/ We know how

Programista – jak napisać dobre CV?

IT to bardzo dynamicznie rozwijająca się branża. Obecnie zapotrzebowanie na informatyków na całym świecie plasuje się na bardzo wysokim poziomie. Jednocześnie nic nie wskazuje na to, aby miało to ulec zmianie w najbliższym czasie. Oznacza to, że każda osoba, która posiada odpowiednie kompetencje, bez trudu powinna znaleźć zatrudnienie w tej branży. Należy jednak pamiętać o tym, że jednym z najważniejszych elementów, na który zwracają uwagę pracodawcy podczas rekrutacji, jest CV. W poniższym artykule doradzamy, jak napisać dobre CV poszukując pracy w IT.

 

 

Jak napisać CV?

 

Podczas sporządzania CV warto mieć na uwadze fakt, że to ten dokument będzie w sposób szczególnie staranny przeglądany przez rekruterów. Jeżeli CV nie będzie napisane w sposób odpowiedni, wówczas nasze szanse na otrzymanie zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną będą znacznie niższe. 

Przygotowanie dobrego CV wbrew pozorom nie jest wcale takie proste. Nie można umieścić tam ani zbyt dużo, ani za mało informacji. Curriculum vitae musi zawierać wyszczególnienie naszych kompetencji, wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego. Jednocześnie informacje te muszą być dopasowane do stanowiska, o które się ubiegamy.

W CV programisty muszą zatem znajdować się przede wszystkim informacje na temat tych talentów i podejmowanych wcześniej aktywności zawodowych, które będą wartością dla przyszłego pracodawcy. Mowa tutaj np. o umiejętności programowania, znajomości specjalistycznych języków kodowania czy o posiadaniu certyfikatów.

 

 

Na co należy zwrócić szczególną uwagę w CV programisty?

 

W CV programisty musi znaleźć się szereg wartościowych informacji na temat naszych kompetencji i doświadczenia zawodowego. Należy je przedstawić w taki sposób, aby dany pracodawca zdecydował się na zaproszenie nas na rozmowę kwalifikacyjną.

Zanim zaczniemy pisać swój życiorys, warto dokładnie przeczytać treść ogłoszenia. Z pewnością znajduje się tam wiele wskazówek, które można wykorzystać podczas sporządzania CV. Chodzi tutaj na przykład o to, że firma w ogłoszeniu wskazuje, jakie umiejętności są pożądane oraz jakiego doświadczenia od przyszłych pracowników wymaga.

W CV programisty nie może zabraknąć takich elementów jak:

 • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail,
 • wykształcenie, 
 • posiadane umiejętności w zakresie programowania,
 • kompetencje miękkie,
 • kompetencje twarde,
 • doświadczenie zawodowe,
 • zainteresowania, 
 • klauzula o ochronie danych osobowych. 

 

 

 Jak opisać dotychczasowe doświadczenie zawodowe?

 

Najważniejszym elementem każdego CV z punktu widzenia pracodawców jest opis doświadczenia zawodowego kandydata. Jest to podsumowanie aktywności zawodowej danej osoby w ubiegłych latach oraz jej osiągnięć. Dzięki temu pracodawca może dowiedzieć się, w jakich firmach pracowaliśmy oraz przez jak długi czas.

Każde z piastowanych przez nas w przeszłości stanowisk powinno być bardzo dokładnie opisane. Należy umieścić tam informację o nazwie firmy, nazwie stanowiska, stosowanych przez nas w pracy językach programowania, zakresie obowiązków itd. Uwaga: stanowiska powinny być wymieniane w CV w kolejności odwrotnej niż chronologiczna. Na samej górze listy powinno znaleźć się to stanowisko, które zajmowaliśmy ostatnio.

Dokładnie opisując swoje umiejętności zasygnalizujemy osobie prowadzącej rekrutację, że nadajemy się na stanowisko, o które się ubiegamy. Podsumowanie zawodowe jest dla wielu rekruterów jedynym wskaźnikiem, który biorą pod uwagę podczas podejmowania decyzji na temat tego, czy warto daną osobę zaprosić na rozmowę rekrutacyjną czy też nie.

 

 

Co napisać w CV w przypadku braku doświadczenia?

 

Co w sytuacji, gdy kandydat do pracy nie posiada żadnego doświadczenia zawodowego? Nie jest to absolutnie przeszkodą w ubieganiu się o pracę. Każdy z nas przecież kiedyś zaczynał, dlatego osoby, które nie posiadają doświadczenia, powinny w swoim życiorysie skupić się na posiadanych umiejętnościach. 

