/ We know how

Ile RPA wnosi do średnich przedsiębiorstw?

Praktycznie każda firma chce się rozwijać. Tyczy się to szczególnie średnich przedsiębiorstw, które wyszły z fazy niewielkich biznesów i inwestują w rozwój. Współcześnie, aby przekształcić się ze średniej firmy w dużą, dobrze jest skorzystać z RPA, czyli automatyzacji procesów biznesowych. Jak robotyzacja może przyczynić się do poprawy efektywności średnich firm?

 

 

Zwiększenie produktywności i efektywności operacyjnej w średnich przedsiębiorstwach

 

Ile RPA wnosi do średnich przedsiębiorstw? Okazuje się, że wiele – korzyści mogą szybko przekroczyć poniesione koszty, chociaż wiele osób na początku może być sceptycznie nastawionych wobec robotyzacji. Jednak całkiem szybko okazuje się, że dzięki automatyzacji monotonnych, pochłaniających dużo czasu i zasobów zadań, obawy związane z robotyzacją mijają. Pokazują to wyniki badań – według raportu przygotowanego przez Gartner w 2022 roku wartość światowego rynku RPA wyniosła 2,85 mld dolarów, a w 2023 przekroczyła 3,3 mld.

Dzięki RPA wyraźnie poprawia się samopoczucie pracowników. Powtarzalne zadania często są źródłem stresu i frustracji oraz mogą prowadzić do spadku zaangażowania. Oddelegowanie ich w „ręce” robotów sprawia, że pracownicy mogą skoncentrować się na zadaniach wymagających większej kreatywności i umiejętności analitycznych. Zwiększa to ich produktywność, a zaoszczędzony czas można przeznaczyć np. na szkolenia z nowych umiejętności.

Korzyści dla pracowników to również korzyści dla przedsiębiorstwa. Implementacja RPA może przyspieszyć procesy biznesowe, wyeliminować ludzkie błędy i skrócić czas wykonywania zadań. Automatyzacja przekłada się na szybkie i dokładne przetwarzanie danych, co poprawia efektywność biznesową firmy. Rozwiewa to też niepokój związany z utratą pracy z powodu robotyzacji. Przykłady wdrożeń w wielu firmach pokazują, że dzięki RPA pojawiają się nowe możliwości biznesowe, co wiąże się z zapotrzebowaniem na pracowników.

 

 

Redukcja kosztów i minimalizacja ryzyka dzięki RPA

 

Automatyzacja procesów za pomocą RPA w krótkim czasie prowadzi do redukcji kosztów operacyjnych. Roboty wykonujące powtarzalne zadania są zazwyczaj tańsze oraz mogą pracować praktycznie bez przerwy, co przekłada się na większą wydajność przy niższych kosztach, a zatem wyższe ROI.

RPA eliminuje też ryzyko ludzkich błędów, które są jednym z głównych czynników ryzyka i kosztów w przedsiębiorstwach. Roboty nie męczą się oraz są zaprogramowane do precyzyjnego i powtarzalnego wykonywania zadań. Poza tym ich praca jest cały czas monitorowana, co nie tylko zapewnia bezpieczeństwo, ale również jest wartościowym źródłem danych na temat wydajności firmy. Co ciekawe, zbiór i analizę danych także można zrobotyzować – dzięki RPA roboty mogą automatycznie generować raporty, śledzić zmiany i archiwizować informacje.

Dzięki RPA można znacznie skrócić czas reakcji na potrzeby klientów i partnerów biznesowych. To, co kiedyś wymagało ręcznego przetworzenia przez konsultanta, po implementacji RPA jest automatycznie przetwarzane przez wyspecjalizowane roboty. Pozwala to szybko reagować na zmiany rynkowe oraz minimalizuje ryzyko rynkowe. Automatyzacja takich procesów jak weryfikacja danych, monitorowanie transakcji czy wykrywanie nieprawidłowości pozwala w krótkim czasie zidentyfikować potencjalne zagrożenia i podjąć odpowiednie działania naprawcze.

 

 

Wpływ RPA na skalowalność i konkurencyjność średnich przedsiębiorstw

 

Współcześnie skalowalność działalności jest jedną z najważniejszych cech skutecznego przedsiębiorstwa, a RPA ma na to niebagatelny wpływ. W przypadku większego zapotrzebowania organizacja może działać z większą liczbą robotów i zasobów, a w przypadku spadków można w łatwy sposób zmniejszyć wydajność. Taka możliwość pozwala szybko reagować na zmienne warunki rynkowe i sprawia, że firmy są bardziej elastyczne, co skutkuje większą konkurencyjnością.

