/ We know how

Integracja oprogramowania w przedsiębiorstwie — jakie niesie za sobą korzyści?

Integracja systemów informatycznych to jeden z najważniejszych elementów związanych z cyfryzacją przedsiębiorstw, który może znacznie usprawnić pracę w firmie. Jeśli zastanawiasz się, co kryje się za tym pojęciem, kiedy należy integrować systemy informatyczne oraz z jakimi korzyściami się to wiąże – zapraszamy do lektury!

 

 

Na czym polega integracja systemów informatycznych?

 

Integracja systemów informatycznych to proces połączenia kilku różnych programów, zasobów i urządzeń, którymi posługuje się firma w taki sposób, aby umożliwić sprawny przepływ pracy między nimi. Głównym celem integracji jest umożliwienie wymiany informacji między różnymi aplikacjami w przedsiębiorstwie. Przykładem mogą być tu chociażby różnego rodzaju narzędzia i platformy, z których korzysta marketing i sprzedaż (takie jak chociażby system CRM oraz programy do e-mail marketingu) w celu wymiany informacji o leadach i klientach oraz podejmowaniu względem nich określonych działań.

 

 

Kiedy należy integrować systemy informatyczne?

 

Integracja oprogramowania jest zazwyczaj konieczna w przypadku, gdy przedsiębiorstwo korzysta z wielu różnych systemów, które nie wymieniają się danymi, a do tego pracownicy dużo czasu poświęcają na ręczne przenoszenie danych. Integracja pozwala na zautomatyzowanie tych czynności, co może znacznie poprawić wydajność działań w całej firmie i oszczędzić sporo czasu.

 

 

Dlaczego warto integrować systemy informatyczne w przedsiębiorstwach?

 

Istnieje wiele ważnych powodów, dla których warto integrować systemy informatyczne w firmie. Poniżej zebraliśmy kilka kluczowych korzyści wynikających z wdrożenia tego rozwiązania.

Zwiększenie wydajności operacyjnej

Dzięki temu, że wszystkie dane są przechowywane w jednym miejscu, a do tego integracja oprogramowania odbywa się automatycznie bez konieczności wprowadzania danych ręcznie, pozwala to znacznie poprawić wydajność całej organizacji. Jest to szczególnie istotne tam, gdzie te same dane są wprowadzane wielokrotnie do różnych systemów informatycznych. Z jednym punktem wprowadzania danych i bez potrzeby przełączania się pomiędzy różnymi aplikacjami, przetwarzanie jest prostsze i szybsze.

Budowanie przewagi konkurencyjnej

Dzięki usprawnieniu przepływu pracy w firmie, Twój zespół ma więcej czasu na realizowanie zadań, takich jak chociażby kompleksowa obsługa klienta, co przekłada się na budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku.

Ułatwienie procesu podejmowania decyzji

Integracja systemów informatycznych niweluje konieczność przechodzenia pomiędzy różnymi aplikacjami, aby porównać i zestawić dane, które mogą wpłynąć na podejmowanie decyzji.

Zminimalizowanie ryzyka niespójności danych

Integracja i ujednolicenie systemów informatycznych zmniejsza ryzyko korzystania z niedokładnych lub niespójnych danych. Dzięki temu każdy pracownik otrzymuje te same informacje i może wyciągać podobne wnioski. Eliminuje to również ryzyko ewentualnych błędów, które mogłyby się wydarzyć z powodu wniosków wyciągniętych na podstawie danych zawierających mylące informacje.

Ulepszona analiza

Powiązane dane są bardziej znaczące i dają lepszy obraz całej sytuacji firmy, gdy są zebrane w jednej aplikacji. Dzięki temu, wszystkie wartościowe wnioski i decyzje mogą być bardziej precyzyjne i mniej ryzykowne.

Poprawa bezpieczeństwa danych

Zarządzanie bezpieczeństwem danych w jednym zintegrowanym systemie jest o wiele łatwiejsze niż zarządzanie wieloma systemami danych. Poprzez zintegrowanie zarządzania, backupu i administracji, zadania związane z zachowaniem bezpieczeństwa danych są znacznie uproszczone.

Zwiększenie efektywności działań sprzedażowych

Integracja systemów, które zawierają dane o obecnych i potencjalnych klientach może usprawnić wiele elementów procesu sprzedaży. Takie informacje pozwalają lepiej zrozumieć klienta i wyciągnąć więcej wniosków na temat ich preferencji zakupowych. Co więcej, tego typu rozwiązanie daje również możliwość przyspieszenia pracy poprzez automatyzację działań sprzedażowych, co również wpływa na efektywność tego działu.

 

 

Integracja jednostronna i dwustronna, czyli rodzaje integracji systemów informatycznych

 

Istnieją dwa różne rodzaje integracji systemów informatycznych, które są używane w celu połączenia różnych aplikacji i systemów. Wyróżnia się je na podstawie kierunku przepływu danych i nazywa się je jednostronną integracją oraz dwustronną integracją. Jakie są między nimi różnice?

 

Jednostronna integracja oprogramowania to taka, w której dane przepływają tylko w jednym kierunku, z jednego systemu do drugiego. Zazwyczaj jest to prosty i wystarczający sposób integracji, który umożliwia połączenie kluczowych obszarów działalności firmy i zapewnia jej płynne funkcjonowanie. Ponieważ jest to rozwiązanie tańsze od integracji dwustronnej, pozwala na oszczędność nakładów finansowych.

 

Dwustronna integracja to bardziej zaawansowane i kompleksowe rozwiązanie, które umożliwia przepływ z systemu A do systemu B, jak również w odwrotnym kierunku, czyli z systemu B do systemu A. Integracja ta oferuje więcej funkcjonalności i dotyczy większej liczby podsystemów, zapewniając pełną spójność danych oraz nieustanną komunikację między nimi.

 

Który z wyżej wymienionych sposobów jest lepszy? Tak naprawdę nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ podejmując decyzję, musisz uwzględnić indywidualne potrzeby Twojej organizacji. Warto wziąć pod uwagę koszty, przydatność całego rozwiązania, a także możliwości i właściwości obecnego oprogramowania.

 

 

Jakie systemy można integrować, a kiedy jest to niemożliwe?

 

Integracja API systemów informatycznych może obejmować wiele różnych systemów, w tym CRM, ERP, CMS, systemy księgowe, e-commerce i wiele innych. Proces ten zazwyczaj wymaga odpowiedniego przygotowania i dostosowania każdego z narzędzi aby mogły one ze sobą współdziałać. Jeśli oba systemy udostępniają API lub posiadają inny mechanizm integracji, wówczas proces ten jest w pełni możliwy.

 

Niestety, w niektórych przypadkach integracja systemów informatycznych nie jest możliwa. Dotyczy to szczególnie starszych systemów, które nie są przystosowane do wymiany danych z innymi systemami. W takiej sytuacji konieczne może być wprowadzenie nowego systemu, który będzie mógł być zintegrowany z innymi programami, których używa Twoja firma.

 

 

Odkryj potencjał swojego biznesu dzięki integracji ERP

 

Dzięki integracji oprogramowania Twoja firma może znacznie zwiększyć efektywność, a zespół podejmować bardziej świadome, oparte na danych decyzje.

 

Jeśli szukasz wsparcia w integracji oprogramowania, sprawdź naszą ofertę! W MindBox oferujemy tzw. roboty aplikacyjne, które pomogą Ci zintegrować Twoje aplikacje, a nawet aktualizować pomiędzy sobą niezintegrowane systemy.

Porozmawiajmy!

    Wypełnij formularz,
    a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!