/ We know how

Wdrożeniowiec – kto to jest, czym się zajmuje oraz jak nim zostać? Ile zarabia wdrożeniowiec?


W tym artykule dowiesz się:

  • Jakie są najważniejsze zadania i obowiązki wdrożeniowca IT
  • Jakie trzeba spełniać warunki, aby otrzymać pracę na tym stanowisku
  • Jak wygląda wysokość zarobków wdrożeniowców IT w kraju i za granicą 
  • Jak wygląda przyszłość tego zawodu w odniesieniu do trendów rynkowych

Praca w charakterze wdrożeniowca IT to doskonałe zajecie dla osób, które świetnie radzą sobie z zagadnieniami informatycznymi , ale jednocześnie potrzebują kontaktu z ludźmi. Wdrożeniowiec to specjalista w konkretnej dziedzinie, który jest obecnie bardzo pożądany na rynku pracy. Czym dokładnie zajmuje się wdrożeniowiec IT? Jak nim zostać i na jakie zarobki można liczyć? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule, który stanowi opis zawodu wdrożeniowca IT.

 

 

Czym zajmuje się wdrożeniowiec IT?

 

Wdrożeniowiec IT to specjalista, który pełni jednocześnie rolę programisty, handlowca oraz analityka. Osoba wykonująca ten zawód pracuje bezpośrednio z klientem, w związku z czym musi posiadać również wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne. Jednym z najważniejszych zadań, które stawiane są przed specjalistą do spraw wdrożeń jest przeszkolenie personelu danej firmy z użytkowania nowego systemu, jak również przekazanie technicznych spraw załodze firmy oraz jej zarządowi w sposób prosty i zrozumiały. Do obowiązków wdrożeniowca należy również wdrażanie zintegrowanych systemów informatycznych, które służą do zarządzania przedsiębiorstwem, przygotowywanie ofert oraz dokumentacji, czy też analizowanie potrzeb klientów oraz rozwiązywanie bieżących problemów związanych z systemem.

 

 

Gdzie można zdobyć wiedzę, aby zostać wdrożeniowcem?

 

Podstawową wiedzę niezbędną do pracy na stanowisku wdrożeniowca IT można zdobyć dzięki studiom informatycznym. Oczywiście nie każdy specjalista w tej dziedzinie posiada kierunkowe wykształcenie. Jego brak można zrekompensować udziałem w profesjonalnych kursach IT oraz ucząc się samodzielnie, wykorzystując bezpłatną wiedzę dostępną w Internecie. Wspomniane kursy pozwalają uzyskać certyfikaty IT, które pełnią istotną rolę na rynku pracy.

Aby jednak zostać dobrym wdrożeniowcem należy posiąść umiejętności praktyczne, które można nabyć w czasie pracy zawodowej na innych stanowiskach IT lub jako początkujący wdrożeniowiec, który pracuje w ramach zespołu odpowiedzialnego za wdrażanie rozwiązań, a jego praca jest nadzorowana przez doświadczonego specjalistę. Praca w charakterze juniora pozwala zdobyć doświadczenie oraz skonfrontować posiadaną wiedzę teoretyczną z praktyką. Zazwyczaj dopiero po kilku latach można stać się doświadczonym wdrożeniowcem z odpowiednimi kwalifikacjami.

 

 

Jak zostać wdrożeniowcem?

 

Kandydat na stanowisko wdrożeniowca powinien posiadać umiejętności techniczne, dzięki którym będzie w stanie zrozumieć złożone oprogramowanie, a także pracować z różnymi systemami w tym samym czasie. Osoba na tym stanowisku powinna posiadać odpowiednią wiedzę z zakresu oprogramowania oraz kodowania. Ponadto wdrożeniowiec powinien potrafić umiejętnie rozwiązywać bieżące problemy z oprogramowaniem ERP. Dodatkowym atutem do pracy w tym zawodzie będzie ukończenie odpowiednich studiów kierunkowych, takich jak informatyka ekonomiczna, logistyka, finanse i rachunkowość, informatyka, czy ekonometria. Ponadto specjalista do spraw ERP powinien znać oprogramowanie ERP oraz oprogramowanie kodujące, ponieważ jest on również odpowiedzialny za uaktualnienia systemu ERP. Przydatna może okazać się również znajomość arkuszy kalkulacyjnych, które umożliwiają organizowanie danych w łatwym do odczytania formacie, a także znajomość przynajmniej jednego języka obcego.

