/ We know how

Z jakich osób składają się zespoły odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo?


W tym artykule dowiesz się:

 • Jakie są podstawowe zadania zespołu cyberbezpieczeństwa
 • Jak wygląda skład zespołu cyberbezpieczeństwa
 • Na czym polega podział na czerwoną i niebieską drużynę
 • Czym zajmują się analitycy zagrożenia

Cyberbezpieczeństwo jest niezwykle ważnym aspektem działalności każdej firmy, więc nikogo nie powinno dziwić, że organizacje inwestują w ten sektor coraz więcej. Każde przedsiębiorstwo powinno posiadać wyspecjalizowany zespół odpowiedzialny ze cyberbezpieczeństwo oraz powinno wiedzieć, kto powinien wchodzić w jego skład.

 

 

Zespół odpowiedzialny za cyberbezpieczeństwo

 

Bezpieczeństwo teleinformatyczne z każdym rokiem i z każdym przełomem technologicznym staje się coraz ważniejsze, a rozwój narzędzi takich jak sztuczna inteligencja wymusza na firmach wynalezienie nowych sposobów zabezpieczeń. Czasy są trudne, więc organizacje inwestują coraz więcej pieniędzy i zasobów w rozwój swoich zespołów odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo.

Podstawowy cel i rola zespołu odpowiedzialnego za cyberbezpieczeństwo ukryta jest w jego nazwie – jest to grupa wykwalifikowanych specjalistów, których zadaniem jest zabezpieczenie firmowych sieci, urządzeń i procesów, ale ich rola nie ogranicza się do przeciwdziałania atakom i szkolenia innych. Specjaliści od cyberbezpieczeństwa zajmują się też wynajdywaniem nowych metod hakowania, żeby jeszcze lepiej odpowiadać na ewentualne problemy.

W skład zespołu odpowiedzialnego za cyberbezpieczeństwo wchodzą najczęściej:

 • CISO (Chief Information Security Officer) odpowiada za strategię i zarządzanie cyberbezpieczeństwem w organizacji, kieruje zespołem i współpracuje z innymi działami organizacji;
 • specjaliści ds. bezpieczeństwa sieci i systemów;
 • analitycy bezpieczeństwa;
 • eksperci ds. bezpieczeństwa aplikacji;
 • specjaliści ds. zarządzania ryzykiem;
 • administratorzy systemów;
 • ethical hackers i specjaliści ds. testów penetracyjnych;
 • administratorzy baz danych;
 • specjaliści ds. świadomości bezpieczeństwa.

Skład może różnić się w zależności od wielkości organizacji, jej branży i specyficznych wymagań bezpieczeństwa.

 

 

Red team w cybersecurity

 

Zespoły odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo często składają się też z dwóch mniejszych grup – czerwonej (red team) i niebieskiej (blue team). Red team to grupa specjalistów, która udaje wroga – jej zadaniem jest symulowanie ataków na systemy, aplikacje lub infrastrukturę różnymi metodami.

Celem działania czerwonego zespołu jest przełamanie linii obrony, a także znalezienie luk w zabezpieczeniach, które można wykorzystać w ewentualnych atakach. Żeby odniosło to pełny skutek, red team musi działać nie zależnie od niebieskiego zespołu – nie może zatem wiedzieć o planach obronnych czy znać strukturę sieci.

Red team nie jest też ograniczony metodami działania – może próbować złamać zabezpieczenia poprzez próby przełamania zabezpieczeń fizycznych, socjotechnikę, ataki phishingowe czy pentesting za pomocą narzędzi takich jak Metasploit.

Gdy atak się powiedzie, jest to okazja do nauki i działania dla całego zespołu odpowiedzialnego ze cyberbezpieczeństwo – red teaming pozwala bowiem zidentyfikować słabe punkty, dzięki czemu można opracować metody naprawy znalezionych luk, a także lepiej przewidywać skutki ewentualnych ataków. Działanie czerwonej drużyny można tez wykorzystać do zwiększania świadomości innych na temat bezpieczeństwa teleinformatycznego.

 

 

Blue team w cybersecurity

 

Drugim zespołem odpowiedzialnym za cyberbezpieczeństwo jest blue team – jest to grupa specjalistów, których zadaniem jest obrona systemów, sieci, aplikacji i danych. Do tego celu stosują oni nie tylko fizyczne zabezpieczenia i wewnętrzne testy penetracyjne, ale również nieustannie monitorują aktywność sieci, ruch w jej obrębie czy logi systemowe. Można powiedzieć, że skoro red team jest grupą złodziei gotowych do ataku na skarbiec banku, to blue team można porównać do ochroniarzy.

Niebieskie zespoły muszą też każdorazowo reagować na każdą wykrytą niebezpieczną aktywność, co obejmuje śledzenie, analizę, ograniczanie szkód oraz przywracanie normalnego funkcjonowania systemów. Zajmują się konfiguracją, zarządzaniem i utrzymaniem narzędzi oraz technologii zabezpieczających, takich jak firewalle, antywirusy czy systemy wykrywania ataków.

Na podstawie działania czerwonego zespołu oraz własnej pracy blue team ocenia też potencjalne zagrożenia, identyfikuje słabe punkty w infrastrukturze, po czym podejmuje działania w celu minimalizacji ryzyka cybernetycznego. Członkowie niebieskiego zespołu pełnią też rolę edukatorów i strażników – po pierwsze, nauczają innych o cyberzagrożeniach, po drugie, dbają, żeby wszyscy inni członkowie organizacji przestrzegali norm bezpieczeństwa.

