/ We know how

W jakim przypadku implementacja systemu ERP jest niezbędna?


W tym artykule dowiesz się:

 • Czy problemy i potrzeby Twojej firmy może rozwiązać implementacja systemu ERP
 • W jaki sposób ERP usprawnia działanie firmy
 • Co oznacza RFP i RSQ w procesie planowania wdrożenia ERP
 • Czy w mierzeniu sukcesu wdrożenia warto brać pod uwagę ROI

W pewnym momencie rozwoju przedsiębiorstwa właściciele i menedżerowie mogą napotkać ścianę – dalszy wzrost okazuje się być niemożliwy bez wdrożenia odpowiednich technologii. W takim przypadku często wybieranym rozwiązaniem jest implementacja ERP.

 

 

Czym jest system ERP i jakie problemy rozwiązuje?

 

System ERP to kompleksowe oprogramowanie, które integruje w ramach jednej platformy wiele funkcji, takich jak:

 • planowanie zasobów,
 • zarządzanie finansami,
 • kontrolę zapasów,
 • zarządzanie projektami,
 • zarządzanie kadrami,
 • zarządzanie relacjami z klientami (CRM).

Dzięki implementacji ERP w środowisku biznesowym w jednym systemie można zbierać, przetwarzać i udostępniać dane z różnych obszarów działalności. Współcześnie ERP stanowią jeden z najważniejszych aspektów zarządzania firmą, o czym świadczy fakt, że wiele osób wybiera jako ścieżkę kariery rozwój i wdrażanie tego typu platform. Potwierdza to też dynamiczny rozwój rynku ERP – według przewidywań w 2025 roku ma on być warty prawie 50 miliardów dolarów.

O tym, że współcześnie systemy ERP w znacznym stopniu wpływają na konkurencyjność i sukces rynkowy firm, świadczą też dane o ich wdrożeniach – według danych w 2020 roku aż 93% przedsiębiorstw, które zdecydowały się zaimplementować tego typu rozwiązania w swoich środowiskach pracy, potwierdzało, że poprawiło to ich efektywność operacyjną i było kluczowym czynnikiem w osiągnięciu sukcesu rynkowego.

 

 

Sygnały wskazujące na konieczność wdrożenia systemu ERP w firmie

 

Sygnałów wskazujących na konieczność wdrożenia systemu ERP jest wiele – kiedy firma rośnie, z reguły pojawia się problem z zarządzaniem danymi i informacjami, zwłaszcza jeśli przedsiębiorstwa korzystają z wielu izolowanych systemów lub wciąż opierają się na papierowej dokumentacji. Może to prowadzić do błędów, opóźnień i braku spójności danych. Wpływa to także na bezpieczeństwo przetwarzanych w firmie informacji.

Implementacja ERP może być też konieczna, jeśli firma ma problemy z kontrolą zapasów, zarządzaniem produkcją lub rozdziałem zadań w projekcie. W tym wypadku wdrożenie ERP może przełożyć się na dużą oszczędność czasu – ponieważ jednym z celów tego typu systemów jest automatyzacja najbardziej żmudnych zadań, może to wpłynąć nie tylko na poprawę efektywności operacyjnej i mniejszą ilość błędów, ale również bezpośrednio polepszyć samopoczucie pracowników, którzy nie będą musieli przełączać się między różnymi aplikacjami, żeby wykonać swoje zadania.

Inne powody sugerujące, że firma powinna rozważyć wdrożenie systemu ERP to m.in.:

 • uciążliwe procesy księgowe,
 • trudności ze zgraniem produkcji, logistyki i zarządzania magazynem,
 • problemy z utrzymaniem spójnych relacji z klientami,
 • brak dostępu do narzędzi analitycznych,
 • problemy z zarządzeniem personelem, w tym procesami takimi jak rekrutacja, szkolenie czy ewaluacja.

Na tym lista się nie kończy – praktycznie każda trudność w prowadzeniu firmy, a już zwłaszcza nagromadzenie problemów w krótkim czasie mogą sugerować, że wdrożenie systemu ERP może być konieczne.

 

 

Korzyści płynące z integracji danych i procesów dzięki systemowi ERP

 

Najważniejszą korzyścią z implementacji ERP jest integracja danych z różnych obszarów działalności firmy w jednym systemie. Nie tylko eliminuje to potrzebę korzystania z wielu rodzajów oprogramowania, ale też poprawia ogólną wydajność organizacji, ponieważ wszystkie działy mają dostęp do tych samych, spójnych informacji. Przekłada się to także na lepszą integrację procesów i pozwala skrócić czas wykonywania zadań, zredukować koszty i zwiększyć wydajność – badania pokazują, że stosowanie systemów ERP pozwala zmniejszyć koszty operacyjne o 23%.

