/ We know how

Anywhere operations (AO), czyli jak podejść do nowoczesnej strategii cyfrowej transformacji biznesu?

Rozwój technologii oraz wynikająca z niego cyfryzacja biznesu sprawia, że przedsiębiorstwa, które nadal chcą być konkurencyjne zmuszone są do wdrożenia nowych koncepcji działania. Przykładem może być model anywhere operations (AO), który jest jednym z najważniejszych strategicznych trendów technologicznych w 2021 roku. Na czym dokładnie polega? Jakie wyzwania wiążą się ze wdrożeniem anywhere operations? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

 

 

Czym tak właściwie jest Anywhere Operations (AO)?

 

Anywhere operations to koncepcja, która pomaga przedsiębiorstwom zapewnić produktywność i optymalnie zarządzać zasobami. Firma Gartner, która umieściła koncepcję ją na liście najważniejszych strategicznych trendów technologicznych na 2021 rok definiuje AO jako: model operacyjny IT zaprojektowany, aby wspierać klientów w każdym miejscu, umożliwić pracę z dowolnego miejsca i zarządzać wdrażaniem usług biznesowych w rozproszonych infrastrukturach. Co więcej, eksperci Gartnera prognozują, że w wyniku braku wyraźnych granic pomiędzy rzeczywistą, a wirtualną przestrzenią roboczą około 40% firm będzie zmuszone do wdrożenia koncepcji AO już do 2023 roku.

 

 

Jakie wyzwania wiążą się z wdrożeniem anywhere operations?

 

Jednym z najważniejszych wyzwań związanych z wdrożeniem anywhere operations jest zapewnienie bezpieczeństwa procesów, a co za tym idzie zastosowanie szczególnych procedur związanych z cyberbezpieczeństwem. Należy mieć świadomość, że największe ryzyko związane z cyfryzacją biznesu stanowią incydenty związanie z wyłudzeniem danych, czy cyberataki mające na celu zachwianie stabilnością działania usług, czy nawet firm. W kontekście bezpieczeństwa należy również wspomnieć o konieczności odpowiedniego zabezpieczenia sprzętu wykorzystywanego do pracy zdalnej, który narażony jest na dużo większe ryzyko niż sprzęt wykorzystywany w biurze.

Kolejnym wyzwaniem jest dostosowanie procesów oraz wdrożenie usług biznesowych, które będą funkcjonowały w rozproszonych infrastrukturach. Oczywiście firma musi również wyposażyć swoich pracowników w narzędzia niezbędne do wykonywania nowoczesnych procesów, które można obsługiwać z dowolnego miejsca. Wyzwaniem jest również przekonanie pracowników do korzyści wynikających z wdrażanych innowacji, a co za tym idzie sprawienie, że będą chcieli aktywnie uczestniczyć w tym procesie.

 

 

Anywhere operations a praca zdalna

 

Analizując koncepcję anywhere operations należy podkreślić, że nie jest ona równoznaczna z pojęciem pracy zdalnej. Home office jest bowiem modelem, który może być częścią strategii AO, czyli szerokiej koncepcji z dziedziny cyfrowej transformacji biznesu. Oprócz niego do AO można zaliczyć również wykorzystanie technologii chmurowych oraz narzędzia dedykowane do współpracy i automatyzacji.

Model anywhere operations obejmuje nie tylko firmę i jej pracowników, ale także klientów i ich potrzeby, którym zapewnia możliwość interakcji z marką w dowolnym miejscu bez ich fizycznej obecności. Warto również zaznaczyć, że praca zdalna nie jest obowiązkowym elementem koncepcji AO, ponieważ firmy mogą wykorzystywać zaawansowaną automatyzację, nawet jeżeli zaangażowanie pracowników nie jest istotne z perspektywy biznesu lub jeżeli można je ograniczyć.

 

 

Wady i zalety anywhere operations

 

Wdrożenie strategii anywhere operations przynosi przedsiębiorstwu wielopoziomowe korzyści, do których należy przede wszystkim:

 • bezproblemowa obsługa klienta – model pozwala firmom zrewidować strategię cyfrowej transformacji biznesu dzięki przyśpieszeniu określonych inicjatyw oraz skupieniu się na tworzeniu nowych kanałów cyfrowych;
 • upodmiotowienie pracowników – koncepcja AO pozwala zoptymalizować zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie oraz szkolenie i zwiększenie wydajności pracowników w modelu pracy zdalnej;
 • lepsza współpraca i produktywność – przejście na home office wymaga podniesienia kompetencji pracowników oraz przystosowanie firmowej infrastruktury. Wdrożenie strategi AO dotyczy obu aspektów, dzięki czemu firma inwestuje w kapitał ludzki oraz wykorzystywane technologie;
 • poprawa bezpieczeństwa – model zapewnia wdrożenie najlepszych zabezpieczeń systemów oraz wydajności pracy zdalnej;
 • efektywność kosztowa – oczywiście wdrożenie AO jest kosztowną inwestycją, ale w dłuższej perspektywie pozwala uzyskać oszczędności przede wszystkim na utrzymaniu i aktualizacjach starszych systemów.

