/ We know how

Czym się charakteryzuje cyfrowa transformacja w branży handlowej

Od wielu lat dużo mówi się o cyfrowej transformacji biznesu. Pod tym pojęciem kryje się wiele rozwiązań, ale przede wszystkim jest to zmiana mentalna. Jakie są etapy cyfrowej transformacji? Jak się do niej przygotować? Proces przemiany w pełni cyfrowe przedsiębiorstwo może być kosztowny, ale przynosi znacznie więcej korzyści.

 

 

Cyfrowa transformacja przedsiębiorstw – jakie daje możliwości?

 

Przez cyfrową transformację rozumiemy nie tylko wdrożenie technologii cyfrowych w firmie, ale również ich integrację z każdym obszarem jej działalności. Mówiąc inaczej, jest to nie tylko zmiana technologiczna, ale również (a może nawet przede wszystkim) kulturowa. Sama implementacja np. inteligentnych procesów nie wystarczy, żeby poprawić biznesowy potencjał. Konieczne są jeszcze zmiany w kulturze organizacyjnej, podejściu do klienta oraz oferowanych produktów lub usług.

Każda transformacja rozpoczyna się od cyfryzacji jednego lub wielu procesów. Wejściem cyfrowym może być np. automatyzacja procesu fakturowania. Może to być pierwszy krok do zmiany w całym modelu działalności firmy, co może przyczynić się do jej sukcesu na rynku.

Cyfrowa transformacja biznesu przyspiesza pracę i poprawia jej efektywność. Dzięki niej możliwe jest szybsze rozwiązywanie problemów, co może przyczynić się do zmniejszenia kosztów działalności. Jednak najważniejszą zmianą jest przeobrażenie kultury organizacyjnej firmy. Automatyzacja procesów pozwala oddelegować pracowników do kreatywniejszych zadań, co wpływa na ich lepsze morale oraz wydajność.

 

 

Jak transformacja cyfrowa może wpłynąć na branżę handlową?

 

Przykładem sektora, który może szczególnie czerpać z cyfrowej transformacji jest handel. Bardzo dobrze widać to na przykładzie e-commerce. W 2021 roku na całym świecie wartość wszystkich transakcji w portalach e-commerce wyniosła 5,2 biliona dolarów i przewiduje się, że w 2026 wyniesie 8,1 biliona[1]. Tak duże wartości nie byłyby możliwe, gdyby firmy z tej branży nie zdecydowały się na przynajmniej częściową transformację cyfrową.

Automatyzacja procesu sprzedaży oraz zastosowanie chatbotów do bieżącej obsługi klienta umożliwia poprawę ogólnego zadowolenia oraz zwiększa wydajność sklepu internetowego. Dodatkowo, możliwa jest ciągła poprawa produktywności zastosowanych rozwiązań. Nieustannie przesyłają one dane, na podstawie których można analizować ich skuteczność.

Cyfrowa transformacja przedsiębiorstwa zapewnia też większą elastyczność biznesową. W inteligentnej automatyzacji często używa się technologii No-Code lub Low-Code. Sprawia to, że w przypadku problemów pracownicy nie muszą czekać na pomoc programistów. Mogą sami zaprojektować i wdrożyć niezbędne rozwiązania, co przełoży się na lepsze wyniki całej firmy.

 

 

Zbieranie danych i analiza – przewagą konkurencyjną w branży handlowej

 

Jednym z najważniejszych aspektów digitalizacji biznesu jest oparcie się na danych. Ich zbieranie jest pierwszym krokiem do analizy. Dane wskazują trendy, niewidoczne wcześniej korelacje oraz obszary wymagające poprawy. Nie tylko zwiększa to produktywność, ale też pozwala szybciej reagować na trudności. Podstawowym atutem skupienia na danych jest możliwość przekształcenia organizacji w data driven, co jest ważnym krokiem w budowie przewagi rynkowej.