 

 

Zarobki wdrożeniowca w Polsce i za granicą

 

Wynagrodzenie na stanowisku wdrożeniowca uzależnione jest od kilku czynników. Należy do nich przede wszystkim doświadczenie danej osoby, wielkość firmy, w której pracuje oraz jej lokalizacja. Istotny jest także rodzaj podpisanej umowy, która może być umową o pracę lub kontraktem B2B. Najwięcej z reguły zarabiają specjaliści z dużym doświadczeniem, którzy pracują w dużych firmach, działających na terenie największych miast. Mogą oni liczyć na średnie wynagrodzenie od 8 do 10 tys. zł brutto miesięcznie. W przypadku midów widełki kształtują się na poziomie 4 – 7 tys. zł brutto miesięcznie, a najmniej zarabiają juniorzy, którzy mogą liczyć na zarobki w przedziale 3-4 tys. brutto miesięcznie.

O wiele więcej w tym zawodzie można zarobić za granicą. Przykładowo w Wielkiej Brytanii wdrożeniowiec IT zarabia średnio 50-60 tys. funtów rocznie. Dużo wyższe wynagrodzenia otrzymują specjaliści z największym doświadczeniem, ponieważ mogą oni liczyć na roczne zarobki nawet w wysokości około 100 tys. funtów.

 

 

Jakie są cechy dobrego wdrożeniowca?

 

Najważniejszą cechą dobrego wdrożeniowca jest chęć ciągłego kształcenia się. Wynika to z faktu, że branża IT dynamicznie się rozwija, a nowe rozwiązania wypierają te, które były dotąd powszechnie stosowane. Pojawiają się one praktycznie co chwile, dlatego bardzo istotna jest chęć i umiejętność przyswajania nowej wiedzy. Specjalista w tym zawodzie z pewnością powinien wykazywać się również umiejętnością pracy w zespole, a co za tym idzie komunikatywnością. Ponadto dobry wdrożeniowiec jest cierpliwy oraz cechuje go dobra organizacja pracy, zarówno własnej, jak i podległych mu osób. Musi być również konsekwentny oraz wymagający. Na tym stanowisku doskonale sprawdzi się osoba, która jest asertywna i potrafi w jasny sposób rozwiązywać pojawiające się problemy.

 

 

Czy praca wdrożeniowca jest praca przyszłościową?

 

Decydując się na związanie swojej kariery zawodowej z branżą IT większość osób wybiera najbardziej przyszłościowe specjalizacje. Czy należy do nich praca w charakterze wdrożeniowca IT? Zdecydowanie tak, ponieważ jesteśmy obecnie jako społeczeństwo na etapie cyfryzacji biznesu, w związku z czym większość firm wdraża obecnie nowe rozwiązania lub udoskonala te, które już wykorzystuje. Dlatego też na rynku widoczne jest zapotrzebowanie na dobrych wdrożeniowców IT, którzy będą z powodzeniem realizowali te procesy. Będzie ono z pewnością systematycznie rosło, co wynika z szybkiego rozwoju branży IT, który zdecydowanie przyspieszył w dobie pandemii.

Wdrożeniowiec IT to odpowiedzialna praca, która daje ogromną satysfakcję. Wynika ona z sukcesów we wdrożeniach nowych rozwiązań, a co za tym idzie zadowoleniu klientów oraz partnerskiej współpracy. Specjalista ds. wdrożeń może również liczyć na atrakcyjne wynagrodzenie, które jest kolejnym atutem przy wyborze specjalizacji w dziedzinie IT.

Porozmawiajmy!

    Wypełnij formularz,
    a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!