/ We know how

Wyzwania przyszłości informatyki, które należy znać


W tym artykule dowiesz się:

  • Jakie zagrożenia społeczne może nieść za sobą rozwój AI
  • Dlaczego zapotrzebowanie na cyberbezpieczeństwo stale rośnie
  • Jak rysuje się przyszłość zagadnień związanych ze skalowalnością aplikacji
  • Jak zmiany społeczno-ekonomiczne wpłyną na IT

Informatyka ciągle się rozwija – komputer pokładowy, dzięki któremu astronauci misji Apollo 11 wylądowali na księżycu miał mniej pamięci operacyjnej niż współczesny smartfon. Technologia i metody pracy cały czas ewoluują, lecz trzeba pamiętać, że rozwój informatyki to nie tylko korzyści, ale również wyzwania, do których należy się przygotować.

 

 

Sztuczna inteligencja – jakie będzie stawiała wyzwania?

 

Sztuczna inteligencja jest postrzegana jako jedna z największych szans i zagrożeń w historii ludzkości. Przykładem może być automatyzacja procesów biznesowych – z jednej strony zastosowanie narzędzi AI do tego celu pozwala przedsiębiorstwom zwiększyć efektywność i ograniczyć koszty. Z drugiej jednak strony wiąże się z tym szereg wyzwań, takich jak np. redukcja zatrudnienia, co może przyczynić się do bezrobocia, zwłaszcza jeśli działania automatyzacyjne podejmie w krótkim czasie dużo organizacji.

Upowszechnienie rozwiązań wykorzystujących SI najprawdopodobniej doprowadzi do przemian społecznych porównywalnych ze zmianami, które zaszły w wyniku rewolucji przemysłowej. Z tego powodu organizacje będą musiały odpowiadać na pytania związane z etyką AI – jednym z najciekawszych jest „kto ponosi odpowiedzialność za konsekwencje decyzji podjętych przez algorytmy?” Z jednej strony można twierdzić, że komputer podjął „obiektywną”, bo bazującą na pewnym zbiorze danych decyzję, ale z drugiej, decyzje będą tak dobre, jak dostarczone dane. Jeśli będą one obarczone np. uprzedzeniami, wpłynie to na ich jakość. W takiej sytuacji należy pytać, czy winny jest algorytm, czy może ludzie, którzy go zaprojektowali?

Jednym z wyzwań przyszłości informatyki będą na pewno kwestie bezpieczeństwa związane z AI. Mowa tutaj nie tylko o konieczności opracowania technicznych zabezpieczeń, ale również o stworzeniu prawa (takiego jak np. unijny AI Act), w którym zostaną jasno sprecyzowane dozwolone metody użycia i konsekwencje ewentualnych nadużyć.

 

 

Wzrost zapotrzebowania na cyberbezpieczeństwo

 

Kolejnym wyzwaniem informatyki będzie ogólny wzrost zapotrzebowania na cyberbezpieczeństwo. Wynika on nie tylko z popularyzacji narzędzi AI, ale również z rozwoju innych technologii informatycznych. Jedną z najbardziej popularnych jest cloud computing, którego przyszłość maluje się w jasnych barwach – coraz więcej firm migruje do chmury, co jest zyskowne dla dostawców, ale generuje konieczność lepszego zabezpieczania platform.

Z chmur korzysta też stale rosnąca liczba urządzeń internetu rzeczy – warto pamiętać, że można je zhakować. Mowa nie tylko o inteligentnych urządzeniach AGD – zdecydowanie groźniejsza będzie sytuacja, w której zaatakowane zostaną np. termostaty i czujniki temperatury wykorzystywane w produkcji przedmiotów, które muszą być wytwarzane w ściśle określonych warunkach. Można zakładać, że prawdopodobieństwo takich ataków będzie tylko rosło.

