/ We know how

Biotechnologia a IT, czyli jakie jest znaczenie automatyzacji i robotyzacji w usługach medycznych

Automatyzacja i robotyzacja dotyczą dziś niemal każdej branży. Nie inaczej jest w tak rozwojowych dziedzinach, jak medycyna i biotechnologia. Imponujący postęp ostatnich lat nie byłby możliwy lub przynajmniej trwałby znacznie dłużej, gdyby nie rozwiązania IT, które optymalizują procesy na wielu poziomach.

 

 

Czym zajmuje się biotechnologia?

 

Nowoczesna biotechnologia to interdyscyplinarna nauka, która skupia wiedzę z dziedziny biologii, chemii, fizyki, inżynierii komórkowej, ale także genetycznej. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że biotechnologia wiąże się z wykorzystaniem mikroorganizmów lub „bioskładników” (pojedynczych białek, enzymów) do szeroko rozumianych celów przemysłowych.

Zwyczajowo biotechnologię dzieli się na tradycyjną, to znaczy taką, w której nie stosuje się zewnętrznego materiału genetycznego – pracuje się na naturalnych mikroorganizmach i enzymach. Obecna biotechnologia natomiast (tzw. biotechnologia nowoczesna) to dziedzina, w której stosuje się również białka, enzymy i organizmy zmodyfikowane genetycznie.

 

 

Biotechnolog – co to za zawód?

 

Biotechnolog to osoba, która rozumie i potrafi kontrolować, inicjować i przewidywać przebieg szeroko rozumianych bioprocesów. Jego wiedzę wykorzystuje się w medycynie, branży farmaceutycznej, kosmetycznej, hodowli zwierząt czy uprawy roślin. Biotechnolodzy są także niezbędni w branży spożywczej (produkcji i kontroli żywności) oraz w jednostkach zajmujących się ochroną środowiska.

Biotechnolog w swojej codziennej pracy może zajmować się rozwojem różnych dziedzin. Będą to na przykład:

  • Rozwój rolnictwa – wykorzystanie inżynierii genetycznej do optymalizacji hodowli roślin (by polepszyć ich zdolności adaptacyjne), ale także hodowli zwierząt (np. przez modyfikację genetyczną pasz).
  • Produkcja żywności – wykorzystanie mikroorganizmów do produkcji nabiału, produktów fermentowanych czy alkoholi (piwa czy wina).
  • Ochrona środowiska – w tym przede wszystkim oczyszczanie ścieków, neutralizacja różnego rodzaju zanieczyszczeń.
  • Medycyna i przemysł farmaceutyczny – optymalizacja procesów produkcji leków, a także rozwój dziedzin w obrębie nauki o zdrowiu (np. diagnostyki genetycznej).

 

 

Biotechnologia a IT – skąd to połączenie?

 

Biotechnologia to nauka, w której konieczna jest precyzja. Nawet niewielki błąd może skutkować kaskadową reakcją, wymagającą rozpoczęcia pracy od nowa. Modyfikacja procesów z wykorzystaniem mikroorganizmów w wielu przypadkach wymaga także zbierania i analizowania dużej ilości danych. Nie byłoby to możliwe bez technologii informatycznych, które wspomagają pracę biotechnologów.

W ostatnich latach prężnie rozwija się bioinformatyka, czyli dziedzina, która łączy nauki biologiczne i informatyczne. W praktyce oznacza to opracowywanie technologii dedykowanych sektorowi biotechnologicznemu, ale także innym naukom z tego obszaru, np. medycynie czy farmacji. W ramach bioinformatyki rozwija się metody obliczeniowe do badania genów czy białek oraz metody analizy informacji biologicznej, a także efektywne zarządzanie nią.

 

 

Przykłady wykorzystania IT w biotechnologii

 

Technologie informatyczne są warunkiem nowoczesnej biotechnologii. Warto wymienić choćby narzędzia do analizy i gromadzenia informacji, systemy baz danych i wszelkiego rodzaju oprogramowanie narzędziowe, ułatwiające codzienną pracę. Maszyny pomagają agregować informacje, a także je interpretować, co pozwala oszczędzić pracownikom wiele pracy, energii i czasu,

W nowoczesnej biotechnologii ogromne znaczenie odgrywają systemy baz danych i platformy obliczeniowe. Wszystkie te rozwiązania technologiczne pozwalają przyspieszyć produkcję białek, przewidywać oddziaływanie mikroorganizmów na określone substancje (tworzenie modeli predykcyjnych) czy określać genomy poszczególnych szczepów mikroorganizmów. Najprościej rzecz ujmując, rozwiązania informatyczne w biotechnologii wykorzystywane są do badania (ale także przewidywania, symulacji) genów genomów i białek.

Warto wspomnieć także o zastosowaniu IT w zabezpieczaniu procesów prowadzonych przez biotechnologów: dotyczy to zarówno bezpieczeństwa informacji cyfrowej (ochrona przed niepowołanym dostępem), jak i narzędzi oraz maszyn (IoT, czyli internet rzeczy).

 

 

Czy warto rozważyć karierę w biotechnologii i bioinformatyce?

 

Można powiedzieć, że biotechnologia to zawód przyszłości, ponieważ jest niezwykle rozwojową, a przede wszystkim bardzo potrzebną dziś dziedziną. Pomaga produkować różnego rodzaju dobra w sposób zrównoważony, bezpieczniejszy dla konsumentów oraz środowiska.

Nowoczesna biotechnologia nie może obejść się bez IT, dlatego w tej branży będziemy spotykać coraz więcej programistów, osób obsługujących specjalistyczne oprogramowanie czy specjalistów od cyberbezpieczeństwa. Dlatego też należy się spodziewać, że i branża IT będzie rozwijać gałąź usług związanych z biotechnologią, medycyną i szeroko rozumianą nauką o zdrowiu.

Zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu biotechnologii i rozwiązań informatycznych z roku na rok rośnie, dlatego absolwenci tych kierunków mogą liczyć na szybkie zatrudnienie oraz wysokie zarobki.

Jeśli chcesz rozwinąć swój talent w kierunku nowych technologii, również tych związanych z mikrobiologią, zgłoś się do nas! Pomożemy Ci odnaleźć się na rynku pracy oraz dopasować do najnowszych trendów w branży IT.

Porozmawiajmy!

    Wypełnij formularz,
    a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!