/ We know how

Jak kształtuje się przyszłość rozwiązań chmurowych?

Korzystanie z technologii chmurowych to już właściwie codzienność. Przechowywanie danych w zewnętrznym źródle nie obciąża sprzętu i pozwala poprawić zarządzenie zasobami oraz efektywność pracy. Z chmur korzystają prywatni użytkownicy, ale na przestrzeni ostatnich lat wzrosło ich znaczenie w przedsiębiorstwach. Jak kształtuje się przyszłość rozwiązań chmurowych? Wiele wskazuje, że nadchodzące lata będą kolejnym okresem chmurowej rewolucji.

 

 

Czym są rozwiązania chmurowe?

 

Pojęcie „rozwiązania chmurowe” można traktować synonimicznie z terminami takimi jak chmura obliczeniowa, chmura czy cloud computing. Należy przez nie rozumieć model przetwarzania danych i usługę, która polega na przechowywaniu danych z dowolnego miejsca oraz urządzenia. Użytkownicy nie muszą posiadać infrastruktury, gdyż tą dostarcza dostawca usług chmurowych, który odpowiada za wydajność oraz bezpieczeństwo.

Jak wygląda chmura? Jest to połączona ze sobą sieć serwerów, na których przechowywane są dane oraz połączonych z nimi urządzeń (np. laptopów czy smartfonów). Infrastruktura może znajdować się np. w kilku pomieszczeniach jednego budynku, ale może działać równie dobrze, gdy urządzenia będą rozrzucone po całym świecie.

Wdrożenie rozwiązań chmurowych w firmie wymaga odpowiedniej strategii. Coraz więcej przedsiębiorstw staje się cloud native, co oznacza, że zaczynają wykorzystywać chmury obliczeniowe oraz oparte na nich aplikacje do codziennej pracy. W chmurach także przechowuje się dane, co zmniejsza koszty oraz jest funkcjonalne dla pracowników, którzy mają dostęp do zasobów z dowolnego miejsca.

 

 

Jakie są rodzaje chmur?

 

Rozwiązania chmurowe dla firm są różnorodne i mogą być dostosowywane do potrzeb danego przedsiębiorstwa. Wyróżnia się trzy główne rodzaje chmur:

  • prywatne – należą do organizacji, która jest jednocześnie użytkownikiem i posiadaczem lub dzierżawcą niezbędnej infrastruktury; zwana jest także chmurą wewnętrzną;
  • publiczne – w tym wypadku użytkownik nie posiada, a jedynie korzysta z zewnętrznej infrastruktury, która jest własnością dostawcy; przykłady takich chmur to Google Cloud czy Microsoft Azure;
  • hybrydowe – łączą w sobie cechy chmur prywatnych i publicznych; niektóre zadania wykonywane są w części prywatnej, inne korzystają z zasobów zewnętrznych dostawców.

Chmur obliczeniowe mogą działać w jednym z kilku możliwych modeli. Najczęściej spotykane to:

  • IaaS (Infrastructure as a Service), polega on na dostarczeniu wirtualnych zasobów sprzętowych;
  • PaaS (Platform as a Service), w którym dostawca udostępnia klientowi środowisko programistyczne z kompletem aplikacji do jego użytku;
  • SaaS (Software as a Service), co oznacza, że klient ma dostęp do wybranego przez siebie oprogramowania.

Warto także wspomnieć o coraz powszechniejszym rozwiązaniu, jakim jest multicloud. W tym modelu wykorzystuje się moce obliczeniowe więcej niż dwóch rodzajów platform chmur obliczeniowych. W systemach wielochmurowych można łączyć ze sobą różne modele działania chmur obliczeniowych – wszystko zależy od potrzeb klienta oraz możliwości dostarczyciela usług. Tego typu strategia zapewnia większą elastyczność i skalowalność niż w przypadku korzystania z usług np. tylko jednego dostawcy.

 

 

Jakie są przewidywania na temat przyszłości rozwiązań chmurowych?

 

Technologie chmurowe rozwijają się coraz intensywniej. Nie bez znaczenia był wpływ pandemii COVID-19, która wymusiła przejście do zdalnego modelu pracy oraz digitalizację praktycznie z dnia na dzień. Choć przyspieszyło to progres rozwiązań chmurowych, już wcześniej dostrzegano zalety takie jak łatwość dostępu, elastyczność i skalowalność.

Jednym z obszarów, w których przyszłość rozwiązań chmurowych rysuje się w świetlanych barwach jest Robotic Process Automation. Firmy dostrzegają zalety Cloud RPA, w którym łączy się ze sobą m.in. systemy ERP i sztuczną inteligencję z chmurami obliczeniowymi. Pozwala to stworzyć infrastrukturę o wysokim standardzie bezpieczeństwa, prostą w użytkowaniu dla osób bez wiedzy programistycznej oraz z szybkim dostępem do danych.

