/ We know how

Zarządzanie projektami w systemach ERP – narzędzia i metodyka Agile


W tym artykule dowiesz się:

 • Na czym polega metodyka Agile i w jaki sposób można połączyć ją z systemem ERP
 • Jakie role i stanowiska są potrzebne do połączenia metodyki Agile i pracy w projektach ERP
 • Jak działają Trello, Asana, Jira i inne narzędzia do zarządzania projektami w ERP
 • Dlaczego warto zastosować metodykę Agile i jak będzie kształtowała się jej przyszłość

Metodyka Agile sprawdziła się w tworzeniu oprogramowania, ale jej zalety dostrzegają również inne branże. Nacisk na iteracyjność, ciągłe testowanie jakości i praca w cyklu sprintów mogą się sprawdzić także w systemach ERP.

 

 

Jak systemy ERP wspierają zarządzanie projektami?

 

Systemy ERP, po pierwsze, mogą pomóc w zarządzaniu dostępnymi zasobami, takimi jak ludzie, maszyny czy materiały. Po drugie, często oferują moduły do zarządzania harmonogramami, co pozwala oszczędzić czas w wielu procesach. Oprócz tego z ich pomocą można tworzyć i przypisywać zadania członkom zespołu projektowego oraz śledzić postęp prac na różnych etapach projektu.

Systemy ERP są też nieocenione w monitorowaniu kosztów pracy, zakupów, materiałów i innych wydatków. Sprawdzają się również w zarządzaniu dokumentacją projektową, przechowywaniu dokumentów, umów i innych ważnych materiałów związanych z projektem. Dodatkowo gromadzą dane z różnych dziedzin działalności przedsiębiorstwa i mogą być zintegrowane z innymi narzędziami do zarządzania projektami, co zapewnia płynny przepływ informacji między systemami.

Zarządzanie projektami w ERP to także możliwość ciągłego monitorowania wyników projektów, w tym wskaźników wydajności, satysfakcji klientów czy innych wybranych KPI. Nie tylko daje to bieżący wgląd w zaawansowanie i efektywność projektu, ale także może stanowić źródło cennej wiedzy w przypadku kolejnych zadań.

 

 

Zastosowanie metodyki Agile w zarządzaniu projektami w systemach ERP

 

Metodyka Agile, choć stosowana przede wszystkim w programowaniu, może być również skuteczna w zarządzaniu projektami w  ERP, ze względu na swoje iteracyjne podejście do procesu. Zamiast implementować cały system ERP na raz, można budować go etapami, dostarczając kolejne funkcje i moduły. Dzięki temu można szybciej dostosować go do potrzeb firmy i warunków rynku.

Co ciekawe, także typowe dla Agile sprinty mogą świetnie się sprawdzić w zarządzaniu projektami w ERP. W ramach każdego sprintu (który trwa od kilku dni do nawet kilku miesięcy) określa się cele i priorytety, a zespół koncentruje się na dostarczeniu tych funkcji. Dzięki temu podejściu można dostosowywać projekt w trakcie jego trwania, co jest szczególnie cenne w  przypadku skomplikowanych i obejmujących wiele aspektów systemów ERP.

Metodyka Agile kładzie też nacisk na regularne testowanie jakości i promuje aktywną współpracę z klientem lub interesariuszami, co oznacza, że mogą oni na bieżąco wpływać na rozwój systemu i sprawdzać stan jego zaawansowania. W przypadku projektów ERP można regularnie prezentować  nowe funkcje i dostosowywać projekt na podstawie jego opinii.

W kontekście systemów ERP w metodyce Agile zazwyczaj pracuje wielofunkcyjny zespół, złożony z programistów, testerów, projektantów UX czy analityków biznesowych. Uwzględnienie różnych perspektyw pozwala lepiej zarządzać projektami w ERP i szybciej wskazywać obszary wymagające poprawy.

 

 

Przykłady narzędzi do zarządzania projektami w systemach ERP

 

Wybór odpowiedniego narzędzia do zarządzania projektami w systemach ERP zależy od indywidualnych potrzeb projektu, budżetu, rozmiaru zespołu i innych czynników. Do efektywnego zarządzania projektami w systemach ERP najczęściej używa się następujących narzędzi:

