/ We know how

Jaki powinien być priorytet przenoszenia operacji do chmury?


W tym artykule dowiesz się:

 • O zaletach migracji do chmury takich jak skalowalność, dostępność i oszczędność
 • Jakie są strategie przenoszenia procesów do chmury
 • Czym jest Lift and Shift, BOCAM i co wybrać dla swojej firmy
 • Jakie są wyzwania w procesie mogracji do chmury
 • O planowaniu, optymalizowaniu kosztów, komunikacji i innych i innych dobrych praktykach migracji.

Wzrost wymagań biznesowych przyczynia się do co raz liczniejszych migracji procesów do chmury przez firmy. Nowoczesne rozwiązania takie jak chmura dostarczają bowiem największą wartość biznesową w złożonym środowisku, w którym operujemy. Sukces każdej transformacji cyfrowej kryje się przede wszystkim w odpowiednim doborze priorytetów przez wszystkich interesariuszy. Jak tego dokonać? Jak sprawić by przenoszenie operacji do chmury było dla naszej firmy jak najbardziej korzystne? Na te pytania odpowiemy dziś w poniższym artykule.

 

 

Dlaczego przenoszenie operacji do chmury jest ważne?

 

O zaletach i wadach chmur pisaliśmy już wielokrotnie. Jednoznacznie można stwierdzić, że jest to rozwiązanie przyszłościowe, które warto rozważyć we własnej firmie. Po pierwsze ze względu na skalowalność, która wiąże się z oszczędnościami – płacimy tylko za to, czego naprawdę potrzebujemy i z czego korzystamy. W dodatku takie dostosowanie przekłada się na wzrost wydajności. Rozwiązania chmurowe oferują również większą niezawodność ze względu na częste i liczne backupy. Oznacza to większą odporność naszego biznesu na awarie. Nie sposób nie wspomnieć, że chmury są też po prostu wygodne w użyciu – mamy do nich elastyczny dostęp zawsze tam gdzie mamy dostęp do Internetu. Na koniec nie bez znaczenia jest też dostęp do innych nowoczesnych technologii takich jak RPA, który umożliwia przeniesie operacji do chmury. Wszystko bez wątpienia potwierdza ważność przenoszenia operacji do chmury z perspektywy biznesu. To, w jaki sposób do tego zadania podejdziemy, jest równie istotne.

 

 

Jakie operacje powinny być przeniesione do chmury jako pierwsze?

 

Istnieją różne podejścia co do tego jakie operacje powinny być przeniesione do chmury na początek. Najbardziej logicznym rozwiązaniem jest przejście od najprostszych do najbardziej skomplikowanych procesów. Dzięki temu w pierwszych fazach migracji potencjalne problemy są łatwiejsze do rozwiązania. Dobrym pomysłem jest też wytypowanie procesów, które są mniej zależne od istniejącej lokalnej infrastruktury firmy. Przeniesienie takich procesów daje nam quick win, na podstawie którego możemy przeanalizować progres i wpływ migracji. Projekty o największej widoczności, które wspierają nasze podstawowe cele biznesowe również są dobrym wyborem do przeniesienia jako pierwsze, ponieważ już w pierwszych etapach projektu będziemy widzieć oczywiste zyski migracji do chmury co z kolei umożliwi dalszą optymalizację. W końcu warto również wytypować obszary naszej działalności gdzie danych jest dużo i gdzie stanowią one obciążenie dla lokalnej sieci. Migracja tych procesów będzie najbardziej korzystna pod względem skalowalności. Podsumowując, pierwsze operacje do przeniesienia do chmury powinny być jak najmniej skomplikowane i przynoszące jak największe korzyści. Ich wybór zależy już od konkretnego przypadku, dlatego dokładna analiza jest niezbędna przed rozpoczęciem migracji.