Kolejną zaletą jest możliwość lepszego dopasowania oferty do potrzeb klientów, co jest szczególnie istotne w handlu elektronicznym. Dane na temat wybieranych produktów, określenie momentu, w którym klienci porzucają koszyki czy analityka cen przekładają się na lepsze projektowanie oferty. Z kolei dane demograficzne klientów pozwalają lepiej dostosować formę i treść przekazu marketingowego przedsiębiorstwa.

Przede wszystkim jednak ciągłe i aktywne korzystanie z danych zwiększa transparentność firmy. Jej działania stają się przejrzyste i zrozumiałe dla pracowników, partnerów biznesowych i klientów. To z kolei przekłada się na poprawę wizerunku przedsiębiorstwa, a zatem zwiększa jego rynkowy potencjał.

 

 

Transformacja cyfrowa przyspiesza i optymalizuje rozwój przedsiębiorstw handlowych

 

Cyfrowa transformacja przedsiębiorstw pozwala zoptymalizować dotychczas stosowane procesy.  Po robotyzacji pracownicy nie muszą już wykonywać monotonnych zadań i  mogą skupić się np. na rozwoju nowych produktów czy usług. Dzięki temu może wzrosnąć zainteresowanie firmą przez nowych klientów.

Kolejną zasługą cyfrowej transformacji w optymalizacji działalności przedsiębiorstwa jest poprawa działania łańcucha dostaw. Niektóre sklepy internetowe oferują oraz magazynują i dostarczają produkty – robią to np. Allegro czy Amazon. Integracja procesu sprzedażowego z zarządzeniem stanami magazynowymi oraz dostarczeniem produktu do klienta sprawia, że cały proces odbywa się szybciej i wydajniej. Gdy traktuje się go jako jeden połączony łańcuch, a do tego mierzy jego skuteczność, wzrasta produktywność i spadają koszty. Digitalizacja pozwala wskazać obszary krytyczne, których poprawa przełoży się na lepsze funkcjonowanie firmy.

 

 

Innowacje technologiczne w branży handlowej, które warto wdrożyć

 

Choć w cyfrowej transformacji najważniejsza jest zmiana mentalna, nie da się jej osiągnąć bez wdrożenia konkretnych technologii. Jedną z najczęściej stosowanych są systemy ERP. Pozwalają  sterować działalnością całego przedsiębiorstwa za pomocą jednego systemu, co zwiększa szybkość reakcji i wydajność procesów. Niejednokrotnie razem z nimi wdraża się rozwiązania RPA. Dzięki nim możliwa jest robotyzacja części lub wszystkich zadań, co dodatkowo zwiększa efektywność działania.

W cyfrowych transformacjach stosuje się wszelkiego rodzaju inteligentne technologie. Należy przez to rozumieć zarówno inteligentną automatyzację procesów, jak i użycie sztucznej inteligencji. Połączenie AI z big data przyspiesza i poprawia działanie np. sklepu internetowego. Przykładem mogą być czatboty i voiceboty, które za pomocą uczenia maszynowego mogą z biegiem czasu coraz lepiej reagować na potrzeby klientów.

Współcześnie ciężko jest mówić o cyfrowej transformacji biznesu bez zastosowania technologii chmurowych. Wydatnie redukuje to koszty działalności firmy. Przechowywanie danych w zewnętrznej chmurze zdejmuje z przedsiębiorstwa odpowiedzialność za utrzymanie właściwej infrastruktury. Chmury można stosować także w automatyzacji przepływów pracy. Łączy się je też z internetem rzeczy i sztuczną inteligencją. Algorytmy analizują dane z poszczególnych urządzeń, co pozwala poprawiać ich wydajność z biegiem czasu.

Jak widać, cyfrowa transformacja biznesu pozwala znacząco zwiększyć biznesowe możliwości przedsiębiorstwa. Niesie ona za sobą zmianę kultury organizacyjnej, co pozwala szybciej i lepiej reagować na rynkowe zmiany. Oprócz tego opiera się na wdrożeniu zaawansowanych rozwiązań cyfrowych, które wydatnie przyśpieszają działanie całej organizacji.

[1]     https://www.statista.com/statistics/379046/worldwide-retail-e-commerce-sales/

Porozmawiajmy!

    Wypełnij formularz,
    a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!