 • Microsoft Project – oferuje wiele zaawansowanych funkcji, takich jak tworzenie harmonogramów, zarządzanie zadaniami, alokacja zasobów i generowanie raportów. Można go zintegrować z różnymi systemami ERP.
 • SAP Project System (SAP PS) – jest modułem do zarządzania projektami w systemie ERP SAP. Można go zintegrować z innymi modułami SAP.
 • Oracle Primavera – narzędzie do zarządzania portfelem projektów, które oferuje zaawansowane funkcje planowania, zarządzania zasobami i analizy projektów. Może być zintegrowane z systemami ERP, takimi jak Oracle ERP Cloud.
 • Jira – aplikacja stworzona przez firmę Atlassian jest popularnym narzędziem do zarządzania projektami, często używanym w metodyce Agile.
 • Trello – proste narzędzie kanban, które może być używane do śledzenia zadań i projektów. Chociaż jest bardziej odpowiednie do zarządzania projektami mniejszej skali, można je dostosować do zarządzania pewnymi aspektami projektów ERP.
 • Asana – narzędzie do zarządzania zadaniami i projektami, które oferuje elastyczne funkcje organizacji zadań i komunikacji zespołowej.
 • Smartsheet – platforma, która łączy w sobie arkusze kalkulacyjne i narzędzia do zarządzania projektami.
 • Basecamp – narzędzie, które może być używane do organizacji zadań i prowadzenia dyskusji zespołowych.
 • Wrike – oferuje funkcje planowania projektów, zarządzania zadaniami, raportowania i integracji z różnymi narzędziami, w tym systemami ERP.

 

 

Korzyści i wyzwania stosowania metodyki Agile w systemach ERP

 

Dzięki Agile można dostosować projekt ERP do zmieniających się potrzeb i wymagań klienta w trakcie jego trwania, co pozwala szybko reagować na wyzwania i problemy. Dzięki sprintom można szybciej dostarczać wyniki klientowi, co może być ważne w długich i kosztownych projektach ERP. Warto też pamiętać, że metodyka Agile promuje bieżące kontrolowanie jakości i wymaga regularnej komunikacji w zespole. Może to przyczynić się do lepszej współpracy między różnymi działami zaangażowanymi w projekt ERP, a także ostatecznie do lepszych efektów całego projektu.

Trzeba jednak pamiętać, że choć zastosowanie metodyki Agile w zarządzaniu projektami w ERP oferuje wiele korzyści, wiąże się też z wieloma wyzwaniami. Systemy ERP są często skomplikowane, co może sprawić, że Agile nie zawsze będzie najlepszym wyborem – szczególnie jeśli projekt jest zbyt duży, by zmieścić się w krótkich cyklach sprintów. Nie wolno też zapominać, że wdrożenie Agile może wymagać zmiany istniejących procesów i integracji z istniejącymi systemami, co może być czasochłonne.

Wprowadzenie metodyki Agile może wymagać zmiany kultury organizacyjnej i zrozumienia jej przez wszystkich zaangażowanych. Wymaga ona też aktywnego zaangażowania klienta lub interesariuszy w projekt, więc jeśli klient nie jest dostępny lub nie jest gotowy do współpracy, może to być problem.

 

 

Przyszłość zarządzania projektami w systemach ERP

 

Przyszłość zarządzania projektami w systemach ERP będzie kształtowana przez ich integrację z zaawansowanymi technologiami – sztuczną inteligencją, uczeniem maszynowym, internetem rzeczy czy blockchainem. Inną technologią, która na pewno wpłynie na przyszłość zarządzania projektami w ERP jest cloud computing. Coraz więcej systemów ERP wdraża się w chmurze, co wpływa nie tylko na sposób zarządzania projektami, ale też na dostępność, skalowalność i elastyczność platform.

Także dalszy rozwój Agile i metodyki DevOps będzie wpływać na zarządzanie projektami w systemach ERP, zwłaszcza w przypadku szybszej realizacji projektów. W tym kontekście istotne są też zagrożenia cybernetyczne – można być pewnym, że będą ona wyzwaniem dla zarządzania projektami w systemach ERP, więc w przyszłości firmy będą stosować bardziej zaawansowane narzędzia bezpieczeństwa, zarówno na poziomie projektu, jak i systemu ERP.

Istotne w kontekście zarządzania projektami w ERP są też zmiany biznesowe i społeczne. Nacisk na zrównoważony rozwój sprawi, że przyszłe projekty ERP będą bardziej uwzględniać aspekty związane z ochroną środowiska i wykorzystaniem zasobów. Oprócz tego firmy operujące na międzynarodowym rynku będą musiały uwzględniać aspekty związane z globalizacją, takie jak różnice kulturowe, regulacje i wymagania. Będą także eksperymentować z nowymi modelami biznesowymi, takimi jak usługi oparte na subskrypcjach, co będzie miało wpływ na rozwijane funkcje i dostarczanie projektów ERP.

Porozmawiajmy!

  Wypełnij formularz,
  a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!