Inne korzyści z ERP to np. możliwość przemodelowania i usprawnienia procesów biznesowych, co zwiększa efektywność i zapewnia zgodność z najlepszymi rynkowymi praktykami. Dają one także większą i lepszą kontrolę nad zasobami – zapasami, produkcją, ludźmi i finansami – co prowadzi do ich bardziej efektywnego wykorzystania. Warto też podkreślić, że pomagają one w zapewnianiu zgodności z przepisami i regulacjami, co jest istotne w księgowości, rozliczaniu podatków i zarządzaniu danymi osobowymi.

Systemy ERP oferują organizacjom także bardziej dalekosiężne korzyści – jedną z najważniejszych jest możliwość skalowania działalności. Gdy zapotrzebowanie rynkowe rośnie, firmy mogą dodawać do już istniejących systemów nowe moduły, a gdy spada, mogą je czasowo lub stale wyłączać, co jest możliwe m.in. dzięki zastosowaniu technologii chmurowych. Nie wolno również zapominać, że systemy ERP dają dostęp do aktualnych i spójnych danych, co pozwala podejmować bardziej przemyślane decyzje, a także może np. poprawić jakość obsługi klienta.

 

 

Proces planowania i przygotowania do wdrożenia systemu ERP

 

Planowanie i przygotowanie do wdrożenia systemu ERP ma ogromny wpływ na sukces całego projektu. Nie wystarczy tylko wybrać system – trzeba jeszcze przygotować firmową infrastrukturę, a przede wszystkim pracowników na implementację nowych rozwiązań. W tym celu warto najpierw skontaktować się z dostawcą i poprosić o RFI (request for information) – jest to prośba o szczegółowe informacje dotyczące konkretnego rozwiązania. Jeśli będzie ono spełniać wymagania firmy, można przejść do złożenia wniosków RFP (request for proposal, zapytanie o propozycję), w którym zawartych zostanie więcej szczegółów, a także RFQ (request for quotation), czyli konkretny wniosek ofertowy.

Równocześnie należy jasno określić cele wdrożenia oraz stworzyć zespół projektowy, w skład którego powinni wchodzić przedstawiciele wszystkich działów firmy. Z systemu będą korzystać nie tylko informatycy, ale także osoby bez wiedzy technicznej, więc platforma powinna być dostosowana do ich wymagań. Nie wolno też zapominać o umowie z dostawcą – powinna ona jasno precyzować koszty wdrożenia i wsparcia technicznego, a także zawierać zapisy o odpowiedzialnościach stron w przypadku awarii.

W tym samym czasie należy przeprowadzić dokładną analizy dostępnych systemów ERP oraz wybrać odpowiedniego dostawcę. Analiza powinna obejmować takie aspekty jak:

 • rodzaje danych przenoszonych do systemu ERP,
 • sprawdzenie, czy firma posiada dostosowaną do wymagań systemu infrastrukturę IT,
 • przygotowanie planu szkoleń dla pracowników, zarówno technicznych, jak i nietechnicznych,
 • przygotowanie listy procesów, które będą obsługiwane przez platformę ERP.

Plan powinien też uwzględniać harmonogram i metodykę wdrożenia systemu. Po zakończeniu implementacji należy przeprowadzić testy – nie tylko pozwolą one zidentyfikować błędy i problemy, ale tez można za ich pomocą sprawdzić różne scenariusze użytkowania.

 

 

Kluczowe wskaźniki sukcesu dla skutecznej implementacji systemu ERP

 

Skuteczność implementacji systemu ERP można oceniać za pomocą wielu KPI. Zdecydowanie najważniejszym jest ROI – ponieważ wdrożenie platformy wiąże się z często dużymi kosztami dla firmy, powinno ono przynosić jak największy zwrot z inwestycji. Oprócz tego warto mierzyć m.in. poziom redukcji kosztów operacyjnych, zysk netto czy obroty.

Warto jednak pamiętać, że implementacja ERP, choć w dużej mierze związana jest z czynnikami finansowymi, wpływa również na aspekty, które ciężko jest wyrazić liczbami, ale o których pomiarze nie wolno zapominać. Mowa m.in. o zadowoleniu klientów czy opiniach użytkowników – ich analiza może dostarczyć firmie informacji o ogólnej wydajności systemu, a także może stać się np. czynnikiem wyróżniającym ofertę przedsiębiorstwa na tle innych.

Oprócz tego warto stale mierzyć, jak wdrożenie systemu ERP przełożyło się na poprawę wydajności firmy. Do tego celu stosuje się wskaźniki, takie jak czas dostępu do informacji, redukcja czasu cyklu czy liczba błędów. Nie wolno jednak zapominać, że pełen obraz efektywności implementacji daje pomiar wszystkich możliwych KPI – tylko holistyczny obraz pozwala ocenić, czy system ERP działa prawidłowo.

Porozmawiajmy!

  Wypełnij formularz,
  a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!