego też kluczowe znaczenie ma ocena gotowości różnych urządzeń do komunikacji z systemem MES. Pozwoli ona skrócić czas integracji i całego wdrożenia, zaś wszelkie aktualizacje i inwestycje w tym zakresie zmniejszą również jego koszty.

Oczywiście sprzęt produkcyjny nie jest jedynym, który ma znaczenie w przypadku implementacji MES, jeśli chodzi o zarządzanie danymi, od których zależy jego prawidłowe działanie. Należy również wziąć pod uwagę kwestie dotyczące maszyn IT. Ważne jest, aby postępować zgodnie z radą producenta oprogramowania dotyczącą regularnej archiwizacji danych w systemie raportowania, gdzie można uzyskać do nich łatwy dostęp bez blokowania systemu produkcyjnego.

W Mindbox nie tylko dokładamy wszelkich starań do tego, aby utrzymać bazę danych w nieskazitelnym stanie, ale i realizujemy wdrożenia systemów od A do Z. Zapraszamy do kontaktu, chętnie porozmawiamy o rodzajach testów, które są wykonywane w ramach naszych implementacji oraz o roli automatyzacji w tego typu procesach.

Porozmawiajmy!

  🢓
  Wypełnij formularz,
  a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!