/ We know how

Przewodnik po UiPath Document Understanding


Ten materiał dotyczy


rozwiązania UiPath Document Understanding, które jest narzędziem do automatycznego przetwarzania dokumentów z wykorzystaniem technologii sztucznej inteligencji (AI) i automatyzacji procesów robotycznych (RPA). Ułatwia ona przetwarzanie szerokiej gamy dokumentów, od strukturalnych po niestrukturalne, w tym formularze, faktury i e-maile. Strona omawia również różne podejścia do ekstrakcji danych, takie jak reguły, szablony oraz modele uczenia maszynowego, oferując elastyczność w automatyzacji przetwarzania dokumentów i obniżając ryzyko błędów ludzkich.


Wprowadzenie do UiPath Document Understanding

 

W dobie cyfrowej transformacji, przedsiębiorstwa w różnych branżach zmagają się z narastającymi wyzwaniami związanymi z przetwarzaniem ogromnych ilości danych i dokumentów. Zgodnie z Forbes, każdego dnia tworzonych jest aż 2.5 eksabajtów danych. Ta rosnąca góra danych wymaga efektywnego przetwarzania, co staje się kluczowe dla efektywności operacyjnej firm.

Co to jest UiPath Document Understanding?

UiPath Document Understanding to rozwiązanie wykorzystujące zaawansowaną sztuczną inteligencję (AI) i uczenie maszynowe (ML) do automatyzacji procesów związanych z dokumentacją. Pozwala na inteligentne rozpoznawanie, klasyfikację i ekstrakcję danych z różnorodnych dokumentów, co znacznie przyspiesza i upraszcza tradycyjne, ręczne procesy przetwarzania dokumentów.

Jakie problemy rozwiązuje UiPath Document Understanding?

Rozwiązanie to adresuje szereg problemów związanych z przetwarzaniem dokumentów, takich jak:

 • Wysoki nakład czasu i pracy na ręczne przetwarzanie dokumentów.
 • Ryzyko błędów ludzkich i niespójności w danych.
 • Trudności z przetwarzaniem złożonych, niestrukturyzowanych dokumentów.
 • Konieczność przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych i zgodności.

Kluczowe zalety UiPath Document Understanding

UiPath Document Understanding oferuje szereg korzyści, takich jak:

 1. Zwiększona Efektywność Operacyjna: Automatyzacja przetwarzania dokumentów umożliwia pracownikom skupienie się na zadaniach o wyższej wartości.
 2. Poprawa Doświadczenia Klienta: Szybsze przetwarzanie dokumentacji przekłada się na lepszą obsługę klienta i szybsze reakcje na ich potrzeby.
 3. Redukcja Kosztów: Mniejsza liczba godzin pracy poświęconych na ręczne przetwarzanie dokumentów oraz zmniejszenie ryzyka błędów ludzkich przekłada się na oszczędności.
 4. Bezpieczeństwo i Zgodność: Automatyzacja zapewnia lepszą kontrolę danych, zgodność z przepisami i bezpieczeństwo informacji.
 5. Zastosowania w Różnych Branżach

UiPath Document Understanding znajduje zastosowanie w wielu branżach, od finansów, przez ubezpieczenia, aż po opiekę zdrowotną. Przykłady obejmują automatyzację przetwarzania wniosków kredytowych, przyspieszenie procesu rozpatrywania roszczeń ubezpieczeniowych czy efektywniejsze zarządzanie dokumentacją medyczną.

Document Understanding Framework

UiPath Document Understanding stosuje kompleksowy Framework, który obejmuje kilka kluczowych etapów: załadowanie taksonomii, digitalizację, klasyfikację, ekstrakcję oraz eksport danych. Każdy z tych etapów jest niezbędny do efektywnego przetwarzania dokumentów w różnych formatach i strukturach.

UiPath-Document-Understanding-Framework-workflow

Podejścia do różnych typów dokumentów

W ramach UiPath Document Understanding wyróżniamy trzy główne typy dokumentów: strukturalne, półstrukturalne oraz niestrukturalne. Każdy z tych typów wymaga innego podejścia do przetwarzania:

 • Dokumenty strukturalne: Takie jak formularze czy paszporty, gdzie informacje są uporządkowane i konsekwentnie rozmieszczone. Tutaj stosuje się podejście oparte na regułach i szablonach.
 • Dokumenty półstrukturalne: Jak faktury czy paragony, które zawierają zarówno stałe, jak i zmienne elementy. W takich przypadkach stosowane są modele uczenia maszynowego (ML).
 • Dokumenty niestrukturalne: Takie jak e-maile czy umowy, które nie mają ustalonej struktury. Tutaj najlepiej sprawdza się podejście hybrydowe, łączące reguły i modele ML.