 

 

Analizujący zagrożenia

 

Zespoły do spraw cyberbezpieczeństwa składają się z różnych specjalistów, ale jest kilka stanowisk, bez których ich działalność nie ma sensu. Jednym z nich są analitycy zagrożeń (znani też jako threat analysts), którzy zajmują się analizą i zrozumieniem potencjalnych zagrożeń dla systemów informatycznych, sieci i danych organizacji.

Analitycy zagrożeń często są ważnymi członkami niebieskich zespołów, w których zajmują się śledzeniem nowych rodzajów ataków i szkodliwego oprogramowania, a także uważnie studiują techniki hakerskie. Do tego celu wykorzystują narzędzia do monitorowania zagrożeń, dzięki którym mogą stworzyć charakterystyki ataków i strategie cyberprzestępców.

Analitycy zagrożeń zajmują się też analizą incydentów i naruszeń bezpieczeństwa w celu identyfikacji ich źródeł, metod i celów. Tworzą również profile różnych typów zagrożeń, z naciskiem na ich cechy, taktyki, techniki i procedury, co nie tylko pomaga określić, jak się bronić, ale również, jakie mogą być skutki udanego ataku. Analiza zagrożeń jest też podstawą dla podejmowania decyzji dotyczących strategii bezpieczeństwa.

Mówiąc krótko, analitycy zagrożeń są ważnym ogniwem każdego blue teamu – można ich porównać do saperów, ponieważ ich żmudna praca jest podstawą dla innych, bardziej inwazyjnych metod obrony przed atakami.

 

 

Eksperci bezpieczeństwa

 

Jeśli analitycy zagrożeń są saperami, to ekspertów bezpieczeństwa można porównać do żandarmerii wojskowej. Nie oznacza to, że zajmują się tylko ściganiem naruszeń – mają też w sobie coś z inżynierów, bowiem do ich podstawowych zadań należy projektowanie bezpiecznych sieci, systemów czy baz danych.

Warto też zaznaczyć, że ekspert bezpieczeństwa nie jest równy innemu ekspertowi bezpieczeństwa – wynika to z faktu, że to stanowisko można traktować zarówno bardzo ogólnie i odnosić je do całej sfery cyberbezpieczeństwa, jak i bardzo szczegółowo. W drugim wypadku ekspertów bezpieczeństwa można dzielić w zależności od specjalizacji. Wyróżnia się np.:

 • ekspertów ds. bezpieczeństwa sieci;
 • ekspertów ds. bezpieczeństwa aplikacji;
 • ekspertów ds. zarządzania incydentami;
 • ekspertów ds. bezpieczeństwa informacji;
 • ekspertów ds. zabezpieczeń chmurowych;
 • ekspertów ds. bezpieczeństwa fizycznego;
 • ekspertów ds. świadomości bezpieczeństwa.

Bez względu na specjalizację eksperci bezpieczeństwa współpracują z innymi specjalistami, takimi jak administratorzy systemów czy analitycy zagrożeń, aby zapewnić kompleksową ochronę przed zagrożeniami cybernetycznymi.

 

 

Specjaliści od sieci

 

Trzymając się militarnych porównań, można powiedzieć, że specjaliści od sieci mają w sobie zarówno coś z saperów, jak i sygnalistów, czyli żołnierzy zajmujących się utrzymaniem komunikacji z innymi.

Specjaliści od sieci, jak wskazuje nazwa, zajmują się sieciami. Mówiąc szczegółowo, jednym z ich zadań jest planowanie i projektowanie infrastruktury sieciowej z uwzględnieniem wymagań organizacyjnych, a także konfiguracja i utrzymanie urządzeń sieciowych (routerów, przełączników czy punktów dostępu), aby działały bez problemów i zgodnie z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa.

Kolejnym zadaniem jest zarządzenie sieciami komputerowymi, a więc monitorowanie ich wydajności, a także rozwiązywanie wszelkich związanych z nimi problemów. Często równocześnie wiąże się to z utrzymaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa poprzez wdrażanie zabezpieczeń, takich jak firewalle, systemy detekcji ataków i VPN oraz monitorowanie ruchu. Specjaliści od sieci zajmują się też infrastrukturą bezprzewodową oraz rozwiązywaniem wszelkiego rodzaju problemów sieciowych.

Jak widać, specjaliści od sieci budują mosty i połączenia dla innych członków zespołu cyberbezpieczeństwa poprzez zapewnianie dostępności i efektywności infrastruktury sieciowej.

 

 

Specjaliści od systemów operacyjnych

 

Kolejnym, ale nie mniej ważnym niż inne, ogniwem zespołu odpowiedzialnego za cyberbezpieczeństwo są specjaliści od systemów operacyjnych. Zajmują się oni instalacją, konfiguracją, zarządzaniem i utrzymaniem systemów operacyjnych na komputerach i serwerach. Ich rola jest nie do przecenienia, ponieważ luki w systemach operacyjnych często są podstawą ataków.

Specjaliści od systemów operacyjnych nie tylko instalują systemy i zarządzają kontami użytkowników – do ich zadań należy też monitorowanie dostępności i aktualizowanie systemów na urządzeniach użytkowników. Oprócz tego zajmują się też codzienną dolą firmowego informatyka – sprawdzają stan zasobów, rozwiązują problemy techniczne oraz zarządzają danymi.

Specjaliści od systemów operacyjnych pomagają zapewnić stabilność, bezpieczeństwo i efektywność operacyjną w organizacji i to bez względu na rodzaj stosowanych w niej systemów. W połączeniu z innymi członkami zespołu odpowiedzialnego za cyberbezpieczeństwo stanowią oni przeszkodę nie do pokonania. Jednak, gdy „nie do pokonania” jest niemożliwe do zapewnienia, zespół ds. cyberbezpieczeństwa może starać się tak utrudnić życie hakerom, żeby odechciało im się prób ataków.

Porozmawiajmy!

  Wypełnij formularz,
  a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!