Oferty pracy

< Back

Fullstack Developer

Salary:
1200 - 1500 pln net/md + VAT
Type of employment:
B2B
Date:
2024.06.25
Location:
Warszawa
Job description

Creating an inspiring place to thrive for the talented, we use their expertise and courage to introduce the technology of the future into your business. - This is the foundation of Mindbox and the goal of our business and technology journey. We operate and develop in four areas:

🤖 Autonomous Enterprise - automation of business processes using RPA, OCR, and AI.

🌐Business Managment Systems ERP - we implement, adapt, optimize, and maintain flexible, safe, and open ERP of production and distribution companies worldwide.

🤝Talent Network - we provide access to the best specialists.

☁️ Modern Architecture - we build integrated, sustainable, and open CI / CD environments based on containers enabling safe and more frequent delivery of proven changes in the application code.

We treat technology as a tool to achieve a goal. Thanks to our consultants' reliability and proactive approach, initial projects usually become long-term cooperation. For over 16 years, it has provided various services to support clients in digital transformation.

#LI-Hybrid

 

Offer
  • We are open to the employment form according to your preferences 
  • Work with experienced and engaged team, willing to learn, share knowledge and open for growth and new ideas 
  • Hybrid or remote working system 
  • Mindbox is a dynamically growing IT company, but still not a large one – everybody can have a real impact on where we are going next
  • We invest in developing skills and abilities of our employees
  • We have attractive benefits and provide all the tools required for work f.e. computer
  • Interpolska Health Care, Multisport, Warta Insurance, training platform (Sages) 
Tasks

• Rozwój systemu związanego z autentykacją i identyfikacją użytkowników.
• Adaptacja rozwiązań technicznych występujących na rynku do naszych potrzeb.
• Budowa rozwiązań opartych o architekturę mikroserwisową i heksagonalną.
• Dbałość o pisanie czystego, testowalnego kodu (Java 17 i wyżej).
• Proponowanie nowych rozwiązań technicznych na podstawie samodzielnej analizy dostępnych technologii.
• Bliska współpraca z testerami, analitykami oraz architektami systemowymi w celu wypracowania efektywnych biznesowo rozwiązań.
• Codzienne zaangażowanie w pracę zespołu scrumowego.

Requirements

• 8 lat doświadczenia w projektowaniu i programowaniu systemów IT.
• Doświadczenie w projektach wykorzystujących różnorodne protokoły integracyjne (np. SOAP, REST, JMS)
• Znajomość technologii uwierzytelniających (SAML, OAuth 2.0, CAS, Open ID Connect)
• Doświadczenie w technologii tworzenia aplikacji warstwy frontend (np. Angular, React JS).
• Zaawansowana znajomość języka Java oraz zasad programowania obiektowego i tworzenia czystego kodu,
• Znajomość Spring Framework i Hibernate,
• Mile widziana będzie znajomość: Angular 16+, Kubernetes, Docker, Git, Maven, Gradle, Jenkins, Sonar, MS SQ, Apache Kafka, BPMN, Camunda, UML, Sparx EA.
• Samodzielność w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu wiedzy odnośnie sposobu implementacji nowych rozwiązań technicznych.
• Znajomość języka angielskiego na poziomie czytania dokumentacji technicznej.
• Doświadczenie w projektach realizowanych w oparciu o Agile i DevOps.


• Świadczenie usług w trybie hybrydowym 4/1 (4dni zdalnie/1dzień w biurze w Warszawie)
• Świadczenie usług z terytorium Polski