 

Integracja z robotami RPA

Roboty RPA (Robotic Process Automation) odgrywają kluczową rolę w Document Understanding Framework. Są one odpowiedzialne za automatyzację poszczególnych etapów przetwarzania dokumentów, od digitalizacji po eksport danych. Dzięki integracji z robotami RPA, UiPath jest w stanie oferować wysoki poziom automatyzacji, efektywności i dokładności przetwarzania dokumentów.

 

Zaawansowane funkcje przetwarzania

UiPath Document Understanding wykorzystuje zaawansowane funkcje przetwarzania, takie jak rozpoznawanie pisma ręcznego, sygnatur, tabel czy checkboxów. Dzięki temu rozwiązanie jest w stanie przetwarzać nawet najbardziej skomplikowane dokumenty, zachowując przy tym wysoką dokładność i efektywność.

 

Przykłady zastosowania w rzeczywistych scenariuszach

Document Understanding Framework znajduje zastosowanie w wielu rzeczywistych scenariuszach biznesowych. Na przykład w sektorze finansowym, gdzie UiPath może automatyzować przetwarzanie wniosków kredytowych, faktur czy sprawozdań finansowych, znacząco przyspieszając procesy biznesowe i redukując ryzyko błędów. Więcej tutaj

 

 

Zaawansowane możliwości przetwarzania dokumentów z UiPath

 

 

Przetwarzanie dokumentów specjalnych

UiPath Document Understanding rozszerza swoje możliwości przetwarzania na dokumenty specjalne, takie jak te zawierające pismo ręczne, podpisy, tabele, czy dane w językach zapisywanych niełacińskim alfabetem. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii OCR (Optical Character Recognition) i AI, UiPath jest w stanie wydobyć i przetworzyć informacje nawet z tak złożonych dokumentów.

 

Wykorzystanie modeli uczenia maszynowego

UiPath wykorzystuje modele uczenia maszynowego (ML), które są nieustannie doskonalone poprzez ekspozycję na różnorodne zestawy danych. W ten sposób, modele te stają się coraz bardziej efektywne w identyfikowaniu i ekstrakcji informacji z niestandardowych dokumentów.

 

Przetwarzanie dokumentów wielojęzycznych

UiPath umożliwia przetwarzanie dokumentów w różnych językach, w tym w tych zapisanych niełacińskim alfabetem, takich jak japoński czy chiński. Dzięki temu firmy działające globalnie mogą efektywnie zarządzać dokumentacją w różnych językach.

 

Hybrydowe podejście do ekstrakcji danych

UiPath oferuje hybrydowe podejście do ekstrakcji danych, łącząc reguły, szablony i modele ML. Dzięki temu możliwe jest efektywne przetwarzanie nawet najbardziej skomplikowanych dokumentów, które wymagają elastycznego i dostosowanego podejścia.

 

Praktyczne zastosowania w biznesie

Przetwarzanie dokumentów z UiPath znajduje zastosowanie w wielu scenariuszach biznesowych. Na przykład, w sektorze ubezpieczeń UiPath może automatyzować procesy rozpatrywania roszczeń, przetwarzając dokumenty związane ze szkodami. W branży finansowej, UiPath może przyspieszyć procesy związane z analizą finansową, automatycznie przetwarzając sprawozdania finansowe czy raporty inwestycyjne.

Studia przypadków i praktyczne przykłady zastosowania UiPath Document Understanding

 

Przykład w sektorze energetycznym: Chevron

Wyzwanie: Firma Chevron borykała się z długimi czasami przetwarzania szczegółowych raportów wiertniczych.

Rozwiązanie: Zastosowanie UiPath Document Understanding pozwoliło na automatyzację przetwarzania tych raportów.

Rezultaty: Szybsze czasy przetwarzania, więcej zasobów dla analityków do skupienia się na zadaniach o wyższej wartości oraz dostępność większej ilości informacji dla liderów biznesowych i decydentów.

