/ We know how

Well-being w pracy IT – czy wiesz co oznacza to pojęcie i jakie przynosi korzyści?

Dobra atmosfera w miejscu pracy to podstawowa kwestia jeśli chcemy myśleć o wysokiej efektywności pracowników. Dotyczy to każdej branży, dlatego przed tego rodzaju wyzwaniem stoją wszyscy polscy pracodawcy. Konieczność zapewnienia jak najlepszego samopoczucia osób zatrudnionych nie jest oczywiście wymogiem prawnym, ale mimo to, idea tzw. well being, jest warta uwagi. Na czym dokładnie polega i jakie korzyści przynosi przedsiębiorstwu i jego pracownikom?

 

 

Well-being w pracy IT – czy wiesz co oznacza to pojęcie i jakie przynosi korzyści?

 

Pracodawcy z sektora IT od wielu już lat poszukują sposobu na zwiększenie wydajności i motywacji swoich pracowników. Jednym z kluczowych pojęć w tym zakresie okazuje się wellbeing w pracy, ale problemem pozostaje nadal to, jak go zapewnić? W poniższym materiale postaramy się odpowiedzieć na te i wiele innych pytań związanych z tematem. Zachęcamy do lektury!

 

 

Well-being w IT – co warto o nim wiedzieć?

 

Nie od dziś wiadomo, że ogromny wpływ na naszą efektywność w życiu prywatnym, jak i zawodowym ma odpowiednie podejście i dobre samopoczucie. Wyjątkiem nie jest tutaj sektor IT, w którym liczą się nie tylko posiadane umiejętności czy kompetencje, ale także cechy wolicjonalne, szczególnie jeśli mowa o nowych pracownikach lub firmach, w których istnieje spora rotacja. Zadaniem pracodawcy jest wówczas zapewnienie jak najlepszych warunków do realizacji codziennych zadań, a pewnego rodzaju wyznacznikiem jest poziom well-being. Pod pojęciem tym należy rozumieć dobrostan, a więc sytuację, w której osoba zatrudniona odczuwa satysfakcję z wykonywanej pracy oraz mnóstwo dobrych emocji.

 

 

Rodzaje wellbeing

 

IT well being dotyczy zarówno sfery fizycznej, jak i przede wszystkich psychicznej. Trudno wskazać konkretne rodzaje, ponieważ wiele zależy od oczekiwań i potrzeb samych pracowników. Wśród nich można jednak wyróżnić takie aspekty jak: finanse, relacje z innymi ludźmi, dobrostan fizyczny, duchowy, emocjonalny i intelektualny oraz możliwość rozwoju. Niezwykle istotne są także relacje na linii pracownik-pracodawca, a także zachowanie zdrowych relacji ze światem zewnętrznym, a więc np. pracownikami konkurencyjnych firm.

 

 

Wskaźnik Wellbeing Index

 

Well-being należy rozpatrywać na kilku płaszczyznach i kierować się przede wszystkim tymi elementami, które są ważne dla pracowników. Naukowcy z Instytutu Gallupa w USA opracowali przydatny w tej materii Wallbeing Index, który obejmuje następujące czynniki:

  1. Sens (Purpose) – to czerpanie satysfakcji z pracy, którą się wykonuje;
  2. Relacje (Social) – przyjazna atmosfera w pracy, życzliwość, wspieranie się przez współpracowników;
  3. Społeczność (Community) – przynależność do grupy, poczucie, że jest się częścią większej całości, odczuwanie dumy z tego, że jest się jednym z członków zespołu;
  4. Finanse (Financial) – stabilizacja ekonomiczna, stałe zarobki, a także możliwość otrzymania bonusów, premii itp.;
  5. Zdrowie fizyczne (Phisical) – utrzymywanie zdrowego trybu życia, aktywność ruchowa, zadowolenie ze swojej kondycji.

Wallbeing Index wskazuje na fizyczne oraz psychologiczne aspekty, które muszą ze sobą współgrać. Każdy z nich jest bowiem równie ważny i jeśli choćby jeden z elementów zostanie w jakikolwiek sposób zachwiany, pracownik może utracić właściwy balans.

 

 

Co wpływa na wellbeing pracowników w sektorze IT?

 

Na ogólne zadowolenie pracowników wpływa bardzo wiele czynników, ale jednym z kluczowych jest samo podejście pracodawcy oraz bezpośrednich przełożonych do swoich podwładnych. Nie bez znaczenia jest ponadto to, jakie warunki panują w miejscu pracy. Mowa tutaj o zagospodarowaniu przestrzeni czy sprzęcie, z którego się korzysta. Świetnym sposobem na wellbeing w sektorze IT, w którym wykonuje się głównie pracę biurową, jest organizowanie cyklicznych wyjazdów czy zajęć sportowych. Alternatywą może być także stworzenie w biurze siłowni czy strefy relaksu.

 

 

Wellbeing a praca zdalna i COVID-19

 

Praca IT well being – z pojęciem tym spotykamy się coraz częściej, a pandemia koronawirusa sprawiła, że zyskało ono na znaczeniu. Praca zdalna, brak możliwości bezpośredniego spotkania ze współpracownikami czy klientami, konieczność odnalezienia się w nowej rzeczywistości – wszystko to sprawiło, że pracodawcy, jak i sami pracownicy zrozumieli, jak istotne dla komfortu psychicznego jest poczucie dobrostanu. COVID-19 był świetnym testem na to, na ile mocno przedsiębiorstwa wypracowały u siebie ideę utrzymania well-beingu wśród osób zatrudnionych i czy w istocie odpowiada ona m.in. za zachowanie dotychczasowego poziomu wydajności i motywacji w zespole.

 

 

Czy pracownicy biorą pod uwagę kulturę wellbeing w wyborze pracy?

 

Wysoka rotacja w branży IT jest często spowodowana właśnie brakiem odpowiednich warunków do pracy w danej firmie. Pracownicy niejednokrotnie decydują się na zatrudnienie w konkretnym przedsiębiorstwie biorąc pod uwagę to, czy pracodawca zachowuje well being. Właściciele podmiotów gospodarczych, którzy budują przyjazne środowisko pracy mogą liczyć na przyciągnięcie talentów IT, a co więcej – przekonać tych specjalistów do pozostania w firmie przez wiele długich lat. Więcej informacji na temat rynku IT znajdziesz w artykule: Nowe technologie i trendy, które zmienią branżę IT w 2021 – zapotrzebowanie na wyspecjalizowaną kadrę.

Porozmawiajmy!

    Wypełnij formularz,
    a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!