Intrygującym wyzwaniem dla przyszłych specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa będzie rozwój technologii kwantowych w przetwarzaniu danych. Upowszechnienie komputerów kwantowych sprawi, że dotychczas stosowane zabezpieczenia (jak np. szyfrowanie symetryczne lub asymetryczne) staną się nieskuteczne, więc konieczne stanie się opracowanie nowych, kwantowych metod kryptograficznych.

Rola cyberbezpieczeństwa będzie też rosła z powodu globalizacji – coraz więcej firm operuje w skali światowej i zarządza ogromnymi zbiorami danych, co wymusza na nich stały rozwój zabezpieczeń. Istotnym czynnikiem będzie też coraz większa świadomość ludzi na temat cybernetycznych zagrożeń, która wynika z regularnie prowadzonych kampanii społecznych o konsekwencjach phishingu czy kradzieży tożsamości.

 

 

Skalowalność aplikacji oraz ich wydajność

 

Kolejnym wyzwaniem, które w przyszłości będzie trapić specjalistów IT jest skalowalność aplikacji, a także ich wydajność. Firmy pracują nad tym, żeby nieustannie zwiększać swoją efektywność operacyjną, ale równocześnie we współczesnym środowisku biznesowym ważna staje się możliwość dopasowania do rynkowych warunków. Czasami, żeby zrobić dwa kroki do przodu, trzeba się zatrzymać.

Jedną z bolączek specjalistów zajmujących się skalowalnością aplikacji mogą być trudności związane z mikroserwisami i konteneryzacją. Organizacje coraz częściej wdrażają w swoim środowisku pracy architekturę opartą na tych rozwiązaniach głównie ze względu na ich elastyczność i możliwość szybkiego zwiększenia (lub zmniejszenia, jeśli zajdzie taka potrzeba) efektywności. Trzeba jednak pamiętać, że w tego typu architekturze mogą pojawić się trudności w zarządzaniu kontenerami czy problemy wynikające ze złożoności konfiguracji.

Także nad wydajnością aplikacji wiszą pewne zagrożenia. Poza stałą trudnością w efektywnym zarządzaniu pamięcią i danymi, mogą także pojawić się problemy z monitorowaniem – chociaż w ich wypadku część zadań mogą przejąć narzędzia AI, wciąż niezbędny może być nadzór wykwalifikowanego specjalisty od bezpieczeństwa aplikacji. Te same problemy mogą tyczyć się baz danych.

 

 

Zmiany społeczno-ekonomiczne – jak wpłyną na IT?

 

Zmiany społeczno-ekonomiczne będą w przyszłości wpływać nie tylko na marketing, zarządzanie czy handel – odcisną swoje piętno także na sektorze IT, który może mierzyć się ze zwiększonym zapotrzebowaniem na usługi cyfrowe. Najwyrazistszym przykładem jest zmiana modelu pracy i przejście sporej liczby branż na model zdalny, co wymusza na organizacjach konieczność zapewnienia pracownikom nie tylko wydajnego sprzętu, ale również właściwego zabezpieczenia sieci. Z podobnymi wyzwaniami będą mierzyć się także szkoły i uniwersytety.

Kolejnym istotnym wyzwaniem przyszłości informatyki mogą być zmiany w stosowanych modelach biznesowych – mowa tutaj nie tylko o rozwoju nowych branż, ale również o zmianach spowodowanych automatyzacją, takich jak wzrost ogólnego bezrobocia czy mniejsze zapotrzebowanie na specjalistów IT. Jednocześnie organizacje mogą wpływać na zmianę nawyków konsumenckich poprzez większą personalizację usług czy połączenie platform zakupowych z rozszerzoną rzeczywistością.

Przyszłość informatyki to również wyzwania związane z równym dostępem do narzędzi cyfrowych – korzyści z postępującej cyfryzacji powinny być dostępne dla jak największej liczby osób. Jednocześnie narzędzia informatyczne powinny w jak najmniejszym stopniu wpływać na środowisko, co sprawia, że w przyszłości w IT ważne będą kwestie takie jak minimalizacja zużycia energii czy recykling sprzętu.

Porozmawiajmy!

    Wypełnij formularz,
    a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!