Przykład w przemyśle spożywczym: Globalny producent napojów

Wyzwanie: Zapewnienie dokładności etykiet produktowych przed ich drukowaniem.

Rozwiązanie: UiPath Document Understanding umożliwiło szybkie czytanie etykiet produktów, zapewniając ich poprawność.

Rezultaty: Możliwość precyzyjnego drukowania etykiet na ponad 20 miliardach produktów rocznie, co przyczyniło się do uniknięcia błędów i związanych z nimi kosztów.

Przykład w branży ubezpieczeniowej

Wyzwanie: Automatyzacja i przyspieszenie procesu rozpatrywania roszczeń ubezpieczeniowych.

Rozwiązanie: Implementacja UiPath do automatycznego przetwarzania dokumentów związanych ze szkodami.

Rezultaty: Skrócenie czasu rozpatrywania roszczeń, co przyczyniło się do poprawy satysfakcji klientów oraz zwiększenia efektywności operacyjnej.

Przykład w sektorze zdrowia

Wyzwanie: Efektywne zarządzanie dokumentacją medyczną i wnioskami ubezpieczeniowymi.

Rozwiązanie: Wykorzystanie UiPath do automatyzacji przepływu informacji i przetwarzania dokumentacji.

Rezultaty: Szybsze diagnozowanie i leczenie pacjentów dzięki efektywniejszemu przetwarzaniu dokumentacji.

Przykład w branży finansowej

Wyzwanie: Automatyzacja przetwarzania wniosków kredytowych i analizy finansowej.

Rozwiązanie: Zastosowanie UiPath do automatycznego przetwarzania i analizy dokumentacji finansowej.

Rezultaty: Znaczące przyspieszenie procesów biznesowych, redukcja ryzyka błędów i zwiększenie wydajności operacyjnej.

 

Najlepsze praktyki, wybór rozwiązania i podsumowanie korzyści UiPath Document Understanding

 

 

 • Dokładna Analiza Potrzeb: Przed wyborem rozwiązania UiPath, ważne jest dokładne zrozumienie własnych potrzeb i wyzwań związanych z przetwarzaniem dokumentów.
 • Wybór Odpowiedniego Modelu: UiPath oferuje różne modele przetwarzania (oparte na regułach, modelach ML, podejściu hybrydowym), warto wybrać ten, który najlepiej odpowiada charakterowi przetwarzanych dokumentów.
 • Integracja z Istniejącymi Systemami: UiPath oferuje łatwą integrację z istniejącymi systemami IT, co jest kluczowe dla zapewnienia płynności procesów biznesowych.

Wybór odpowiedniego rozwiązania UiPath

 • Strukturalne Dokumenty: Dla dokumentów o stałej strukturze najlepiej sprawdzają się rozwiązania oparte na regułach i szablonach.
 • Półstrukturalne Dokumenty: W przypadku dokumentów o zmiennej strukturze rekomendowane są modele ML.
 • Niestrukturalne Dokumenty: Dla dokumentów bez stałej struktury najlepsze są podejścia hybrydowe, łączące różne metody przetwarzania.

Podsumowanie kluczowych korzyści

 • Zwiększona Efektywność: Automatyzacja przetwarzania dokumentów znacznie zwiększa wydajność pracy.
 • Redukcja Kosztów: Mniejsza liczba błędów i szybsze przetwarzanie dokumentów przekłada się na oszczędności.
 • Lepsza Jakość Danych: Wysoka dokładność ekstrakcji danych zapewnia lepszą jakość informacji.
 • Zgodność i Bezpieczeństwo: Automatyzacja pomaga w spełnianiu wymogów prawnych i zabezpieczeniu danych.
 • Skalowalność: UiPath dostosowuje się do zmieniających się potrzeb biznesowych, oferując elastyczne rozwiązania.

 

UiPath Document Understanding oferuje nowoczesne, elastyczne i efektywne rozwiązanie dla wyzwań związanych z przetwarzaniem dokumentów w różnych branżach. Jego zaawansowane funkcjonalności, takie jak obsługa różnorodnych typów dokumentów, integracja z robotami RPA i wykorzystanie modeli ML, sprawiają, że jest to kluczowe narzędzie do optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia wydajności i zapewnienia przewagi konkurencyjnej na rynku.

Porozmawiajmy!

  Wypełnij formularz,
  a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!
  62'