Czy strategia anywhere operations posiada wady? Nie ma ich wiele, a do najważniejszych zalicza się przede wszystkim koszt wdrożenia oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa cyfrowych procesów i ochrony danych gromadzonych oraz przetwarzanych w chmurze.

 

 

Jak wdrożyć w przedsiębiorstwie anywhere operations?

 

Przy wdrożeniu anywhere operations w przedsiębiorstwie należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej kolejności poszczególnych etapów, co pozwoli w pełni wykorzystać potencjał nowej strategii. Modelowe wdrożenie powinno wyglądać następująco:

 1. Zdefiniowanie celów biznesowych – skuteczność wdrożenia uzależniona jest od właściwego określenia celów, wśród których najistotniejsze powinno być szybkie przejście na cyfrowe kanały komunikacji z klientami oraz zarządzania zespołem;
 2. Wsparcie klientów w dowolnym miejscu – firma musi stworzyć nowe formy komunikacji z klientami, które będą dla nich o wiele szybsze i wygodniejsze;
 3. Zapewnienie pracownikom niezbędnych narzędzi oraz know-how – pracownicy, którzy przejdą na pracę zdalną muszą dysponować wiedzą i narzędziami, które umożliwią im skuteczną obsługę cyfrowych procesów biznesowych. W przypadku strategii AO obejmuje to również rekrutację nowych pracowników, która może odbywać się zdalnie;
 4. Zastąpienie infrastruktury lokalnej infrastrukturą chmurową, brzegową lub hybrydową – wykorzystanie chmury obliczeniowej zwiększa skalowalność, obniża koszty oraz zapewnia dostęp do niezrównanej mocy obliczeniowej. Przetwarzanie brzegowe jest natomiast technologią wykorzystywaną do predykcyjnego utrzymania ruchu (predictive maintance), operacji robotów w odległych/zdalnych lokalizacjach, zarządzania przepływem ruchu, a także wielu innych zadań w branży produkcyjnej, logistycznej, czy w opiece zdrowotnej;
 5. Cyfryzacja usług i procesów – decyzja o cyfryzacji konkretnych procesów i usług powinna być odpowiednio przeanalizowana, a sam projekt jej wdrożenia dokładnie zaplanowany i skoordynowany;
 6. Automatyzacja procesów – w wielu przypadkach nawet hiperautomatyzacji, która powinna zostać połączona z narzędziami AI oraz RPA;
 7. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa – obniżanie ryzyka, a także zwalczanie potencjalnych zagrożeń jest nieodłączną częścią strategii cyfrowej transformacji biznesu.

 

 

Automatyzacja w anywhere operations (AO)

 

Powszechnie wiadomo, że automatyzacja procesów biznesowych pozwala obniżyć koszty oraz podnieść ich jakość. W odniesieniu do strategii AO należy jednak pójść o krok dalej, a mianowicie w kierunku hiperautomatyzacji. Wynika to z faktu, że wykorzystanie połączonych narzędzi AI z RPA oraz hiperautomatyzacja umożliwia odkrycie niewidocznych wcześniej interakcji pomiędzy poszczególnymi procesami, funkcjami, czy kluczowymi wskaźnikami wydajności. Dzięki temu możliwe jest zautomatyzowanie całościowych zadań, a nie tylko poszczególnych procesów wchodzących w ich skład.

Wyzwaniem związanym z hiperautomatyzacją jest jednak konieczność podjęcia decyzji o zakresie automatyzacji, czyli wyznaczeniu granicy pomiędzy zadaniami całkowicie zautomatyzowanymi, a tymi, które są jedynie wspomagane przez AI. Firma powinna odpowiednio zrównoważyć automatyzację z potrzebami swoich pracowników, którzy zdecydowanie częściej opowiadają się po stronie AI, która będzie ich wspierać w realizacji procesów, niż AI, która ich w tym całkowicie zastąpi.

Strategia anywhere operations to zintegrowane podejście do cyfrowej transformacji biznesu, które łączy w sobie przemyślany dobór technologii chmurowych z odpowiednimi standardami bezpieczeństwa oraz cyfryzacją i automatyzacją procesów. Dzięki temu możliwe jest opracowywanie i realizowanie celów długoterminowych, a co za tym idzie skuteczne dopasowanie się do wyzwań oraz kreowanie wartości dla klientów.

Porozmawiajmy!

  Wypełnij formularz,
  a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!