/ We know how

Kubernetes – do czego Twoje przedsiębiorstwo potrzebuje jego możliwości?

Rozwiązania chmurowe to przyszłość, w którą inwestuje coraz więcej firm. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie Kubernetes, czyli oprogramowanie umożliwiające budowę i zarządzanie aplikacjami Cloud Native. Czym ono jest dokładnie? Co powinien umieć specjalista Kubernetes? W jaki sposób wykorzystywane jest ono przez duże firmy? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

 

 

Czym jest i do czego służy Kubernetes?

 

Kubernetes to oprogramowanie Open Source, które automatyzuje wdrażanie oraz umożliwia skalowanie i monitorowanie skonteneryzowanych aplikacji. Zapewnia ono dedykowany interfejs API do kontrolowania, w jakich lokalizacjach oraz w jaki sposób są uruchamiane kontenery, czyli oprogramowanie odseparowane od swojej bazowej infrastruktury. To dzięki kontenerom wszystko jest zwirtualizowane aż do poziomu systemu operacyjnego. Mówiąc prostym językiem kontenery sprawiają, że aplikacje funkcjonują w taki sam sposób, niezależnie od tego w jakim środowisku zostaną uruchomione.

 

 

Jakie możliwości ma Kubernetes?

 

Wiemy już, że Kubernetes dostarcza środowisko do uruchamiania systemów rozproszonych o wysokiej niezawodności. Umożliwia ono również skalowanie aplikacji, przełączanie kontenerów w sytuacjach awaryjnych oraz obsługuje różne scenariusze wdrożeń. Poza tym Kubernetes pozwala na:

 • detekcję nowych serwisów i balansowanie ruchu – w przypadku, gdy ruch przychodzący do kontenera jest duży, Kubernetes jest w stanie balansować obciążenie i przekierować ruch sieciowy do innych kontenerów,
 • zarządzanie obsługą składowania danych – czyli budowanie systemów składowania danych dowolnego typu, zarówno lokalnych, czy od dostawców chmurowych, jak i innych;
 • automatyczne wdrożenia i wycofywanie zmian – możliwe jest zautomatyzowanie procesu tworzenia nowych kontenerów na potrzeby wdrożenia aplikacji oraz usuwania już istniejących i przejmowania ich zasobów;
 • automatyczne zarządzanie dostępnymi zasobami – oprogramowanie automatycznie lokuje kontenery na maszynach w taki sposób, aby optymalnie wykorzystać posiadane zasoby;
 • samoczynne naprawianie – co polega na automatycznym restartowaniu nie działających kontenerów oraz wymianie ich na nowe;
 • zarządzanie informacjami poufnymi i konfiguracją – oprogramowanie umożliwia składowanie i zarządzanie informacjami poufnymi, takimi jak hasła, tokeny OAuth oraz klucze SSH.

 

 

Wady i zalety wykorzystania Kubernetes w przedsiębiorstwie

 

Wykorzystanie platformy Kubernetes pozwala przedsiębiorstwu uprościć proces wdrożenia nowych aplikacji, a także umożliwia sprawne zarządzanie kontenerami i zasobami, ograniczanie ryzyka występującego przy aktualizacjach aplikacji, niwelowanie przestojów oraz odpowiednie skalowanie pojedynczych elementów lub całych aplikacji. Najważniejsze korzyści osiągane dzięki temu przez firmę to:

 • oszczędności finansowe, które wynikają z faktu, że klastry Kubernetes mają niskie wymogi w zakresie konserwacji, a specjaliści IT nie muszą tworzyć własnych skryptów dedykowanych do automatyzacji kontenerów. Przedsiębiorstwo może wykorzystywać infrastrukturę współużytkowaną oraz minimalizować wydatki związane z zakupem sprzętu dzięki efektywniejszemu wykorzystaniu obecnie dostępnych zasobów;
 • szybsze wdrażanie produktów i usług na rynek, co wynika z faktu, że platforma Kubernetes sprzyja realizacji strategii budowania i eksploatacji aplikacji, a ich wdrożenie przebiega bezproblemowo;
 • elastyczność IT, którą można rozumieć jako możliwość przenoszenia aplikacji nie ograniczając ich wydajności oraz nie wprowadzając w nich wielkich zmian. Mogą być one wykorzystywane w każdym środowisku, jeżeli tylko wystąpi taka potrzeba.

