/ We know how

EPICOR Strengths: łatwa integracja z systemami bankowymi

Mechanizmy wbudowane w EPICOR Kinetic ERP umożliwiają szybka i łatwą integrację z systemami bankowymi instytucji, z którymi firma współpracuje. Możliwa jest także integracja bezpośrednia. To najlepszy sposób, żeby unikać błędów powstających przy ręcznym wprowadzaniu danych, a także oszczędzanie czasu i pieniędzy.

 

Zarówno organizacje użytkujące systemy ERP, jak również banki są dzisiaj w wysokim stopniu zdigitalizowane. Dlatego automatyzacja procesów związanych z wysyłaniem, odbieraniem i księgowaniem rozliczeń finansowych staje się czymś naturalnym. EPICOR Kinetic ERP posiada wbudowane mechanizmy, które pozwalają na łatwą integrację z systemami bankowymi. Przy tym takie połączenie działa w dwie strony. Dzięki temu w systemie ERP można generować płatności i następnie – z wykorzystaniem pliku zawierającego wszystkie płatności – przekazywać je do realizacji. W drugą stronę, wyciągi z rachunków bankowych mogą być następnie importowane do EPICOR, a także – na podstawie parametrów poszczególnych transakcji np. nazwy nadawcy lub odbiorcy czy numeru rachunku bankowego – przyporządkowywane do poszczególnych faktur. Oczywiście dotyczy to zarówno klientów jak i dostawców.

W niektórych przypadkach klienci wybierają bardziej bezpośrednią integrację – nie za pośrednictwem plików, ale bezpośrednio z bankowymi usługami webowymi. Dzięki temu wszystkie procesy odbywają się w sposób całkowicie zautomatyzowany. Nie trzeba tworzyć, zapisywać ani przesyłać żadnych plików. Także w tym przypadku integracja działa w dwie strony.

Co z tego wszystkiego wynika dla użytkowników systemu? Przede wszystkim znaczną oszczędność czasu, który można przeznaczyć na inne, ważniejsze albo niemożliwe do zautomatyzowania zadania. Nie mniej ważne jest, że w ten sposób w znacznej mierze ogranicza się ryzyko powstawania błędów. Nikt nie musi ręcznie wprowadzać np. numeru rachunku partnera biznesowego ani odpowiedniej kwoty.

Warto jednak dodać, że taka bezpośrednia integracja nie jest możliwa w przypadku każdego banku. Zależy to bowiem od tego czy dana instytucja udostępnia webserwisy. Jeśli tego nie robi, pozostaje tylko mechanizm pośredni, z wykorzystaniem plików.

Bezpośredni import danych z kont bankowych, pozwala pracownikom działu finansowego sprawdzić ich stan zaraz po przyjściu do pracy bez wykonywania dodatkowych działań. Wystarczy kliknąć „księguj” i sprawa jest zamknięta.

Przy tym rozpoznawanie przelewów może być inteligentne. Może być dokonywane nie tylko w oparciu o numer rachunku czy nazwę organizacji, ale również może być brane pod uwagę czy i jakie są to podatki, rozliczenia z ZUS, spłaty kredytów czy leasingów. W ten sposób wszystkie transakcję są automatycznie księgowane na właściwe konta. Oczywiście wymaga to wykonania pewnych prac – przy współpracy konsultanta z klientem – na etapie konfiguracji importu.

Porozmawiajmy!

    Wypełnij formularz,
    a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!