/ We know how

Umiejętności, które powinien posiadać każdy programista bez względu na specjalizację

Aby stać się wysokiej klasy programistą, nie wystarczy ukończyć studia informatyczne czy odbyć dedykowane kursy. W tym zawodzie niezwykle ważne jest nieustanne zdobywanie wiedzy oraz poszerzanie horyzontów. W poniższym artykule omawiamy najważniejsze umiejętności, które powinien posiadać każdy programista bez względu na specjalizację.

 

 

Podstawowa wiedza z zakresu informatyki i działania komputerów

 

Co powinien umieć każdy programistaAbsolutną podstawą jest podstawowa wiedza z zakresu informatyki i działania komputerów. Mowa tu o znajomości budowy komputera, sposobach tworzenia i konfigurowania sieci przewodowych i bezprzewodowych czy obsłudze, konfigurowaniu i zabezpieczaniu systemów. 

Co powinien umieć junior developer? Osoba piastująca to stanowisko musi wyróżniać się zdolnościami badawczo-analitycznymi. Niezwykle ważna jest umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz znajomość języka angielskiego. W świecie informatyki język angielski jest wykorzystywany na każdym kroku.

Kandydat do pracy jako developer musi mieć podstawową wiedzę na temat bibliotek czy frameworków  oraz umieć rozwiązywać łatwe zadania informatyczne, np. znaleźć błędy w kodzie. Pozyskanie tych podstawowych umiejętności jest możliwe na studiach na kierunku informatyka, telekomunikacja lub pokrewnych. 

 

 

Podstawowa wiedza z zakresu systemów operacyjnych

 

Wszyscy programiści muszą również posiadać podstawową wiedzę na temat specyfiki systemów operacyjnych (z ang. operating system, w skrócie OS). System operacyjny to specjalny rodzaj oprogramowania służący do zarządzania systemem komputerowym. Dzięki niemu możliwe jest uruchamianie w komputerze rozmaitych programów i aplikacji.

Podstawowa wiedza w zakresie systemów operacyjnych dotyczy m.in.:

 • ich podziału,
 • budowy, 
 • zasobów sprzętowych, 
 • zasad zarządzania zasobami,
 • zarządzania pamięcią.

Kandydat do pracy powinien orientować się w meandrach najpopularniejszych systemów takich jak Windows, Linux, Unix czy Mac OS. Oczywiście, od osób aplikujących na stanowisko programisty aplikacji nikt nie będzie wymagał tak dużej wiedzy jak w przypadku programistów systemowych, jednak podstawowa wiedza na temat specyfiki systemów operacyjnych jest wymagana przy aplikacji na każde stanowisko.

 

 

Wiedza z zakresu sieci komputerowych

 

Aby wykonywać pracę programisty, trzeba też posiadać wiedzę z zakresu sieci komputerowych. Od kandydatów wymaga się znajomości:

 • znajomości rodzajów sieci komputerowych, m.in. LAN, WLAN, SAN, PAN, VPN, EPN, WAN,
 • zasad tworzenia sieci komputerowych, 
 • topologii sieci, 
 • składników sieci, 
 • znajomości przykładowych usług związanych z sieciami komputerowymi, np. wdrożenie sieci przewodowej LAN czy bezprzewodowej WiFi, projektowanie serwerowni, monitoring sieci, rozbudowa sieci, okablowanie itd. 

 

 

Znajomość podstaw z zakresu baz danych

 

Osoba planująca karierę w charakterze programisty powinna także mieć podstawową wiedzę w zakresie baz danych. Warto mieć opanowaną choć jedną, dowolnie wybraną bazę danych. Nawet jeśli w przyszłej pracy będziemy musieli stosować inną bazę, to jej opanowanie okaże się znacznie łatwiejsze niż gdyby trzeba było uczyć się jej od podstaw.

W chwili obecnej największą popularnością wśród programistów cieszą się relacyjne bazy danych, takie jak MySQL. Wyróżnia się także bazy strumieniowe, obiektowe, relacyjno-obiektowe czy temporalne bądź hierarchiczne. Gdy zaczynamy naukę, na początku najlepiej jest opanować podstawowe operacje, takie jak UPDATE, SELECT czy JOIN.

 

 

Must have czyli znajomość systemu kontroli wersji GIT

 

Git to system kontroli wersji, który w ogromnym stopniu ułatwia pracę przy budowie kodu oraz umożliwia zarządzanie historią kodu źródłowego. Jego atutem jest łatwość obsługi i elastyczność, dlatego sprawdza się zarówno przy dużych jak i mniejszych projektach. 

Zaletą Git jest fakt, że na jednym kodzie może pracować w tym samym czasie nawet kilka osób, a dodatkowo możliwe jest wykonywanie pracy offline w oddzielnym repozytorium. Git jest doceniany przez programistów na całym świecie, dlatego każdy, kto zastanawia się, czy opłaca się go stosować, nie powinien mieć żadnych wątpliwości. Pragmatyczni developerzy doskonale zdają sobie sprawę, że bez znajomości tego narzędzia wykonywanie codziennych obowiązków byłoby znacznie bardziej czasochłonne.

 

 

Znajomość obiektowego paradygmatu programowania w wybranym języku programowania

 

Programowanie obiektowe (z ang. object-oriented programming, w skrócie OOP) to paradygmat programowania polegający na tym, że programy są definiowane przy użyciu obiektów, czyli elementów łączących stan (dane, atrybuty) i zachowanie (procedury). Obiektowy program komputerowy wyraża się jako zbiór obiektów, które komunikują się ze sobą, by wykonać wytyczone zadania. 

Omawiany typ programowania różni się od tradycyjnego, proceduralnego, gdzie dane i procedury nie są ze sobą związane w sposób bezpośredni. Ideą, która przyświecała twórcom programowania obiektowego, było ułatwienie pisania, konserwacji oraz umożliwienie wielokrotnego użycia programów lub ich fragmentów. 

Najważniejszą zaletą programowania obiektowego jest jego prostota. Przyswojenie niezbędnej wiedzy dla osób początkujących jest łatwiejsze niż w przypadku programowania tradycyjnego. Dodatkowo programowanie obiektowe wyróżnia niższy koszt rozwoju oraz konserwacji, stabilność i elastyczność.

Każdy programista powinien mieć wiedzę na temat obiektowego paradygmatu programowania w przynajmniej jednym, wybranym przez siebie języku programowania.

 

 

Przyda się również wiedza z zakresu podstaw kryptografii

 

W ciągu ostatnich lat wzrósł poziom zagrożenia związany z naruszaniem bezpieczeństwa danych w aplikacjach, co było spowodowane brakiem wystarczającej wiedzy w zakresie technik szyfrowania. Pracodawcy coraz częściej zwracają uwagę na to, czy programiści znają podstawy kryptografii, ponieważ właściwe zabezpieczenie aplikacji przed wyciekiem danych pełni priorytetową rolę. 

 

 

Podsumowanie

 

W pracy programisty nie wystarczy znać najlepiej płatne technologie, takie jak JavaScript czy CSS. Równie ważne jest poszerzanie wiedzy w wielu obszarach oraz poznawanie nowych, efektywnych narzędzi, ponieważ tylko wtedy będziemy w stanie szybko reagować w sytuacjach kry

Porozmawiajmy!

  Wypełnij formularz,
  a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!