Oczywiście Kubernetes, podobnie jak wszystkie inne rozwiązania, posiada również wady. Do najczęściej wymienianych należy przede wszystkim złożony proces migracji oraz fakt, że wdrażanie klastra ręcznego jest skomplikowane. Niedogodnością jest również niezgodność z istniejącymi narzędziami Dockera. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod hasłem: Kubernetes vs Docker.

 

 

Ile trwa szkolenie Kubernetes?

 

Praca w charakterze specjalisty Kubernetes wymaga odpowiednich umiejętności, które można zdobyć w czasie profesjonalnego szkolenia. Z reguły trwa ono kilkanaście tygodni i umożliwia uzyskanie jednego z 3 certyfikatów IT, a mainowicie:

 • Certified Kubernetes Application Developer (CKAD) – potwierdzającego posiadanie umiejętności projektowania, budowania, konfigurowania i udostępniania “rdzennych” aplikacji dla Kubernetesa;
 • Certified Kubernetes Administrator (CKA) – potwierdzającego posiadanie umiejętności, wiedzy oaz kompetencji niezbędnych do podejmowania się zadań administracji Kubernetesem;
 • Certified Kubernetes Security Specialist (CKS) – potwierdzającego posiadanie umiejętności niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa aplikacji uruchamianych w kontenerach oraz platformy Kubernetes na etapie budowy, instalacji i działania.

 

 

Co powinien umieć specjalista Kubernetes?

 

Specjalista Kubernetes musi być przygotowany na konieczność ciągłego rozwoju oraz poszerzania swoich umiejętności. Powinien również rozumieć w jaki sposób powstają współczesne aplikacje, ponieważ to on odpowiada za cały proces oraz ich optymalizację. Oczywiście podstawą wymagań wobec specjalisty jest znajomość działania platformy Kubernetes oraz umiejętność jej praktycznego wykorzystania. Przydatna może okazać się również znajomość oprogramowania Docker oraz kilku innych, co uzależnione jest bezpośrednio od projektu, który będzie realizował. Konieczna jest również znajomość chmury, zarówno jako filozofii, jak i konkretnego produktu jak np. Google Cloud, Azure, czy AWS. Rozwój talentu jest możliwy dzięki ciągłemu doskonaleniu, którego efektywność zwiększa wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce. Z całą pewnością można jednak stwierdzić, że specjalista Kubernetes nie powinien mieć problemów z zatrudnieniem.

 

 

Przykłady użycia Kubernetes przez duże firmy

 

Korzyści oferowane przez Kubernetes sprawiają, że platforma jest używana obecnie przez globalne marki. Należy do nich m.in.:

 • Nokia – firma tworzy rozwiązania dla wielu swoich partnerów z branży telekomunikacyjnej, którzy wykorzystują różne rozwiązania infrastrukturalne. Dzięki Kubernetes jest w stanie tworzyć produkty, które działają w każdym środowisku. Pozwala to zaoszczędzić wiele godzin na każdym wdrożeniu;
 • CERN (The European Organization for Nuclear Research) – organizacja przechowuje obecnie ogromne ilości danych (szacuje się, że ponad 300 petabajtów) oraz zmaga się z sezonowym ich wzrostem. Wykorzystuje w tym celu rozwiązania hybrydowe, co oznacza że przechowuje dane na serwerach lokalnych, a w razie potrzeby skaluje je do chmury obliczeniowej. Prowadzenie orkiestracji kontenerów przy użyciu Kubernetes pozwoliło CERN w pełni zautomatyzować obsługę aplikacji i uprościć proces wdrożeń, a co za tym idzie przyspieszyć rozwój technologiczny;
 • Adidas – firma wykorzystuje Kubernetes do rozwoju swojego serwisu e-commerce. Pozwoliło to ułatwić i przyspieszyć proces wdrożeń i modyfikacji rozwiązań.

Oczywiście to jedynie kilka przykładów wykorzystania Kubernetes przez światowe marki, ponieważ w praktyce z tego typu rozwiązań korzysta praktycznie każdy duży gracz na rynku. Przykładem może być Zalando, Grupa ING, czy serwis Booking.com.

Śmiało można stwierdzić, że Kubernetess to platforma, która przyspieszyła rozwój technologiczny oraz ma duży wpływ na funkcjonowanie branży IT. Jej zalety już dawno dostrzegły globalne marki, które z pełną świadomością czerpią korzyści wynikające z jej wykorzystania.

Porozmawiajmy!

  Wypełnij formularz,
  a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!