/ We know how

Wypalenie zawodowe w IT – dlaczego zdarza się tak często?


W tym artykule dowiesz się:

  • Jakie czynniki zwiększają ryzyko wypalenia zawodowego w branży IT
  • Jak środowisko korpo i startaupów może wpłynąć na wypalenie zawodowe
  • Jak  radzić sobie ze stresem, aby uniknąć wypalenia
  • Jak poprawnie zabrać o dobrostan pracowników IT

Wydawałoby się, że programowanie jest całkiem przyjemnym i bezstresowym zajęciem, ale bliższe przyjrzenie się realiom sektora IT pokazuje, że może być ono wysoce stresogenne. Dlaczego wypalenie zawodowe w IT zdarza się tak często i jak mu zapobiegać?

 

 

Czynniki wypalenia zawodowego w branży IT

 

Chociaż od wielu lat mówi się o work-life balance w IT, wielu pracownikom tej branży wciąż zagrażają stres i wypalenie zawodowe, które jest ogromnym zagrożeniem dla całej branży – z tego powodu 42% programistów rozważa odejście z pracy. Dla laika praca w IT wygląda na bezstresowe „klikanie w komputer”, ale bliższe przyjrzenie się specyfice tego sektora pokazuje, że może on być silnie stresogenny, a programowanie może nie być pracą dla każdego.

Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele, ale jednym z najważniejszych jest kultura pracy – firmy IT często naciskają na wyniki, a crunch zamiast być wyjątkiem jest w wielu branżach (np. w projektowaniu gier) codziennością. Specjaliści IT często nie pracują standardowych ośmiu godzin – gdy projekt zbliża się do terminu, a jego stan pozostawia wiele do życzenia, są zmuszeni pracować nadliczbowo, żeby nadążyć za harmonogramem. Z tego powodu mogą nie mieć czasu na odpoczynek, co zwiększa prawdopodobieństwo wypalenia zawodowego.

Warto też zwrócić uwagę, że sama specyfika pracy w IT może sprzyjać powstawaniu stresu. Wymagania projektowe często się zmieniają, klienci i przełożeni oczekują natychmiastowych wyników, a w już opublikowanych aplikacjach czy systemach mogą pojawić się nieprzewidziane w trakcie prac problemy.

Nie wolno też ignorować faktu, że wypaleniu zawodowemu może sprzyjać praca zdalna, która jest niezwykle popularna w środowisku IT. Badania pokazują jej pozytywny wpływ na efektywność i zadowolenie pracowników, ale praca zdalna ogranicza możliwość interakcji z członkami zespołu, co sprzyja poczuciu osamotnienia i izolacji.

Stresogenne może być także tempo zmian w IT – technologia cały czas się rozwija, a rosnąca popularność rozwiązań no code/low code czy sztucznej inteligencji sprawia, że zagrożeni mogą się czuć nie tylko juniorzy, którzy mogą mieć problem ze znalezieniem pracy, ale również seniorzy, którzy mogą mieć trudności z jej utrzymaniem.

 

 

Przyczyny stresu i przeciążenia w pracy programisty

 

Zastanawiając się nad przyczynami stresu i przeciążenia w pracy programisty, warto zapytać, czym różni się praca w korpo od pracy w start-upie, ponieważ środowisko pracy może mieć znaczący wpływ na poczucie wypalenia zawodowego. W przypadku korporacji programiści mogą czuć się tylko anonimowymi trybikami w wielkiej maszynie nastawionej na wyniki, a w przypadku start-upów mogą odczuwać niepewność z powodu mniej stabilnej pozycji tego typu firm na rynku.

Warto też przyjrzeć się ogólnie środowisku pracy. Jeśli będzie ono niestabilne i nieprzewidywalne, można być pewnym, że pracownicy będą czuć się źle, a ich efektywność i zaangażowanie poszybują w dół. Widać to szczególnie dobrze w silnie zhierarchizowanych organizacjach, w których programiści nie dość, że mogą czuć, że ich głos nie jest brany pod uwagę, to jeszcze mogą mieć poczucie braku kontroli nad własną pracą.