Dokładne wskazanie założonych celów zawodowych, ukończonych kursów i szkoleń dla programistów czy innych umiejętności spowoduje, że szanse osoby ubiegającej się o pierwszą pracę w IT będą znacznie wyższe. 

 

 

Wykształcenie oraz kursy i szkolenia

 

Wykształcenie jest kolejnym elementem, którego nie może zabraknąć w CV. Na samej górze umieszczamy tutaj szkołę, którą ukończyliśmy ostatnio. W przypadku, gdy zakończyliśmy edukację na studiach wyższych, wówczas nie warto wpisywać w CV dodatkowo informacji o skończonym liceum, a już tym bardziej o podstawówce. Jeżeli ukończyliśmy studia z wyróżnieniem lub otrzymaliśmy na dyplomie ocenę bardzo dobrą, warto zamieścić tę informację w CV. Z pewnością docenią to osoby prowadzące rekrutację.

W IT ogromną rolę pełnią wszelkiego rodzaju certyfikaty potwierdzające ukończenie specjalistycznych kursów i szkoleń. Programiści muszą nieustannie poszerzać swoją wiedzę – samo ukończenie studiów na kierunku informatyka to zdecydowanie za mało, by móc uzyskać dobrze płatną pracę w tej branży. Zamieszczenie informacji o kursach i szkoleniach w CV programisty jest zatem absolutną koniecznością. W ten sposób sygnalizujemy rekruterowi, że jesteśmy profesjonalistami, którzy doskonale znają się na wszystkich meandrach dynamicznie zmieniającego się świata IT.

 

 

Kompetencje twarde

 

Kompetencje w CV powinny być podzielone na twarde i miękkie. Kompetencje twarde oznaczają nasze umiejętności i wiedzę specjalistyczną, z kolei kompetencje miękkie to umiejętności interpersonalne. 

Oto przykłady kompetencji twardych w CV programisty:

 • znajomość języków programowania, np. TypeScript, Python, HTML/CSS, Scratch, Node.js, Java, JavaScript,
 • znajomość SQL,
 • znajomość języków obcych (zwłaszcza języka angielskiego).

 

 

Kompetencje miękkie

 

Do kompetencji miękkich, które warto wyszczególnić w CV programisty, zaliczamy:

 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • chęć ciągłego uczenia się nowych rzeczy,
 • umiejętność rozwiązywania konfliktów,
 • logiczne myślenie,
 • zdolność do syntezy danych. 

 

 

Portfolio

 

Kandydat do pracy w IT może też przesłać rekruterowi swoje portfolio. Jest to swego rodzaju rozszerzenie informacji zawartych w CV, ponieważ są tam dokładnie opisane ważne projekty, które w przeszłości realizował kandydat do objęcia danego stanowiska.

W portfolio powinny znaleźć się starannie dobrane projekty, które dana osoba uzna za najważniejsze w kontekście uwarunkowań konkretnego ogłoszenia. Dobre portfolio zawiera też rekomendacje od współpracowników bądź klientów danego specjalisty IT. Portfolio tworzy się zazwyczaj w formie online. Wielu specjalistów IT prezentuje portfolio na własnych stronach internetowych.

 

 

Czy dodawać zdjęcie do CV?

 

Kwestia dodawania zdjęcia do CV interesuje wiele osób. Przeciwnicy umieszczania zdjęć w życiorysie podkreślają, że kwestią braną pod uwagę przez rekruterów powinno być wyłącznie doświadczenie zawodowe i posiadane kompetencje, a nie wygląd kandydata. W wielu krajach zachodnich coraz mniej osób ubiegających się o pracę umieszcza w CV swoje zdjęcie.

W Polsce w dalszym ciągu wiele osób dodaje do CV swoje zdjęcia. Jeżeli już decydujemy się na dodanie własnej fotografii do CV, pamiętajmy, aby wyglądało ona godnie. W żadnym wypadku nie można tam dodać “selfie” czy zdjęć z imprez, ponieważ w przeciwnym razie najpewniej nasze szanse na uzyskanie pracy znacząco spadną.

 

 

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

W CV nie może zabraknąć klauzuli dot. przetwarzania danych osobowych. Jeżeli jej nie umieścimy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, osoba prowadząca rekrutację nie będzie mogła się z nami skontaktować ani w jakikolwiek sposób przetwarzać naszych danych osobowych.

Aktualna wersja klauzuli brzmi następująco:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Porozmawiajmy!

  Wypełnij formularz,
  a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!