 

 

Strategie przenoszenia operacji do chmury

 

Istnieje kilka rodzajów chmury: zcentralizowana, zdecentralizowana czy mobilna. Wybór właściwej zależy od tego jaką przyjmiemy strategię. W największym skrócie ustalenie strategii polega na:

 1. Zrozumieniu motywacji oraz potrzeb biznesowych
 2. Zdefiniowaniu oczekiwanych rezultatów
 3. Stworzeniu kryteriów, które pozwalają zmierzyć sukces

Zależnie od tych kluczowych punktów możemy przyjąć różne metodologie, takie jak na przykład Lift and Shift, gdzie przenoszenie aplikacji odbywa się bez istotnych zmian w kodzie programu. Innym rozwiązaniem może być metodologia BOCAM (Benefits Oriented Cloud Adoption Method), gdzie przyjmuje się jedną z dwóch strategii: RCA (Rapid Cloud Adoption) dostępną dla firm, które przeszły już migrację do chmury w przeszłości i których architektura umożliwia łatwe przeniesienie; lub strategia TCA (Transformative Cloud Adoption) preferowana przez firmy, których projekty są bardziej złożone. To tylko niektóre z dostępnych rozwiązań, warto wspomnieć o innych, takich jak Re-platform (strategia związana ze zmianą platformy), Refactor (wiążąca się ze zmianami w kodzie aplikacji czy innych elementów architektury), czy retire (strategia zakładająca rezygnację ze zbędnych aplikacji). Zachęcamy do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy pomogą dobrać właściwą strategię w zależności od potrzeb klienta.

 

 

Potencjalne wyzwania przenoszenia operacji do chmury

 

Oczywiście każda transformacja cyfrowa wiąże się z potencjalnymi wyzwaniami. Poza właściwym priorytetem przenoszenia operacji do chmury, warto poświęcić czas na rozważenie następujących możliwych problemów. Po pierwsze, nie należy zaniedbywać kwestii bezpieczeństwa danych. Dane wrażliwe objęte regulacjami takimi jak RODO powinny być przez nas objęte szczególną uwagą. Wprowadzenie odpowiednich zabezpieczeń jest niezbędne by migracja do chmury miała sens. Podobnie warto przewidzieć plan backupu na wypadek awarii. Oddając dane do chmury musimy mieć pewność, że są one bezpieczne. Po drugie, dobrze jest upewnić się na etapie planowania jak migracja do chmury będzie współgrała z istniejącymi już systemami. To bardzo ważny krok, którego pominięcie ze względu na entuzjazm wobec zmian może prowadzić do niefunkcjonalności procesu w chmurze. Z tego powodu zebranie precyzyjnych wymogów jest tak istotne. To jak zaadresujemy potencjalne ryzyka będzie miało olbrzymi wpływ na sukces migracji – dlatego miejmy je na uwadze już od samego początku.

 

 

Przegląd dobrych praktyk przenoszenia operacji do chmury

 

Przyjęcie dobrych praktyk przenoszenia operacji do chmury zwiększa szanse, że migracja przebiegnie płynnie i bez opóźnień. Do zestawu dobrych praktyk możemy zaliczyć podstawowe działania takie jak ocena zakresu i stworzenie planu migracji czy ustalenie priorytetów. W trakcie i po zakończeniu migracji dobrą praktyką jest optymalizowanie oraz monitorowanie kosztów, a także wydajności. Umiejętności miękkie również mogą okazać się pomocne podczas przenoszenia operacji do chmury. Mowa tu między innymi o dobrej komunikacji między wszystkimi stronami, a także koordynowanie interesariuszy od samego początku trwania projektu. Transparentność ma równie duże znaczenie co dobór ludzi z potrzebnymi umiejętnościami do pracy nad migracją. Dbałość o wszystkie drobne kroki, a jednocześnie podejście, które można podsumować mianem profesjonalnego, to podstawy udanego projektu. Nie ulega wątpliwości, że chmury są przyszłością, dlatego warto do cloud computingu podchodzić poważnie i z uwagą.

Porozmawiajmy!

  Wypełnij formularz,
  a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!