Niestabilne środowisko pracy często wiąże się też z brakiem odpowiedniego wsparcia i niezapewnieniem dostatecznych zasobów i narzędzi do pracy. Prawdopodobieństwo wypalenia zawodowego wzrasta, gdy liderzy zespołów nie wspierają swoich podwładnych, a same zespoły nie posiadają wystarczającej liczby pracowników, żeby efektywnie realizować swoje zadania.

Negatywnie na zdrowie psychiczne pracownika wpływają też stawiane im wymagania – jeśli będą one za wysokie lub niewykonalne w założonym czasie, na pewno pojawi się stres zawodowy. W połączeniu z naciskiem na samodoskonalenie i wysokie oczekiwania wobec standardów pracy pracownicy mogą nabawić się problemów ze wzrokiem, kręgosłupem i ogólną kondycją fizyczną, a także niskiej samooceny i poczucia własnej wartości.

 

 

Strategie zapobiegania wypaleniu zawodowemu

 

Chociaż pracownicy IT są narażeni na stres, istnieje wiele sposobów zapobiegania wypaleniu zawodowemu, które można wdrażać zarówno na poziomie organizacji, jak i indywidualnie. Jedną z najprostszych, a jednocześnie najskuteczniejszych metod jest właściwe zarządzanie czasem i priorytetami. Odbywa się to poprzez ustalenie realistycznych celów i terminów, delegowanie zadań osobom najlepiej predysponowanym do ich wykonania oraz tworzenie harmonogramu uwzględniającego przerwy.

Równie ważna jest odpowiednia organizacja pracy. Tę można optymalizować poprzez automatyzację najbardziej powtarzalnych zadań czy stosowanie zwinnych metodologii zarządzania projektami, ale równie ważne będą regularne spotkania feedbackowe czy szkolenia dla pracowników. Nie tylko poprawiają one wiedzę programistów, ale również pozytywnie wpływają na ich samopoczucie i ogólną atmosferę w pracy. Można je polepszyć też przez organizowanie integracji czy uznawanie i nagradzanie osiągnięć pracowników lub wdrożenie programów zarządzania stresem

W walce ze stresem ważna jest też dbałość członków zespołu o równowagę między życiem zawodowym i osobistym. Żeby uniknąć wypalenia, należy postawić jasne granice między pracą a innymi sferami życia, a także warto stawiać na małe rzeczy – udzielać się w konferencjach, angażować w projekty open source, regularnie ćwiczyć czy skorzystać z pomocy terapeuty.

 

 

Zrównoważony rozwój i dobrostan w środowisku IT

 

Pracując nad poprawą dobrostanu pracowników IT, należy pamiętać, że składa się on z wielu elementów. Ważne są aspekty fizyczne (ergonomiczne krzesło czy regularne przerwy mogą zdziałać cuda), psychiczne (np. dostęp do wsparcia psychologicznego czy elastyczne godziny pracy), ale również społeczne, takie jak budowanie społeczności w pracy czy inicjatywy CSR.

Warto też sprawdzić, w jakim systemie pracy programiści czują się najlepiej. W tym względzie pomocne będzie zastosowanie w pracy projektowej metodyk zwinnych, takich jak Agile czy Scrum, Zrównoważony rozwój buduje się też poprzez właściwą kulturę organizacyjną. W jej budowie ważną rolę odgrywają menedżerowie, którzy powinni promować praktyki zwiększające dobrostan pracowników, jasno komunikować cele i oczekiwania, a także brać pod uwagę głos zespołu.

Wypaleniu zawodowemu można zapobiegać także poprzez odpowiednie technologie. Wdrożenie oprogramowania do zarządzania projektami czy systemów pracy zdalnej pozwala pracownikom nie tylko być na bieżąco z postępami projektów, ale również wspiera równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Warto również regularnie pytać personel o zdanie na temat stosowanych praktyk, a także porównywać je z najlepszymi standardami w branży.

Porozmawiajmy!

    Wypełnij formularz,
    a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!