/ We know how

Wykres spalania (Burndown Chart) – dlaczego istotne jest zrozumienie wykresu w procesie tworzenia oprogramowania?

Monitorowanie postępów prac w projekcie jest bardzo istotne, ponieważ pozwala ocenić, czy wszystko przebiega zgodnie z harmonogramem. Służą do tego różne narzędzia, a jednym z nich jest wykres spalania, z ang. Burndown Chart. Czym jest dokładnie? Jak go stworzyć i czytać? Dlaczego warto stosować Burndown Chart? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

 

 

Wykres spalania (Burndown Chart) – co to jest?

 

Wykres spalania z ang. Burndown Chart to narzędzie umożliwiające wizualizację pozostałych do wykonania prac w trakcie projektu. Wysyła on sygnały ostrzegawcze lub potwierdza prawidłowość podjętych działań w zakresie tempa pracy. Mówiąc prostym językiem jest Burndown Chart to wykres obrazujący faktyczne tempo wykonania prac w odniesieniu do założonego, wyidealizowanego harmonogramu, czyli stałej prędkości. Główny cel stosowania wykresu spalania to dostarczenie zespołowi projektowemu aktualnych danych dotyczących ilości pracy pozostałej do końca sprintu, co pozwala ocenić poziom realizacji przyjętego harmonogramu. Burndown Chart w rękach Scrum Mastera to potężne narzędzie pozwalające wyciągać daleko idące wnioski.

 

 

Jak stworzyć wykres spalania?

Stworzenie wykresu spalania nie jest skomplikowane, ponieważ potrzebne są jedynie dwie informacje, a mianowicie ilość pracy do wykonania oraz długość trwania projektu bądź sprintu. Samo tworzenie Burndown Chart polega na nakreśleniu linii trendu, która zawiera liczbę zadań do realizacji w funkcji czasu oraz analogicznej linii, która przedstawia rzeczywisty stopień wykonania prac. W przypadku analizy Sprintów w metodykach zwinnych jako jednostka ilości prac stosowane są zazwyczaj tzw. Story Points, czyli względne jednostki umożliwiające szacowanie pracochłonności. Stworzenie Burndown Chart obejmuje kilka etapów, a mianowicie:

 • przygotowanie tabeli z danymi zgodnie z harmonogramem,
 • budowę wykresu dla danych planowanych,
 • przygotowanie tabeli zgodnie z rzeczywistym postępem prac,
 • budowę wykresu dla danych rzeczywistych,
 • monitorowanie oraz kontrolę postępu prac.

 

 

Jakie są zalety i wady wykresu spalania?

 

Wykres spalania jak każde narzędzie porównawcze posiada zarówno zalety, jak i wady. Jako atuty Burndown Chart najczęściej wymienia się:

 • prostotę wykonania,
 • czytelną wizualizację postępu prac w projekcie,
 • możliwość monitorowania oraz kontroli postępu prac,
 • szybką analizę stanu projektu w przypadku zmian w samym projekcie lub zespole projektowym,
 • możliwość połączenia analizy z innymi narzędziami np. Metodą Wartości Wypracowanej,
 • możliwość użycia narzędzia do innych analiz, np. stopnia realizacji budżetu,
 • możliwość zastosowania zarówno w metodykach zwinnych, jak i kaskadowych.

Oczywiście wykres spalania ma również wady, wśród których najczęściej wymienia się możliwość nieprawidłowej interpretacji wyników. Wynika to z faktu, że w niektórych sytuacjach realizacja dużej ilości zadań nie musi przekładać się na faktyczny postęp w projekcie. Minusem jest z pewnością również fakt, że wykres spalania nie uwzględnia zależności występujących pomiędzy realizowanymi zadaniami oraz jest nieskuteczny w przypadku błędngo oszacowania pracochłonności zadań. Wadą Burndown Chart jest również niewskazywanie przyczyn powstających opóźnień.

 

 

W jaki sposób czytać wykres spalania?

 

Interpretacja wykresu spalania jest bardzo prosta. W sytuacji, gdy linie zaplanowanych i rzeczywiście realizowanych zadań pokrywają się jesteśmy pewni, że prace nad projektem przebiegają w oczekiwanym tempie. Jeżeli jednak linia rzeczywiście realizowanych zadań przebiega poniżej linii planowanej oznacza to, że faktyczna realizacja wyprzedza harmonogram lub czas wykonania projektu jest niedoszacowany. W odwrotnej sytuacji, czyli jeżeli linia rzeczywista znajduje się nad linią planowaną wykres spalania sprintu mówi nam o występującym opóźnieniu prac, które może grozić przekroczeniem terminu realizacji konkretnego etapu lub całego projektu. Równie dobrze może jednak świadczyć o chwilowym opóźnieniu wynikającym z nierównomiernego rozłożenia prac. W modelowym przypadku zaplanowaną liczbę zadań powinna odzwierciedlać linia prosta, która równomiernie opada wraz z upływem czasu. W praktyce jednak dąży się jedynie do równomiernego rozłożenia zadań.

 

 

Burndown Chart vs Burnup Chart

 

Poruszając tematyke Burndown Chart należy również wspomnieć o jego przeciwieństwie, czyli Burnup Chart. Jest to wykres wypalania, który prezentuje te same dane, jednak w ujęciu rosnącym. Linia trendu modelowego biegnie wtedy od zera, czyli początku prac aż do dnia ich zakończenia. Używanie obu narzędzi jest zaliczane do tzw. dobrych praktyk, co oznacza że nie jest to obowiązkowe, ale okaże się pomocne, jeżeli się na to zdecydujemy.

 

 

Dlaczego warto stosować w przedsiębiorstwie Burndown Chart?

 

Wspomniano już, że stosowanie Burndown Chart nie jest obowiązkowe, jednak mimo tego warto to robić. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że wykres spalania to narzędzie, które pozwala na bieżąco monitorować postęp prac projektowych w odniesieniu do ich harmonogramu. Pozwala to ocenić poziom jego realizacji, by na tej podstawie podejmować konkretne decyzje. Analiza Burndown Chart pozwala również wyciągnąć wnioski dotyczące pracy zespołu oraz jego dostosowanie do zmian występujących w projekcie. Doświadczony Scrum Master powinien pilnować codziennych aktualizacji wykresu spalania oraz dbać o jego znajomość i zrozumienie w całym zespole. Wnioski wyciągnięte z Burndown Chart pozwalają również zwiększyć skuteczność negocjacji z klientami dotyczących przesunięcia terminu ukończenia projektu na wypadek występowania ewentualnych opóźnień.

Burndown Chart to narzędzie, które umożliwia bieżącą kontrolę postępów prac projektowych, a co za tym idzie odpowiednie reagowanie na występujące opóźnienia. Jego stosowanie jest korzystne, ponieważ pozwala ocenić przebieg danego projektu oraz jakość pracy zespołu.

Porozmawiajmy!

  🢓
  Wypełnij formularz,
  a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!