Można się spodziewać, że rozwiązania chmurowe będą powszechniejsze ze względu na mniejsze zużycie energii. Współdzielenie serwerów przez kilka podmiotów oraz wirtualizacja procesów w firmach pozwalają znacząco zmniejszyć ślad węglowy, a także przekłada się na mniejszą ilość odpadów. Chmury będą również łączone z technologiami takimi jak edge computing (przetwarzanie brzegowe). Oznacza to, że dane i moce obliczeniowe będą umieszczone blisko swojego źródła, co nie tylko przyspieszy procesy z nimi związane, ale również przełoży się na szybszą pracę i mniejsze zużycie zasobów.

Kolejnym obszarem, w którym należy spodziewać się rozwoju rozwiązań chmurowych jest ich połączenie z komputerami kwantowymi. Dostępne w chmurze systemy kwantowe są już wykorzystywane przez naukowców z obszarów kryptografii i fizyki[1], ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby te same rozwiązania stosować w finansach, zarządzeniu ryzykiem czy optymalizacji procesów biznesowych.

 

 

Aspekty przemawiające za wzrostem popularności rozwiązań chmurowych

 

Za wzrostem popularności rozwiązań chmurowych przemawia kilka czynników. Pierwszym z nich jest redukcja kosztów. Brak konieczności utrzymania niezbędnej infrastruktury oraz płatność za faktycznie zużyte miejsce na serwerach sprawiają, że przedsiębiorstwa coraz chętniej decydują się na wdrożenie tego typu rozwiązań.

Kolejnym aspektem przemawiającym za popularyzacją chmur jest zmiana modelu pracy. Przejście na tryb zdalny wymaga swobodnego dostępu do danych z dowolnego miejsca i urządzenia, co jest istotną przewagą rozwiązań chmurowych nad innymi sposobami. Także wdrażanie przez firmy strategii cloud native przyczyniło się do wzrostu popularności chmur.

Rozwiązania chmurowe są stosowane w coraz większej liczbie branż również ze względu na łatwość obsługi. Często używa się ich w połączeniu z technologiami kontenerowymi takimi jak Kubernetes czy Docker. Szybkość wdrożenia, prostsza obsługa oraz mniej potrzebnych zasobów to czynniki, które przemawiają za popularyzacją tego typu narzędzi.

 

 

Wydajność, elastyczność i skalowalność przewagą rozwiązań chmurowych

 

W dobie cloud native i cloud culture rozwiązania chmurowe wybierane są ze względu na możliwość poprawę wydajności przedsiębiorstwa. Jak już wspominaliśmy, nieraz technologie chmurowe współgrają z kontenerami oraz oprogramowaniem do ich obsługi takim jak Kubernetes. Ich zastosowanie pozwala na szybszą i łatwiejszą obsługę aplikacji, a także lepszy dostęp do firmowych danych.

Kolejną przewagą rozwiązań chmurowych nad innymi metodami przetwarzania danych jest ich większa elastyczność połączona ze skalowalnością. Chmury można stosować zarówno w małych, jak i dużych organizacjach, swobodnie dopasowując ich wielkość i moc obliczeniową do bieżących potrzeb przedsiębiorstwa. Dzięki chmurom firma nie musi kupować fizycznych nośników danych w przypadku zwiększenia ich ilości – wszystkim zajmuje się zewnętrzny dostawca, który na życzenie klienta może skalować dostępną przestrzeń.

Rozwiązania chmurowe są łatwe w obsłudze i mogą być używane przez osoby nieposiadające programistycznego przygotowania. Szczególnie dobrze widoczne jest to we wdrożeniach systemów ERP, gdzie wszystkie możliwe procesy są digitalizowane i robotyzowane w taki sposób, żeby użytkownik końcowy mógł dostosowywać je do bieżących warunków z minimalną ilości kodu lub bez niego.

 

 

Rozwiązania chmurowe w kontekście bezpieczeństwa ochrony danych

 

Za użyciem rozwiązań chmurowych dla firm przemawia także ich niezawodność. To na dostarczycielu usług spoczywa obowiązek serwisowania i utrzymania stabilności chmury, to również on dba o stan serwerów. Dane i procesy są nieustannie monitorowane, co pozwala szybko i sprawnie wykrywać potencjalne zagrożenia.

W zapewnieniu bezpieczeństwa rozwiązań chmurowych często stosuje się architekturę zero trust, która zakłada, że każdy użytkownik chmury za każdym razem musi być weryfikowany. Użycie tego rozwiązania zwiększa poziom ochrony danych, umożliwia bezpieczną komunikację pomiędzy poszczególnymi użytkownikami, a także blokuje dostęp dla niezweryfikowanych urządzeń.

Aby zapewnić jeszcze większą ochronę danych w chmurze, są one szyfrowane i podlegają nieustannej kontroli. Oprócz tego dostawcy usług chmurowych monitorują zarządzanie ryzykiem oraz zmianami, co pozwala wykrywać nietypowe zachowania. Wiele ze stosowanych mechanizmów zabezpieczających jest zautomatyzowane i połączone z uczeniem maszynowym, co pozwala na szybszą i wydajniejszą kontrolą wszelkich możliwych zagrożeń, a także automatyczne przewidywanie problemów.

[1]     https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C90987%2Csystemy-kwantowe-w-chmurze-do-dyspozycji-naukowcow.html

Porozmawiajmy!

    Wypełnij formularz,
    a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!