Oprócz tego roboty są w stanie wykonywać zadania szybciej, dokładniej i bez błędów, co prowadzi do skrócenia czasu cyklu procesu i zwiększenia przepustowości. Dzięki temu firmy mogą obsłużyć większą liczbę klientów lub zwiększyć wolumen produkcji bez konieczności zatrudniania nowych osób. Zaoszczędzone w ten sposób zasoby (np. finansowe) można przeznaczyć na dalszy rozwój firmy.

Ponieważ RPA eliminuje konieczność wykonywania powtarzalnych zadań, pracownicy mogą poświęcić więcej czasu na rozwijanie nowych pomysłów, innowacji czy podnoszenie umiejętności. Inwestycja w rozwój pracowników jest zawsze inwestycją w rozwój firmy i przyczynia się do wzrostu wartości dodanej przez przedsiębiorstwo i zwiększenia konkurencyjności na rynku.

 

 

Jak wdrożyć RPA w średnim przedsiębiorstwie?

 

Implementacja RPA wymaga przede wszystkim odpowiedniego planowania. W jej wypadku ważne jest także świadome zarządzanie zmianą i przeszkolenie pracowników w zakresie pracy z robotami. Aby skutecznie zrobotyzować procesy biznesowe, dobrze jest pamiętać o następujących krokach:

 • Analiza procesów biznesowych – najpierw należy zidentyfikować powtarzalne i czasochłonne zadania oraz określić obszary, w których automatyzacja przyniesie największe korzyści.
 • Wybór zadań do automatyzacji – na podstawie analizy należy wybrać zadania odpowiednie do automatyzacji. Powinny być dobrze zdefiniowane, oparte na regułach i powtarzalne.
 • Wybór technologii – przed wyborem konkretnego rozwiązania warto przeprowadzić badania i skonsultować się z ekspertami, aby w jak największym stopniu odpowiadało ono potrzebom firmy.
 • Opracowanie strategii wdrożenia – w niej powinny znaleźć się cele, harmonogram i zasoby. Oprócz tego dobrze jest opisać procesy do automatyzacji, oczekiwane wyniki i kluczowe wskaźniki sukcesu.
 • Przygotowanie danych i systemów – stosowane w firmie technologie powinny być dostosowane do RPA, więc czasami niezbędna może być zmiana w strukturze danych lub interfejsach API, aby umożliwić komunikację między robotami a istniejącymi systemami.
 • Testowanie i optymalizacja – przed wdrożeniem dobrze jest przeprowadzić testy w zamkniętym środowisku. Dzięki nim można znaleźć ewentualne błędy i wyeliminować je przed wdrożeniem w środowisku produkcyjnym.
 • Szkolenie pracowników – powinni oni być przeszkoleni z obsługi RPA i wiedzy na temat robotyzacji, ale najważniejsze jest wyjaśnienie im, jak roboty wpłyną na ich codzienną pracę oraz rozwianie wszystkich obaw związanych z procesem robotyzacji.
 • Wdrażanie i monitorowanie – ostatnim krokiem jest implementacja. Po jej zakończeniu należy prowadzić regularne przeglądy i aktualizacje.

 

 

RPA w średnim przedsiębiorstwie – o czym jeszcze pamiętać?

 

Wdrażanie RPA jest procesem iteracyjnym. Po zakończeniu początkowej fazy automatyzacji system można stopniowo rozbudowywać i rozwijać. W przypadku bardziej skomplikowanych automatyzacji (np. w firmach produkcyjnych) dobrze jest skonsultować się z firmami wyspecjalizowanymi we wdrożeniach RPA. Mogą one pomóc w opracowaniu strategii, dostarczeniu narzędzi i świadczeniu wsparcia technicznego.

Warto też pamiętać, że implementacja RPA wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Należy odpowiednio zaprojektować procesy i przeszkolić pracowników, aby skutecznie wykorzystać potencjał automatyzacji. Ponadto RPA nie zawsze nadaje się do wszystkich rodzajów zadań i może wymagać regularnej konserwacji i aktualizacji. Bez względu na to, robotyzacja procesów biznesowych może przynieść ogromne korzyści każdemu przedsiębiorstwu, a średnie firmy przekształcić w dużych rynkowych graczy.

Porozmawiajmy!

  Wypełnij formularz,
  a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!